X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44844
Przesłano:

Program z zakresu edukacji patriotycznej dla klas 0-III "Jestem patriotą"

Program przeznaczony jest dla klas 0-III i realizowany będzie od września do maja w roku szkolnym 2018/2019.

Program oparty jest na treściach edukacyjnych zawartych w realizowanych przez klasy 0-III programach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wynika z priorytetowych zadań szkoły. Powiązany jest on także z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Głównym celem programu jest kształtowanie postawy patriotycznej, poprzez budzenie miłości do kraju ojczystego oraz zainteresowania jego historią.
Cele szczegółowe:
1. Budzenie poczucia przynależności narodowej.
2. Zapoznanie z cechami prawdziwego patrioty.
3. Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych.
4. Poznawanie miejsc związanych z historią kraju.
5. Kultywowanie tradycji celebrowania świąt narodowych.
6. Odkrywanie piękna i roli w historii kraju naszej małej ojczyzny – Starachowic.
7. Zapoznanie z pieśniami patriotycznymi i ich rolą w walce o niepodległość kraju.
Formą realizacji programu jest Klub Młodego Patrioty, w ramach którego organizowane będą:
- wycieczki i rajdy o tematyce historycznej,
- konkursy plastyczne,
- quizy,
- wystawa fotograficzna,
- festiwal piosenki patriotycznej,
- gry terenowe.

W ramach działalności klubu uczniowie otrzymają karty członkowskie, na których dokumentować będą realizację kolejnych zadań. W miesiącu czerwcu nastąpi podsumowanie pracy klubu, poprzez wręczenie uczniom dyplomów i symbolicznych odznak.

Sposoby ewaluacji:
• obserwacje dzieci podczas zajęć, wycieczek i uroczystości,
• ocena aktywności w Klubie na podstawie kart członkowskich
• wypełnienie arkusza diagnostycznego dziecka w X.2018r. oraz w V.2019 r.,

Harmonogram działań klubu
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Osoba realizująca

1. Zachęcanie uczniów do poszukiwania cech patrioty.
Omówienie treści realizowanych w klubie.
Przygotowanie tablicy klubu i rozdanie legitymacji klubowych. wrzesień
wychowawcy
2.Rozwijanie umiejętności poznawczo-ruchowych.
Gra terenowa dla klas 0-III
wrzesień
Wychowawcy
3. Poznawanie historii Polski i miejsc z nią związanych. Wycieczka klas II do Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kam. październik
Wychowawcy klas II
4. Budzenie szacunku wobec wartości utożsamianych w symbolach narodowych.
Konkurs plastyczny „Symbole narodowe od przeszłości do współczesności” dla klas 0-III
październik
wychowawcy
5. Poszerzanie wiedzy nt. odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowanie klasowej gazetki tematycznej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
październik/listopad
Wychowawcy
6. Kultywowanie pamięci o ludziach walczący w imię wolności kraju. Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej
Festiwal Piosenki Patriotycznej dla klas 0-III
Bicie rekordu w śpiewie hymnu narodowego
listopad
Wychowawcy klas 0-III
Wychowawcy klas 0-VIII
7. Zachęcanie do poznawania swojego rodzinnego miasta.
Wystawa fotograficzna „Moja mała ojczyzna”
marzec
Wychowawcy/rodzice/uczniowie
8. Utrwalanie zdobytych wiadomości nt Polski i jej historii. Quiz wiedzy o Polsce dla klas II
maj
Wychowawca i uczniowie klasy III
9. Rozwijanie wiedzy dotyczącej bohaterów narodowych.
Wycieczka z okazji Dnia Patrona
Rajd organizowany przez SP12
10. Podsumowanie działań klubu
czerwiec
Wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.