X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44306
Przesłano:

Konserwacja odzieży oraz jej oznaczenia i symbole

Temat zajęć: „Konserwacja odzieży oraz jej oznaczenia i symbole”.

Cel główny:
- poznanie sposobów konserwacji odzieży oraz oznaczeń i symboli

Cele szczegółowe:

Uczeń zna:
- rodzaje zabrudzeń
- sposoby usuwania zabrudzeń
- zna i rozróżnia podstawowe znaki informacyjne o konserwowaniu odzieży

Uczeń wie:
- jak usuwać zabrudzenia z odzieży
- rozumie i właściwie interpretuje informacje zawarte na metkach w wyrobach odzieżowych i środkach te

Uczeń potrafi:
- wykorzystać informacje zawarte na metkach do konserwacji odzieży

Metody:
- pogadanka
- elementy wykładu
- rozmowa kierowana

Formy: praca grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
metki z odzieży, tablice demonstracyjne

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

2. Wprowadzenie w tematykę pogadanką.

3. Poznanie zasad konserwacji odzieży oraz rodzaje zabrudzeń i ich sposobów usuwania.

4. Praca grupowa – „Opisz jak można usunąć plamę z...? Przedstawiciele grup prezentują wyniki obserwacji.

5. Nauczyciel w formie krótkiego wykładu omawia oznaczenia i symbole stosowane w wyrobach odzieżowych.

6.Odczytywanie informacji z metek otrzymanych przez nauczyciela – praca indywidualna, każde dziecko otrzymuje metkę, sporządza notatkę o czym ona informuje. Odczytywanie opisów przez ochotników.

7. Zadanie domowe – obejrzyj metkę przyszytą do twojej bluzki, przerysuj zamieszczone tam symbole i napisz o czym one informują.

8. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.