X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44974
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć obserwowanych przez dyrektora przedszkola: Stopień dostosowania metod pracy do potrzeb dzieci, z którymi pracuje nauczyciel

Scenariusz zajęć obserwowanych przez Dyrektora
w grupie I dzieci 3-letnich „Jeżyki”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
w dniu 20.02.2020 r.

Tematyka obserwacji: Stopień dostosowania metod pracy do potrzeb dzieci, z którymi pracuje nauczyciel

Temat: „Jeżyki poznają świat przez muzykę, taniec i ruch”.

Grupa: „Jeżyki” 3-latki

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego:

I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka
4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;
7) wykonuje czynności, tj: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz
9) próbuje wykazywać sprawność ciała i koordynację

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
7) stara się szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
8) próbuje panować nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka
4) stara się używać zwrotów grzecznościowych
5) podejmuje próby współdziałania z dziećmi w zabawie
8) stara się obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
9)komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
1)wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, stara się posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych
5) odpowiada na pytania
6) nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, stara się uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękiem i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, muzykuje z użyciem instrumentów, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu, aktywnie słucha muzyki,
9) czyta obrazy, próbuje wyodrębniać ich elementy
11) wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, stara się określić ich położenie, kształt
12) podejmuje próby układania przedmiotów w szeregi, rytmy, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
14) próbuje określić kierunki i ustalić położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych , np. deszcz, śnieg, wiatr

Cele ogólne:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- Kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych
- Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku
- Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- Rozwijanie percepcji słuchowej
- Rozwijanie orientacji przestrzennej
- Rozumienie informacji zapisanych w formie uproszczonych rysunków i symboli
- Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji muzycznej
- Kształtowanie poczucia rytmu
- Rozwijanie umiejętności gry na bum bum rurkach
- Rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym
-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych płaskich
- Rozwijanie umiejętności układania rytmów
- Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach
- Rozwijanie logicznego myślenia

Cele operacyjne:

- dz. stara się obdarzać uwagą dzieci i dorosłych ,aby rozumieć to co mówią i czego oczekują
- dz. stara się wykonać zadania wspólnie z kolegami
- dz. przestrzega zasad obowiązujących w grupie
- dz. utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy i w swoim otoczeniu
- dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
- dz. stara się zwracać się w rozmowie bezpośrednio do rozmówcy.
- dz. potrafi odpowiadać na pytania kierowane przez nauczycielkę
- dz. potrafi nazwać zjawiska przyrodnicze (atmosferyczne)
- dz. nazywa figury geometryczne
- dz. próbuje ułożyć rytm z figur geometrycznych dostrzegając powtarzalność układów
- dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczycielkę
- dz. interpretuje muzykę ruchem
- dz. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
- dz. podejmuje próby gry na bum bum rurkach z całą grupą
- dz. potrafi zastosować pomoce dla ilustrowania rytmu i melodii
- dz. porusza się w przestrzeni
- dz. potrafi rozpoznać informacje przedstawione za pomocą obrazka
- dz. rozpoznaje dźwięki, np. znanych zwierząt
- dz. wskazuje obrazki kojarzące się z danym dźwiękiem

Metody pracy:

Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, zabaw utrwalających
Słowne- opowiadanie, rozmowa
Oglądowe- obrazki, symbole, figury

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
Płyta CD z muzyką, list od jeżyka Grzesia, obrazki, figury geometryczne, obrazki ze zwierzętami, Bum bum rurki, chusta animacyjna, czapeczki z gazety, worki foliowe do tańca, gwizdek, czapka konduktora, dywaniki, mata z labiryntem, mata do kodowania, pudełka z zadaniami do wykonania, pudełko z niespodzianką, (medale, lizaki) .

Przebieg zajęć:

1.List od jeżyka Grzesia
Drogie dzieci z grupy „Jeżyki”
Piszę do Was ten list, gdyż dzisiaj nie będę mógł się z Wami bawić ani obserwować, jak się uczycie, śpiewacie piosenki, tańczycie i gracie na instrumentach. Musiałem wyjechać wspólnie z innymi zwierzętami w poszukiwaniu Wiosny, za którą już wszyscy tęsknimy. Gdy tylko ją znajdziemy, to wrócę do Was, gdyż z Wami jest mi bardzo fajnie. Nie martwcie się, bo dziś czeka Was dużo świetnej zabawy z muzyką, ruchem i tańcem, które dla Was przygotowałem. Gdy wszystkie zadania dobrze wykonacie, otrzymacie wspaniałe prezenty niespodzianki.

2. „Despacito”- zabawa ruchowo-taneczna przy muzyce w parach
Dzieci otwierają pierwsze pudełku, w którym znajduje się zadanie do wykonania. Odgadują co znajduje się na obrazku. Jeżyk zaprasza dzieci do tańca w parach. Po zabawie tanecznej jedno z dzieci z pomocą nauczycielki układa na macie do kodowania pierwszy obrazek z figurą.

3. „Pogoda zmienną jest”- rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych
Dzieci otwierają drugie pudełko, w którym znajduje się kolejne zadanie. Rozpoznają zjawiska atmosferyczne na obrazku i wykonują kolejne zadanie muzyczne przygotowane przez jeżyka. Po wykonaniu zadania jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa obrazek z figurą geometryczną.

4. „Kolorowe bum bum rurki”- zabawa rytmiczno-muzyczna z wykorzystaniem bum bum rurek
Dzieci otwierają trzecie pudełko i wyjmują obrazek , który przedstawia kolorowe instrumenty- bum bum rurki. Nauczycielka mówi dzieciom, że Jeżyk zostawił bum bum rurki do zabawy muzycznej, gdy jest brzydka pogoda na podwórku (pada deszcz, śnieg, wieje wiatr) i nie możemy wyjść na zewnątrz, np. pobawić się na placu zabaw, można grać na nich w przedszkolu. Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

5. „Czapeczka, kółeczko, małe okieneczko”-rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
Dzieci otwierają kolejne pudełko i odgadują co znajduje się na obrazku. Nauczycielka zaprasza dzieci do wykonania kolejnego zadania. Siedząc na dywanie przed dywanikiem, słuchają i śpiewają piosenkę , wyszukują odpowiednie figury geometryczne. Nazywają wszystkie zaprezentowane figury przez nauczycielkę. Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

6. „Pociąg”- zabawa ruchowa przy muzyce
Dzieci otwierają kolejne pudełko i wyjmują obrazek, który przedstawia pociąg. Wykonują kolejne zadanie przygotowane przez jeżyka Grzesia. Nauczycielka zaprasza dzieci w podróż pociągiem. Dzieci dowiedzą się na jakiej stacji wysiądą i jakie będzie kolejne zadanie od jeżyka. Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

7. „Morze Bałtyckie”- zabawa muzyczna rozwijająca koncentrację uwagi i pamięć
Dzieci otwierają następne pudełko i dowiadują się, gdzie dojechali pociągiem. Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy i rozdaje czapeczki wszystkim marynarzom, którzy wejdą na łódkę. Po wykonaniu zadania , jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

8. „Karuzela”- zabawa ruchowa ze śpiewem z chustą animacyjna
Dotarliśmy już na brzeg Morza Bałtyckiego, czas otworzyć kolejne pudełko i zobaczyć jakie zadanie przygotował dla nas jeżyk. Nauczycielka prezentuje obrazek, który przedstawia karuzelę. Jeżyk zaprosił nas do zabawy w karuzelę z chustą animacyjną. Po wykonaniu zadania , jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

9. „Zwierzęta w gospodarstwie”- układanie rytmów z figur geometrycznych, słuchanie dźwięków /odgłosów zwierząt
Po świetnej zabawie na karuzeli, dzieci otwierają następne pudełko i wyjmują obrazek przedstawiający zwierzęta. Nauczycielka zaprasza do uważnego słuchania dźwięków zwierząt i przyjaciół jeżyka Grzesia, dzieci odszukują obrazki zwierząt na dywanie i układają je na swoich dywanikach. Następnie odczytują wspólnie z nauczycielką utworzony rytm. . Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie figurę geometryczną.

10. „Odszukaj właściwą drogę i otrzymaj nagrodę”-mata z labiryntem przy muzyce
To już ostatnie pudełko z zadaniem , które dzieci otwierają. Odgadują co znajduje się na obrazku. Nauczycielka wyjaśnia dzieciom ostatnie zadanie, które przygotował jeżyk Grześ. Dzieci odszukują odpowiednią drogę zgodnie z figurą, którą mają na ubraniu. Po wykonaniu zadania, jedno dziecko z pomocą nauczycielki układa na macie ostatnią figurę geometryczną.

11. „Niespodzianka od Jeżyka”- ewaluacja
Po wykonaniu wszystkich zabaw dzieci otrzymają wspaniałe prezenty od jeżyka (medal i lizaka), dokonują ewaluacji zajęć wybierając odpowiednią buźkę (wesołą/smutną).

Opracowała:
Joanna Wojciechowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.