X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4448

Jan Paweł II - Świadek Nadziei - scenariusz prowadzony metdą projektu

Metoda projektów

Istotą tej metody jest obszerne zadanie realizowane samodzielnie przez uczniów, a przygotowywane i koordynowane przez nauczyciela. Ze względu na swój rozmiar jest ono wykonywane przez uczniów, podzielonych na zespoły / klasy/, opracowujące wybrane lub przydzielone zadania cząstkowe- częśc projektu. Zespoły pracują w znacznym stopniu samodzielnie, na własną odpowiedzialność. Projekt dotyczy danej dziedziny i jest realizowany w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Jest zadaniem trwającym od kilku dni do kilku miesięcy, przy czym określa się terminy realizacji, tak całości, jaki i poszczególnych jego etapów. Rezultaty pracy prezentowane są publicznie na forum szkoły lub klasy
Dzięki uczestnictwu pracy tą metodą, uczniowie mogą uczyć się planowania pracy, współdziałania w grupie, odpowiedzialności, przeprowadzania rozmów i wywiadów, pracy z różnymi źródłami wiedzy, samodzielnego opracowania materiału, czytania ze zrozumieniem, redagowania notatek, pisania esejów i innych form wypowiedzi, rysowania plakatów i szkiców czy wykonywania prac technicznych.
Można powiedzieć, że praca tą metodą jest bodźcem dla rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, społecznej i emocjonalnej.

/Vademecum katechety- metody aktywizujące – red.Z.Barciński – Lublin 2006 /

Temat projektu: Jan Paweł II - Świadek Nadziei.

Cel ogólny : Budzenie zainteresowania uczniów poznaniem życia i nauczania papieża Jana Pawła II oraz wdrażanie zasad jego nauczania w nasze życie.

Cele operacyjne :
Uczeń :
- interesuje się historią życia papieża Jana Pawła Ii
- utożsamia się z jego życiem
- zna pojęcia – świadek, Stolica Apostolska, konklawe, nauczanie Kościoła, encyklika
- zna lub posiada publikacje związane z osobą papieża
- zna najważniejsze daty z jego życia / urodzenia, wyboru na papieża, śmierci/
- potrafi wymienić miejsca związane z osobą Jana Pawła Ii
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w zdobyciu potrzebnych materiałów
- kształtuje w sobie umiejętność trafnego wyboru
-umie korzystać z pomocy dorosłych: rodziców, nauczycieli, katechetów
- potrafi starannie i estetycznie wykonać prace plastyczne i techniczne
- potrafi wspłpracowac z grupą
- podporządkowuje się ustalonym regułom.

CZAS REALIZACJI - PAŹDZIERNIK 2008 – KWIECIEŃ 2009

ROZPOCZĘCIE- 16 października – apel okolicznościowy w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II

styczeń 2009 r. - Tydzień Ekumeniczny
- katecheza dotycząca innych religii – kl. I- VI
- ewaluacja wewnątrz klasowa – 12-13 marca 2009 r. katecheci
- Karty zgłoszeń do Przeglądu Piosenki Religijnej (do 1 marca 2009).

TERMIN PREZENTACJI/ ewaluacja końcowa / - 3 KWIETNIA 2009 r.

REALIZCJA - uczniowie SP w Buku – kl. I – VI

OSOBY POMOCNE PRZY REALIZACJI PROJEKTU
Wychowawcy klas, nauczyciele uczący różnych przedmiotów, pracownicy szkoły, rodzice, księża.

PREZENTACJA PROJEKTU – 3.04.2009 r.
- przygotowanie miejsc wystawy
- wystawa prac plastycznych – w kościele i w szkole
- prezentacje multimedialne w kinie- połączone z Przeglądem Piosenki Religijnej
- wystawa publikacji, pamiątek związanych z Janem Pawłem II (mała salka gimnastyczna)
- przygotowanie dekoracji
KL. I – z każdej klasy po 3 najciekawsze prace
Kl. II – z każdej klasy po 3 najciekawsze prace
KL. III - albumy
KL. IV – po 4 najciekawsze prace
KL. V- wystawa , wywiady
KL. VI- po 1 prezentacji multimedialnej

Przydział zadań:
- kl.1 – Jan Paweł II – portret – miejsce prezentacji – szkoła , kościół
- kl.2 – Przyjaciel dzieci – plakat – miejsce prezentacji – szkoła, kościół
- kl.3- List do papieża – albumy- miejsce miejsce prezentacji – szkoła, kościół
- kl.4 – Miejsca w Polsce związane z Janem Pawłem II - praca plastyczno – techniczna- miejsce prezentacji – szkoła, kościół,
- kl.5 – Jan Paweł II w literaturze – przygotowanie wystawy- miejsce- szkoła, czytelnia miejska
- Wywiad z osobami które spotkały papieża Jana Pawła II – miejsce prezentacji – szkoła
- kl.6 – prezentacja multimedialna związana z osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II – prezentacja podczas Przeglądu Piosenki Religijnej w kinie
Tematy prezentacji :
- Droga do Watykanu.
- Przyjaciel młodzieży – Spotkania Młodych.
- Pielgrzym – pielgrzymki do Polski , najważniejsze przesłania.
- Obrońca prawdy, miłości , sprawiedliwości i godności człowieka.

Przykładowe strony internetowe o papieżu Janie Pawle II
http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione
http://www.centrumjp2.pl
http://www.niedziela.pl/beatyfikacjajpii.php
http://www.jp2w.pl
http://pokolenie-jp2.pl
http://jp2.ekai.pl
http://www.jp2.bosko.pl
strony zagraniczne
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii
http://www.generationjpii.org
http://www.jp2santosubito.com

Zadania dodatkowe:
- oprawa muzyczna – schola
- dekoracje – SKC , kółko plastyczne
- obsługa sprzętu

W czasie realizacji projektu należy wykonać następujące zadania:
-szukanie informacji w źródłach (książki, broszury, encyklopedie
płyty DVD i CD , internet......)
- dokładne zapoznanie się z historią życia Jana Pawła II
- znalezienie i zgromadzenie materiałów związanych z tematem
- zredagowanie wywiadu i przeprowadzenie go
- przygotowanie prezentacji multimedialnej zgodnie z podanym tematem
- przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania pracy dowolną techniką plastyczną
- wykonanie dekoracji
- nauka i ćwiczenie piosenek

Barbara Brzeska
Buk

Ten scenariusz może być przeprowadzony w wielu i różnych placówkach .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.