X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44843
Przesłano:

Program promocji zdrowia "Zdrowo żyjemy - więcej umiemy" dla klas I szkoły podstawowej

Cel główny: Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole i poza nią poprzez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i edukację zdrowotną
Cele szczegółowe:
1. Zapobieganie wadom postawy, promowanie ruchu i sportu w życiu człowieka.
2. Aktywne spędzanie czasu wolnego.
3. Poznawanie zasad zdrowego stylu odżywiania się.
4. Wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów
5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
6. Motywowanie oraz wspieranie uczniów w dbałości o zdrowie, wskazanie zachowań chroniących przed chorobami.
7. Ograniczanie zachowań ryzykownych i utrwalanie zasad postępowania
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Osiągnięcia uczniów:
1. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych w szkole oraz
zajęciach ruchowo-sportowych poza nią; dbają o prawidłową postawę
i wagę ciała
2. Uczniowie zdrowo się odżywiają, pamiętają o roli I i II śniadania
w jadłospisie dzieci i młodzieży.
3. Uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z Internetu.
4. Uczniowie pamiętają o bezpieczeństwie własnym i innych, a w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu potrafią wezwać pomoc lub udzielić jej samodzielnie.
5. Uczniowie wiedzą jak chronić się przed chorobami i innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia.

Formą realizacji programu jest Klub Zdrowego Pierwszaka, w ramach którego organizowane będą:
- zajęcia edukacyjne,
- warsztaty kulinarne,
- spotkania z lekarzem, dietetykiem, stomatologiem, ratownikiem medycznym,
- imprezy sportowe,
- rajdy, wycieczki,
- spotkania integracyjne z rodzicami.
Cele programu realizowane będą także podczas zajęć edukacyjnych
o tematyce wynikającej z podstawy programowej i obowiązującego programu nauczania dla klas I-III.

Harmonogram działań Klubu Zdrowego Pierwszaka

Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Osoba realizująca

Przeciwdziałanie wadom postawy.
Promowanie ruchu i sportu w życiu uczniów.
Włączanie ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej do zabaw i zajęć ruchowych.
Wspieranie uczniów w samodzielnej kontroli prawidłowej postawy.
Prezentowanie pasji sportowych przez uczniów.
Organizowanie gier i zabaw ruchowych podczas przerw miedzylekcyjnych.
Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych.
Cały rok/Październik
Zgodnie z możliwościami klubu
Wychowawca / Nauczyciele uczący w klasie.
/Rodzice/Sportowcy

Promowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego Organizowanie mini rajdów pieszych.
Rozmowy nt sposobów spędzania czasu wolnego
Wychowawca

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania się.
Warsztaty kulinarne pod hasłem „ Zdrowa przekąska”.
Wspólne z rodzicami przygotowanie przekąsek na uroczystości klasowe.
Spotkanie z dietetykiem.
Zachowanie umiaru w jedzeniu produktów słodzonych.
Październik
Marzec/Kwiecień
Terminy uroczystości
Grudzień
Maj
Wychowawca/Rodzice

Wskazanie bezpiecznego sposobu korzystania
z Internetu.
Udział w zajęciach komputerowych.
Pogadanki nt bezpiecznego korzystania z komputera
i Internetu.
Wykorzystywanie stron internetowych dla dzieci podczas realizacji zadań wynikających z programu nauczania.
Na bieżąco

Nauczyciel informatyki
Wychowawca
Nauczyciele

Zapoznanie ze sposobami zapobiegania chorobom oraz wskazanie konieczności leczenia się.
Spotkanie z lekarzem.
Realizacja treści programowych o takiej tematyce.
Zorganizowanie wystawy przedmiotów służących do higieny osobistej. Marzec/kwiecień
Na bieżąco
Kwiecień
Wychowawca
/lekarz

Zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu uczniów oraz utrwalanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.
Spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo (policja, straż pożarna, ratownik medyczny)
termin wynikający z tematyki zajęć
Wychowawca/rodzice/ przedstawiciele służb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.