X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44243
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Czytam JA, czytasz TY, poczytajmy teraz MY"

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.”
Francis Bacon

WSTĘP:

Najlepszą drogą do poznawania świata jest czytanie książek. Okres przedszkolny jest dla dziecka najważniejszym momentem do wypracowania pozytywnego nastawienia do czytania. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w dobie komputerów, internetu. Moje działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie oraz zabawy z książką.
Innowacja zakłada wspólne przeczytanie z uczniami dziesięciu książek, czyli jednej w miesiącu. Dodatkowo w celu utrwalenia treści zajęcia rozszerzone zostaną o prace plastyczne, teatralne, muzyczne, ruchowe.
Wspólne czytanie jest również dobrą okazją do współpracy z rodzicami, gdyż podczas realizowania innowacji będą oni zapraszani do wspólnego czytania.

CELE INNOWACJI:

Cele zajęć czytelniczych:
 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 rozbudzenie potrzeby czytania
 rozwijanie wyobraźni
 zdobywanie wiedzy
 rozwijanie kreatywności
 rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
 wzbogacanie słownictwa
 ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
 przekazywanie wartości i norm społecznych
 kształtowanie poczucia estetyki
 rozwijanie sprawności manualnej
 kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki,
 podniesienie poziomu czytelnictwa i motywacji do czytania
ZAKRES INNOWACJI:
W innowacji będą uczestniczyły dzieci z grupy 5-6 latków uczęszczające do naszego przedszkola.
CZAS TRWANIA INNOWACJI:
Od września 2017 do czerwca 2018 r.

Tematyka książek dopasowana będzie do tematów przewodnich w danym miesiącu wynikających z planu na rok szkolny 2017/2018

1. „Gdy Pola się zgubi” Gabriela Rzepecka – Weiss

Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Wykonanie plakatu zasad, jak należy się zachować w momencie zgubienia się

2. "Niesamowite 10 skarpetek" Justyna Bednarek
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Potworne skarpety – robienie potworków ze skarpet

3. „Dziadek do orzechów”E.T. Hoffmana
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Ozdoby bożonarodzeniowe

4. „Trzy świnki” Grimm Wilhelm
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Zrobienie inscenizacji do wybranego opowiadania

5. „Pudełko Hanki” Peter Carnavas
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Akceptacja wśród dzieci, przełamywanie lęków

6. „Skąd się biorą dziury w serze” Petra Maria
Schmitt Christian Dreller
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Quiz wiedzy poznanej podczas czytania książki

7. „Mały książę” de Saint-Exupery Antoine
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Oglądanie filmu na podstawie książki

8. „Gdzieś daleko. Bajka eko” Izabela Skorupka
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
„Coś z niczego”- zabawki z odpadów

9. „Nudzimisie” Rafał Klimaczak
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Konkurs rysunkowy na wygląd postaci Nudzimisia

10. „Magiczne słówka. Savoir-vivre dla przedszkolaka”
Berowska Marta
Wspólne czytanie książki, zaproszenie gościa do czytania
Scenki pokazowe prezentujące savoire vivre

EWALUACJA:
Podczas realizacji innowacji pedagogicznej dokonywana będzie ewaluacja, mając na celu sprawdzenie, czy realizacja przebiega zgodnie z założeniami i czy uzyskiwane efekty spełniają oczekiwania.

Ewaluacji podlegać będzie:
 obserwacja działalności dzieci
 quiz wiedzy o przeczytanych pozycjach książkowych.
 zgodność realizacji z założeniami

KARTA WDROŻENIA INNOWACJI
ROK SZKOLNY 2017/2018
TYTUŁ INNOWACJI: Czytam JA czytasz TY poczytajmy teraz MY

I. INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
1. Nazwa przedszkola:
2. Adres :
3. Telefon:
4. e-mail :
5. Imię nazwisko dyrektora:

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORA / AUTORÓW INNOWACJI.

1. Imię nazwisko
a) mgr Marzena Włodarczyk

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI WDRAŻAJĄCYCH
INNOWACJE.

1) Imię i nazwisko:
a) mgr Marzena Włodarczyk

2. Kwalifikacje zawodowe:

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

3. Zajmowane stanowisko w szkole:
Wychowawca grupy 5-6 latków

4. Stopień awansu zawodowego:
a) nauczyciel mianowany

5. Autor posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej:

tak nie
(wybraną odpowiedź proszę podkreślić ).

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO.

1. Rodzaj innowacji: programowa,
organizacyjna,
metodyczna,
(wybraną odpowiedź proszę podkreślić )

2. Zakres innowacji:
a) kto zostanie nią objęty :

Grupa dzieci 5-6 letnich
b) czas trwania innowacji :

od września 2017r. do czerwiec 2018r.

d) przyczyny wdrożenia innowacji :
(proszę krótko przedstawić wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji)

- małe zainteresowanie czytaniem książek przez dzieci

e) na czym polega nowatorstwo opracowania
(proszę dokładnie sprecyzować)
Nowatorstwo polega na aktywnym uczestnictwie dzieci i rodziców przy udziale nauczycieli . Dzieci będą miały także możliwość tworzenia ilustracji do powstałych utworów.
Książki dobrane są tak, by były ciekawe i rozwijające dla dzieci. Innowacja przeprowadzana będzie codziennie przez ok. 20 minut. W ciągu każdego miesiąca zostanie przeczytana wspólnie jedna pozycja książkowa Tematy książek dobrane są do tematów przewodnich w danym miesiącu, co wynika plany pracy Gminnego Przedszkola.

f) przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji):

Mam nadzieję, że po przeprowadzonym cyklu zajęć wzrośnie zainteresowanie dzieci czytaniem książek. Że dostrzegą w książkach skarbnicę wiedzy i formę spędzania czasu, a także źródło przeżyć i emocji.
Zmiana upodobań choćby przynajmniej u kilkorga dzieci będzie dla mnie dużym sukcesem, a także motywacją do wdrażania podobnych treści.

g) sposoby ewaluacji

 zorganizowanie konkursów i quizów
 przeprowadzenie wywiadu z dziećmi
 obserwacja postaw oraz działalności dzieci

Dokumentowanie przebiegu innowacji na stronie internetowej przedszkola oraz w zapisach planu rocznego i dzienniku zajęć.
3.Finansowanie innowacji

a) innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania

b) innowacja wymaga dodatkowego finansowania:
(proszę określić skąd pozyskano środki finansowe)
-
(wybraną odpowiedź proszę podkreślić )

V. DOKUMENTY - ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA O DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.

a) uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji,

b) zgoda autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie
w przedszkolu

Czytelne podpisy autora : Pieczątka i podpis dyrektora

........................................ .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.