X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4430
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Indywidualny program edukacyjny

Indywidualny program edukacyjny
....................

Rozpoznanie wiodące: obustronny niedosłuch średniego stopnia

Klasa: Id
Wychowawca: mgr ...................
Nauczyciel wspierający: mgr ....................

I. Charakterystyka psycho-pedagogiczna ucznia:
• przeciętny poziom rozwoju intelektualnego
• ubogi zasób słownictwa, wypowiedzi bardzo uproszczone
• blokada przed udzielaniem wypowiedzi ustnych
• chłopiec nie potrafi się przyznać, że czegoś nie zrozumiał czy niedosłyszał
• bardzo dobrze rozwinięta spostrzegawczość
• bardzo dobra orientacja w obowiązujących normach społecznych
• prawidłowe tempo pracy
• brak wiary we własne możliwości
• słabo opanowania technika czytania
• słabe rozumienie poleceń i instrukcji do zadań

II. Cel główny indywidualnego programu:
Terapeutyczny:
• stworzenie klimatu akceptacji
• zapewnienie prawidłowych relacji z rówieśnikami
• pozytywna stymulacja i zachęcanie do aktywności
• łagodzenie sytuacji stresowych
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych
• wzmacnianie wiary we własne siły
• umożliwienie przeżywania sukcesów na tle klasy

Edukacyjne:
• wzbogacenie słownictwa
• doskonalenie techniki czytania
• ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• ćwiczenie umiejętności deklinacji rzeczowników, koniugacji czasowników, stopniowania przymiotników
• ćwiczenie formułowania zdań złożonych, bogatych stylistycznie
• ćwiczenie działań matematycznych (szczególnie na ułamkach)

III. Zasadnicze treści programowe z poszczególnych przedmiotów wynikające z podstawy programowej:
Realizacja podstawy programowej z proponowaną modyfikacją:
• dostosowanie wymagań zgodnie z zaleceniami poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
• pozostawienie większej ilości czasu na wykonanie zadań
• eliminowanie braków na bieżąco i w miarę potrzeb ucznia
• dyktować powoli i dokładnie
• zapewnienie uczniowi możliwości odczytywania mowy z ust
• opracowywanie materiału gramatyczno – ortograficznego w formie ćwiczeń praktycznych
• udzielanie dodatkowych wyjaśnień i wskazówek do wykonania zadania
• szczegółowe podawanie i objaśnianie materiału obowiązującego na klasówce
• ćwiczenia w doskonaleniu techniki czytania oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem
• wzmacnianie wiary we własne siły
• wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego

IV. Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny do realizacji celów głównych i treści nauczania:
• współpraca z rówieśnikami
• stawianie przez nauczyciela wymagań adekwatnych do możliwości ucznia
• kontynuowanie terapii psychologicznej na terenie PPP
• zajęcia rewalidacyjne – 2 godziny tygodniowo
• częste kontakty z rodzicami – uzgadnianie wspólnych działań
• udział w zajęciach wyrównawczych

V. Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• nawiązanie serdecznych stosunków z rówieśnikami
• wzbogacanie zasobu słownictwa
• poprawienie sprawności wykonywania działań algebraicznych
• usprawnienie techniki czytania
• czytanie ze zrozumieniem
• pokonanie blokady przed udzielaniem odpowiedzi ustnych
• stosowanie podstawowych zasad gramatyki
• umiejętność formułowania zadań złożonych
• umiejętność współpracy w grupie

Opracował zespół w składzie:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.