X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44305
Przesłano:

Zjazd gnieźnieński

Temat zajęć: „Zjazd gnieźnieński”.

Cel główny:
- poznanie przyczyn zjazdu gnieźnieńskiego oraz jego skutków dla państwa polskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń zna:
- daty wydarzeń związanych z panowaniem Bolesława Chrobrego: misji biskupa Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji,
- postacie historyczne: Bolesława Chrobrego, biskupa Wojciecha i Ottona III,

Uczeń wie:
- gdzie znajduje się państwo Bolesława Chrobrego,
- jakie było znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego w polityce Bolesława Chrobrego.
- co oznaczają terminy: dyplomacja, relikwia, zjazd gnieźnieński,

Uczeń potrafi:
- wskazać na mapie państwo Bolesława Chrobrego,
- pokazać na mapie i wymienić ziemie podbite przez Bolesława Chrobrego,
- podać daty wydarzeń związanych z panowaniem Bolesława Chrobrego: misji biskupa Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji,
- dokonać charakterystyki postaci: Bolesława Chrobrego, biskupa Wojciecha i Ottona III,
- wymienić przyczyny podjęcia przez biskupa Wojciecha misji w 997 roku,
- opisać przebieg zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku,

Metody:
• metody aktywizujące – burza mózgów, drama,
• praca z podręcznikiem,
• praca z tekstem źródłowym,
• praca z osią czasu,
• praca z mapą.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: podręcznik „Wczoraj i dziś 5” (s. 22–26), mapa „Państwo Bolesława Chrobrego na początku XI wieku”, karta pracy „Zjazd gnieźnieński”.

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie do tematu lekcji

1. Przedstawienie podstawowego celu lekcji, którym jest poznanie przyczyn zjazdu gnieźnieńskiego oraz jego skutków dla państwa polskiego.
2. Wymienienie przez wskazanych uczniów skutków wprowadzenia chrześcijaństwa w państwie polskim.

Misja biskupa Wojciecha
1. Przybliżenie uczniom okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego.
2. Zapoznanie się z tekstem źródłowym ze s. 22 podręcznika. Scharakteryzowanie na podstawie przeczytanego fragmentu postaci biskupa Wojciecha i opisanie przebiegu misji duchownego w Prusach.
3. Przedstawienie na podstawie tekstu głównego i ilustracji ze s. 22 podręcznika okoliczności śmierci Wojciecha i sprowadzenia jego ciała do katedry gnieźnieńskiej przez Bolesława Chrobrego.
4. Wyjaśnienie uczniom, jakie znaczenie dla chrześcijan żyjących w średniowieczu miały relikwie.

Zjazd gnieźnieński
1. Wytłumaczenie zasad pracy metodą burzy mózgów. Umieszczenie przez nauczyciela na tablicy pytania głównego: „Czym zajmuje się dyplomata?”, a następnie zapisanie propozycji odpowiedzi zgłaszanych przez uczniów.
2. Utworzenie przez nauczyciela i uczniów definicji terminu dyplomata na podstawie uzyskanych odpowiedzi.
3. Przypomnienie uczniom, że jednym z pierwszych spotkań dyplomatycznych polskich władców był zjazd w Gnieźnie w 1000 roku.
4. Omówienie zasad pracy metodą dramy. Podzielenie zespołu klasowego na trzy grupy. Przygotowanie przez każdą z nich scenki na zadany temat:
• grupa I – wywiad z Ottonem III
• grupa II – wywiad z Bolesławem Chrobrym
• grupa III – spotkanie władców w Gnieźnie
5. Przedstawienie scenek przez kolejne zespoły po upływie wyznaczonego czasu. Odpowiedzenie przez osoby niebiorące udziału w prezentacji, jakie informacje na temat zjazdu gnieźnieńskiego i jego uczestników można było uzyskać na podstawie obejrzanej scenki.

Panowanie Bolesława Chrobrego
1. Zapoznanie się z mapą ze s. 25 podręcznika. Opisanie na jej podstawie, jak zmieniło się terytorium państwa polskiego za panowania Bolesława Chrobrego. Wymienienie nazw ziem podbitych przez tego władcę.
2. Przedstawienie uczniom okoliczności przyłączenia do Polski poszczególnych terytoriów – podanie informacji o wojnie polsko-niemieckiej, walkach Bolesława Chrobrego o tron czeski i wyprawie na Grody Czerwieńskie.
3. Wyjaśnienie uczniom, że polityka prowadzona przez Bolesława Chrobrego miała na celu wzmocnienie pozycji państwa polskiego i panującego w nim władcy na arenie międzynarodowej. Przypomnienie o koronacji Chrobrego na króla w 1025 roku, która była zwieńczeniem jego wieloletnich starań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.