X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44275
Przesłano:

Moje spotkanie z drzewem - scenariusz dla klasy 1

Scenariusz „Ekopracownia pod chmurką”

Temat: Moje spotkanie z drzewem
Termin: październik 2020r.
Grupa uczestników: klasy 1
Cele zajęć:
• budzenie zainteresowania dzieci i poszerzanie wiedzy o świecie przyrody;
• zapoznanie z wyglądem wybranych drzew krajowych (rozpoznawanie nazw, wyglądu liści);
• poznanie budowy drzew;
• obliczanie wieku drzew;
• odróżnianie drzew liściastych od iglastych;
• doskonalenie umiejętności czytania i przeliczania;
• wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej;

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne

Metody pracy:
• pogadanka/ rozmowa kierowana
• obserwacja
• zadania praktyczne

Materiały i środki dydaktyczne:
• puzzle dydaktyczne
• karty pracy, ołówki, podkładki
• plastry drewniane
• plansze edukacyjne (drzewa iglaste i liściaste)
• atlas drzew (pomocniczo)
• prezentacja multimedialna
• utwory muzyczne, głośnik bluetooth
• liście

Przebieg zajęć:

1. Spacer po okolicy – stwarzanie okazji do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Podczas spaceru nauczyciel zwraca uwagę dzieci na różnorodność gatunków drzew rosnących w parku. Grupa zatrzymuje się przy interesujących okazach i porównuje je z innymi, biorąc pod uwagę wielkość, kształt, fakturę i kolor kory, oraz omawia kształt liści lub igieł.

2. Opis drzewa.

Na przykładzie występującego w parku drzewa nauczyciel opisuje jego budowę
i części składające się na drzewo, pokazuje korony, gałęzie, liście, pień, korzenie (jeśli występują np.: napływy korzeniowe).

3. Budowa drzewa – przypomnienie budowy drzewa posługując się czytaniem globalnym.

Uczniowie otrzymują puzzle dydaktyczne „Drzewo”, w których mają za zadanie wyciąć wyrazy z kart pracy opisujących budowę drzewa, a następnie położyć we właściwych miejscach na sylwetce drzewa.

4. Wiek drzewa – wzbogacanie wiedzy na temat budowy drzewa.

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą jak sprawdzić, ile lat ma drzewo. Jeżeli uczniowie nie będą znali odpowiedzi, prowadzący wyjaśnia, że wiek drzewa można określić dzięki liczbie słojów (linie widoczne na pniu drzewa po przecięciu). Nauczyciel wraz z uczniami idzie do „Ekopracowni pod chmurką” znajdującej się na szkolnym placu
i pokazuje uczniom plastry drewniane różnych drzew. Uczniowie przyglądają się
i wspólnie przeliczają z nauczycielem, ile słojów widzą na każdym przekroju podając, ile lat miały drzewa, z których pochodzą drewniane plastry.

5. Wypełnienie kart obserwatora na podstawie tablic edukacyjnych.

Zadaniem uczniów jest dopasowanie do podanego drzewa jego liścia, owocu
i wskazanie rodzaju drzewo (po dwa rodzaje drzew iglastych i liściastych

6. Prezentacja multimedialna „Drzewa Polski”

- rozpoznawanie drzew na podstawie odsłoniętych obrazków
- różnice i podobieństwa w wyglądzie drzew i liści
- podział drzew na liściaste i iglaste
- odczytywanie nazw drzew
- określanie znaczenia drzew w życiu człowieka

7. Zabawy z liśćmi – improwizacja ruchowa
Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy ruchowej przy różnym tempie muzycznym. Podrzuca liście w górę, a uczniowie obserwują ich opadanie na podłogę. Następnie:
• poruszają się lekko wśród liści tak, aby nie nadepnąć na nie;
• zbierają liście z podłogi, podrzucają do góry i obserwują, jak opadają;
• naśladują ruchem liście, które wirują na wietrze i opadają na ziemię;
• naśladują ruchem drzewa, którymi kołysze wiatr.

8. Praca plastyczno-techniczna „Jesienne drzewo” – układanie dowolnych kompozycji według inwencji twórczej dzieci.

Po powrocie do ławek lub w altance uczniowie wysłuchują wyjaśnień nauczyciela na temat projektu plastycznego, który będą realizować. Każde dziecko ma przed sobą karton, klej, nożyczki, papierową rolkę, zestaw przyrodniczy. Uczniowie wykorzystują przyniesione przez siebie wysuszone liście do przygotowania drzewa. Układają i przyklejają na karton kompozycję z liści i przyniesionych jesiennych darów (owoce jarzębiny, klonu, jesionu itp.). Nauczyciel prezentuje przykładowe prace, przypomina o specyfice materiału przyrodniczego – suche liście są kruche.

Opracowała: Martyna Górna
Edukacja wczesnoszkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.