X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44064
Przesłano:

Pinokio szuka wiosny - gra dydaktyczna. Scenariusz zajęć otwartych

Temat lekcji:"Pinokio szuka Wiosny" - gra dydaktyczna
Cele główne:
- Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami wiosny i jej oznakami.
- Kształcenie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy.
- Rozwijanie myślenia i indywidualnych zdolności twórczych dziecka, wykształcenie w dzieciach innowacyjnego podejścia do zadań.
- Kształcenie właściwego stosunku do przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- słucha wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- dodaje i odejmuje w zakresie 30,
- mnoży i dzieli w zakresie 30,
- rozwiązuje zagadki,
- wymienia oznaki wiosny,
- uzupełnia tekst brakującymi wyrazami,
- stosuje zasadę pisowni "nie" z czasownikami,
- rozpoznaje zdania rozkazujące,
- określa fałszywość i prawdziwość zdań,
- stosuje poznane zasady ortografii,
- potrafi rozkodować hasło za pomocą symboli,
- doskonali spostrzegawczość i pamięć,
- przestrzega ustalonych reguł,
- zgodnie współpracuje w grupach zadaniowych,
- śpiewa i ilustruje ruchem piosenkę "Jestem sobie ogrodniczka"

Metody pracy:
- czynne - zabawy dydaktyczne,
- praktycznego działania - realizacja działań twórczych,
- słowne - instrukcja, rozmowa, list, zagadki, śpiew,
- ekspresja ruchowa i plastyczna,
- burza mózgów.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne: karty pracy, liście z wyrazami, zagadki wiosenne, kwiaty z poleceniami, karty memory, zagadki matematyczne, kartki z obrazkami do losowania, kartony z konturami postaci Wiosny, kolorowe kwiatki, doniczki, ziemia, plastikowe łyżeczki, nasiona roślin, duże kartony z sylabami, list Wiosny, lizaki z "kolorową ortografią", płyta z piosenką: "Jestem sobie ogrodniczka".

Przebieg zajęć:
Część I - Wstęp
1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć - wybieranie wyrazów kojarzących się z wiosną i porządkowanie ich alfabetycznie, odgadnięcie tematu zajęć z rozsypanki sylabowej.
3. Rozwiązanie krzyżówki nawiązującej do kolejnego zadania. Wspólne odgadywanie zagadek, których rozwiązania są hasłami krzyżówki.
4. List do Pani Wiosny - praca w grupach. Uzupełnianie fragmentów listu pasującymi wyrazami.

Część II - Gra dydaktyczna: Pinokio szuka Wiosny.
5. Odszukanie skrzynki z zadaniami według podanego kodu.
6. Praca w grupach - dopasowywanie zdań do poszczególnych pór roku.
7. Rozkoduj to - odczytywanie zdań za pomocą kodu, poruszanie się po planszy za pomocą instrukcji.
8. Rachunki Pani Wiosny - słuchanie i rozwiązywanie zagadek matematycznych.
9. Wiosenna - kolorowa ortografia - wysłuchanie zagadek wiosennych i poprawne uzupełnienie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
10. Gra memory - rozgrywki Pani Wiosny. Układanie kart według określonych zasad - podział na drużyny.
11. Przestrogi Pani Wiosny - praca w grupach. Obliczanie działań i ułożenie wyników rosnąco oraz odczytanie haseł.
12. Quiz wiosenny - prawda czy fałsz.
13. Zaśpiewanie piosenki pt.: "Jestem sobie ogrodniczka" oraz ilustrowanie ruchem.
14. Sianie nasion kwiatów - ustalenie kolejności etapów pracy.
15. Prośba Pani Wiosny o wykonanie stroju. Projektowanie sukni dla Pani Wiosny - praca plastyczna z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych materiałów.
16. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.