X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44716
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Małgorzata Kocjan

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Aneks został sporządzony z powodu zmiany stanowiska pracy od dnia 1 września 2019 r.

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji/uwagi
Aktualizacja procedury awansu zawodowego
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Rok szkolny 2019/2020
Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Poznanie zasad organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego
Analiza rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej ZWP i innych dokumentów ( m.in.statutu szkoły)
Rok szkolny 2019/2020
Kserokopie
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb ZWP
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach.
Rok szkolny 2019/2020
Potwierdzenia, zaświadczenia
Organizacja własnego warsztatu pracy
Gromadzenie niezbędnych pomocy dydaktycznych, bądź zakup ciekawych pozycji książkowych pojawiających się na rynku
Rok szkolny 2019/2020
Wykaz
Angażowanie rodziców do pomocy w różnych formach działalności przedszkola
Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości przedszkolnych stwarzając warunki do współpartnerstwa
W miarę potrzeb
Pomoc rodziców, podpisy

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji/uwagi
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadań związanych z awansem zawodowym
Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych pakietów informatycznych
Cały okres stażu
Dokumentacja
Stosowanie internetu
Pobieranie i prezentacja ciekawych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Rok szkolny 2019/2020
Wydruki, scenariusze
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Przygotowywanie kart pracy dla dzieci, informacji dla rodziców
Rok szkolny 2019/2020
Przykładowe karty pracy, informacje dla rodziców
Publikacja wybranych materiałów na stronie internetowej
Zamieszczanie w internecie (strona szkoły) wybranych materiałów
Cały okres stażu
Wydruki

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji/uwagi
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Opracowanie i wdrożenie projektu w grupie przedszkolnej oraz podczas spotkań z rodzicami
Rok szkolny 2019/2020
Scenariusz, protokoły ze spotkań z rodzicami

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji/uwagi
Spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych wynikające z doradztwa zawodowego
Zapraszanie przedstawicieli różnych ciekawych zawodów do przedszkola
Rok szkolny 2019/2020
Zapisy w dzienniku zajęć
Organizacja wycieczek
Wyjazdy w ciekawe miejsca, na przedstawienia teatralne, do kina...
Według możliwości i potrzeb
Karty wycieczek
Współorganizacja oraz organizacja imprez szkolnych:
-Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
- Światowy Dzień Uśmiechu;
-pasowanie na przedszkolaka;
-Dzień Kredki;
-Dzień Pluszowego Misia;
-Dzień Babci i Dziadka;
-Dzień Ziemi;
-Dzień Dobrych Uczynków;
-Dzień Przyjaciela oraz innych wynikających z kalendarza.
Przygotowywanie dzieci do występów artystycznych;
Relizacja w ZWP
Rok szkolny 2019/2020
Scenariusze imprez

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji/uwagi
Opis jednego przypadku wychowawczego
Opis i analiza przypadku
Rok szkolny 2019/2020
Sprawozdanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.