X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3940

Bóg Syn

Gimnazjum


I. Historyczność Jezusa

Na przestrzeni dziejów powstało wokół osoby Jezusa wiele spornych teorii i poglądów.W I wiekach apostolskich pojawiły się tzw. herezje kwestionujące bądź to Boskość Jezusa lub jego człowieczeństwo.Nie negowały jednak historyczności Jezusa.
a)Świadectwa żydowskie
- Józef Flawiusz - żydowski historyk z i w. po Chr." W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli można nazwać Go człowiekiem.Czynil bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszlo za Nim wielu Żydów, jako też pogan. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów, Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować."
b) Świadectwa talmudyczne
Z I i II wieku po Chr. "Jezus uprawiał magię, zwodził lud, szydził z wywodów i argumentów żydowskich, twierdził, że nie przyszedł po to, aby z zakonu coś uszczknąć. W przeddzień Wielkiej nocy wieczorem został powieszony jako uwodziciel ludu."
c) Świadectwa pogańskie
- Świadectwa Tacyta - rzymskiego historyka
- Świadectwa Swetoniusza - rzymskiego historyka
- Świadectwa Pliniusza Młodszego - rządcy Bityni
d) Świadectwa chrześcijańskie
- listy ap. Pawła
- cztery ewangelie
- inne pisma Nowego Testamentu
e) Fakt istnienia chrześcijaństwa
Jest jednym z najpotężniejszych dowodów historycznych Jego założyciela - Jezusa z Nazaretu.

II. Ziemskie życie

Materiał biograficzny zawarty w ewangeliach ukazuje wspaniałą postać Jezusa Boga - Człowieka, wielkiego Nauczyciela i Cudotwórcy, Zbawiciela świata.
a) Narodzenie i pobyt w domu rodzinnym
Narodzenie było poprzedzone nawiedzeniem Marii przez anioła, który zapowiedział poczęcie z Ducha Św.
- Data narodzenia
Jezus urodził się około 5 r. p.n.e. przypuszczalnie w jesieni w betlejemce, dokąd Józef i Maria udali się na spis ludności. Spis ten został przeprowadzony w Palestynie w 6 lub 5 roku p.n.e.O narodzeniu dowiedzieli się pierwsi pasterze, Symeon i Anna, mędrcy ze Wschodu.Później nastąpiła ucieczka do Egiptu, rzeź niewinnych dzieci zarządzonych przez króla Heroda i powrót Jezusa do Nazaretu, gdzie spędził lata swej młodości do ok. 30 r.ż.
- Lata dziecięce i młodzieńcze
Pismo Św. mówi "Dziecię rosło i wzmacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w nim." ( Łuk. 2,40)
Potem opisuje wizytę 12-letniego Jezusa w Jerozolimie i jego dyskusje z nauczycielami. Tam Jezus w pełni uzmysławia sobie swoje posłannictwo i boskie synostwo. Następny fakt z życia Jezusa odnotowany jest w ewangeliach - to już publiczne wystąpienia Nauczyciela.
b) Działalność publiczna
Trwała trzy i pół roku
c) Śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.
- Tydzień przed Wielką nocą ( wjazd do Jerozolimy, Wieczerza Pańska)
- Śledztwo i skazanie
- Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie
- Wniebowstąpienie

III. Bóg - Człowiek

Został poczęty z Ducha Świętego, cieleśnie pochodził z narodu izraelskiego, z rodu Dawida. Jako człowiek podlegał prawom niemowlęctwa, dzieciństwa, wzrostu i wychowania, wszystkim prawom biologicznym i fizycznym. człowiek który chodzi, rozmawia, je, śpi, męczy się, obawia, cierpi, a wreszcie umiera i zostaje pochowany w grobie.(Hebr. 4,15 - Wszystko co ludzkie, z wyjątkiem przestępstwa grzechu nie było obce Chrystusowi.) Jezus był przede wszystkim Synem Bożym, mający rodowód Boski i poczęcie z Ducha Św.
Synostwo boże nie rozpoczęło się w chwili narodzenia:
- Jan 8,58 - Zanim był Abraham, Jam jest.
- Mich. 5,1-2 - pochodzenie Jego jest od wieczności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.