X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44470
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz wdrażania wartości zawartych w koncepcji pracy przedszkola - Patriotyzm

Scenariusz wdrażania wartości zawartych w koncepcji pracy Przedszkola. Patriotyzm

Temat zajęcia: Jestem przedszkolakiem, lat niewiele mam o byciu Polakiem opowiem Wam” - poznanie wartości patriotyzmu
Grupa wiekowa: dzieci 3-6 letnie
Cele główne:
kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.
rozbudzanie zainteresowania ojczyzną,
uwrażliwienie dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią regionu, społeczności.

Cele operacyjne: dziecko
potrafi wymienić symbole narodowe
wie co oznacza słowo patriotyzm
dziecko poszerz zasób słownictwa o pojęcia związane z patriotyzmem;
wymienia cechy dobrego patrioty
potrafi rozpoznać zachowania patriotyczne
dba o właściwe relacje z innymi;
jest zdolne do troski o ojczyznę
właściwie rozpoznają kolorystykę godła i mapy Polski,
wskazuje na mapie Polski miejsce swojego zamieszkania, góry, morze,
wiedzą co jest stolicą kraju,
wie jakie pomniki znajdują się w naszym mieście,
wie, że należy dbać o pamięć bohaterów naszej wolności,
rozumie znaczenia zapalenia znicza w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami,
jako patriotyzm rozumie odwiedzenie grobu zmarłych nauczycieli ze swojego przedszkola,
kształcą umiejętności manualne, motorykę dużą.

Metody: słowna, oglądowa, czynna.
Forma: zajęcie z całą grupą.
Środki dydaktyczne: film edukacyjny „Symbole narodowe”, przygotowane przez nauczyciela opaski z sylwetami symboli Polski godła, flagi, słów hymnu, nagranie piosenki do zabawy ruchowej, mapa Polski, karta z symbolem patriotyzmu do pokolorowania dla każdego dziecka.

Przebieg

1. „Jestem Polakiem”- zabawa ruchowa do piosenki.
2. ”Symbole narodowe”- oglądanie filmiku edukacyjnego. Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych.
3. „Kolorowa zgaduj zgadula”- zabawa dydaktyczna z wiedzy o Polsce wg pomysłu n-la.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi kolorowe koperty z cyframi. Na wieszaku umieszcza wstążki z kolorowymi karteczkami. Chętne dziecko chwytając za wstążkę losuje karteczkę
z numerkiem, odczytuje go i odszukuje koperty z tą samą cyfrą. Określa kolor koperty, podaje ją n-lowi. Ten, odczytuje znajdującą się wewnątrz koperty zagadkę. Zadaniem dziecka jest jej odgadnięcie.
1).Koperta czerwona
To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna
To nasze państwo, każdy to przyzna.
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa,
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska)
2) Koperta niebieska
Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło)
3). Koperta żółta
Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień.(flaga)
4). Koperta niebieska
Herbem tego miasta, jest piękna syrenka
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,
I stolicą państwa polskiego mianowano.
Przez nie rzeka Wisła przepływa,
Zatem jak stolica Polski się nazywa? ( Warszawa),
4). Koperta fioletowa
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem.(hymn)
5). Koperta pomarańczowa
Ta szeroka rzeka płynie,
po polskiej krainie.
Niczym błękitny, ostry nóż,
przecina Polskę wzdłuż.
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. ( Wisła)

4. „Godło-flaga-hymn”- zabawa ruchowa w wykorzystaniem ilustracji symboli.
Dzieci z opaskami na głowie z symbolem Polski (opaski z flagą, opaski z godłem, opaski z hymnem) poruszają się w rytm muzyki. Na środku umieszczone są krzesła. Na pauzę, n-l podnosi ilustracje symbolu, a zadaniem dzieci, których opaska przedstawia ten symbol jest usiąść na krześle. Zabawę można przeprowadzić bez krzeseł. Gdy gra muzyka poruszają tylko te dzieci, mające na opaskach ten sam symbol, który wskazuje nauczyciel. Można jednocześnie pokazać dwa symbole.

5. „Dopasuj nazwę do obrazka”- zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel odczytuje po kolei napisy oznaczające to, co znajduje się na obrazkach (godło, flaga, hymn, herb Warszawy, kontur mapy z zaznaczoną rzeką Wisłą). Zadaniem dzieci jest dopasowywanie nazw do poszczególnych ilustracji.

6.„Płynie Wisła”- zabawa bieżna.
Dzieci podają sobie ręce, tworząc węża, który prowadzi nauczyciel. Razem z nim podczas ruchu powtarzają słowa: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie

7. Lista atrybutów – „Jakie cechy powinien mieć prawdziwy patriota?”. Zapisywanie przez nauczyciela propozycji dzieci na dużym brystolu. Przypomnienie kodeksu prawdziwego patrioty obowiązującego w przedszkolu.

8. Zabawa „Prawda czy fałsz?” - dzieci wybierają prawidłowe zachowania patriotyczne (prawda – kciuk do góry, fałsz – kciuk na dół):
- patriota dba o swoją ojczyznę
- patriota niszczy pomniki
- patriota pomaga innym mp. robiąc świąteczną paczkę, zbierając nakrętki
- patriota nie lubi swojego miasta
- patriota dba o tradycję
- patriota nie musi być dobrym człowiekiem

Z wiedzy o Polsce
- stolicą Polski jest Kraków
- prezydent Polski to Andrzej Duda
- największą rzeką Polski jest Wisła
- nasze morze nazywa się Brudne

9. Rozmowa z dziećmi nt. bohaterów naszej wolności, których pomniki znajdują się
w naszym mieście.
W myśl zachowań patriotycznych poproszenie poszczególne grupy o zapalenia zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami. Poproszenie najstarszej grupy o odwiedzenie grobu zmarłego pracownika z naszego przedszkola.

Praca w grupach - dzieci otrzymują karty z szablonem symbolu patriotyzmu
do pokolorowania. Prezentacja prac we wszystkich oddziałach.

Opracowała: Wioletta Urbanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.