X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44018
Przesłano:

Wprowadzanie dzielenia

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1.TEMAT BLOKU: Wprowadzanie dzielenia.

2.TEMAT DNIA: Rozwijanie umiejętności dzielenia „jako podziału”.

3.ZAPIS W DZIENNIKU:

Zapoznanie z nowym działaniem – dzielenie „jako podział”.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem nowego sposobu dzielenia.

4.CEL OGÓLNY: Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowym działaniem – dzielenie „jako podział”.

5.CELE OPERACYJNE:
uczeń po zajęciach:

- wymieni wielokrotności danej liczby,
- rozumie nowy sposób dzielenia „jako podziału”,
- wykona zadania tekstowe związane z nowym sposobem dzielenia,
- przedstawi na różnych środkach dydaktycznych podział,
- ułoży działanie dzielenia z kartoników z liczbami,
- przedstawi sprawdzenie działania na grafach,

6.CZAS ZAJĘĆ: 45 minut.

7.METODY:

- problemowa: odkrywanie faktu możliwości rozwiązania zadania nowym sposobem,
- praktyczna: dzieci korzystają ze środków dydaktycznych, samodzielnie ilustrują i rozwiązują zadania,
- podająca: podajemy dzieciom zadania i środki dydaktyczne – same zmierzają się z danym zadaniem.

8.FORMY:

- zbiorowa (rozmowy – dyskusje nad rozwiązaniem danego zadania),
- grupowa (rozwiązywanie zadań w grupach),
- indywidualna (dziecko otrzymuje zadanie, które wykonuje samodzielnie w celu sprawdzenia – czy rozumie dany temat).

9.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- 3 pętle z wełny,
- 12 cukierków,
- pieniążki: 18 złotówek,
- 3 maskotki,
- 20 orzechów,
- 5 woreczków,
- kartoniki z liczbami,
- grafy,
- czyste kartki,
- karty ewaluacyjne z zadaniem tekstowym,

10.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

a)część wstępna:

Przywitanie się z dziećmi.

Przypomnienie działania, które uczniowie poznali na ostatnich zajęciach (dzielenie „jako mieszczenie”), po czym nauczycielka informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji będą dalej kontynuować te zajęcia i poznają nowy sposób dzielenia, który nosi nazwę: dzielenie „jako podział”.

Ćwiczenie.
Nauczycielka wyznacza jedną osobę i podaje jej liczbę, którą ma zwielokrotnić np.: 4 – 4, 8, 12, 16, 20, 24... Następnie, dziecko to podaje kolejną liczbę i wyznacza osobę, która mówi kilka wielokrotności tej liczby.

b)część właściwa:

Poznanie nowego sposobu dzielenia „jako podziału” na przykładzie zadań
tekstowych.

1.Pewien gospodarz hoduje na wsi 9 koni. Latem ma zamiar umieścić je na łące po równo w 3 zagrodach.
Po ile koni będzie w jednej zagrodzie?

Nauczycielka zadaje pytania:
- „Ile koni ma gospodarz?” - (9).
- „Co gospodarz chce zrobić z końmi?” – (Umieścić je po równo w 3 zagrodach).

Nauczycielka prosi teraz na środek 1 dziecko, które będzie gospodarzem i 9 dzieci, które będą końmi. Na podłodze kładzie 3 zagrody (pętle z wełny).
Zadaje gospodarzowi pytanie:

- „ W jaki sposób będziemy umieszczać konie, żeby w każdej zagrodzie było ich po równo?”
(Trzeba dzielić tak: w I zagrodzie umieszczamy jednego konia, w II jednego konia, w III jednego. Potem znowu: w I jednego, w II jednego i tak dalej, aż do wyczerpania zbioru.)

Po umieszczeniu koni w zagrodach, dziecko zapisuje na kartce ten podział:

9 „podzielić na” 3 = 3 - odczytuje go:

„dziewięć podzielić na trzy równa się trzy”

Nauczycielka zastępuje wyrażenie „podzielić na” znakiem dzielenia „ : „

9 : 3 = 3

Dziecko dokonuje na grafie sprawdzenie działania:

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania:
- „Co oznacza liczba 9?” – (Tyle koni ma gospodarz).
- „Co oznacza liczba 3?” – (Gospodarz chce umieścić konie w 3 zagrodach).
- „Co oznacza wynik – liczba 3?” – (Tyle koni będzie w każdej zagrodzie).

2.Mama miała 12 cukierków. Podzieliła je po równo na czworo dzieci.
Ile cukierków dostało każde dziecko?

Nauczycielka zadaje pytania:
- „Ile cukierków miała mama?” – (12).
- „Co mama zrobiła z tym cukierkami?” – (Podzieliła je równo miedzy 4 dzieci).
Nauczycielka prosi teraz na środek 1 dziecko, które będzie mamą i 4 dzieci, które będą jej dziećmi. Daje mamie do podziału 12 cukierków i zadaje pytanie:

- „W jaki sposób będziemy rozdawać te cukierki, żeby każde dziecko dostało po równo?”
(Trzeba dzielić tak: I dziecku dać jednego, II dziecku jednego, III dziecku jednego, IV dziecku jednego. Potem znowu: I – jednego, II – jednego i tak dalej, aż do wyczerpania całego zbioru).

Po rozdaniu cukierków, dziecko zapisuje na kartce ten podział:

12 podzielić na 4 = 3 – odczytuje go:

„dwanaście podzielić na trzy równa się trzy”

Nauczycielka zastępuje wyrażenie „podzielić na” znakiem dzielenia „ : „

12: 4 = 3

Dziecko dokonuje na grafie sprawdzenie działania:

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania:
- „Co oznacza liczba 12?” – (Tyle cukierków miała mama).
- „Co oznacza liczba 4?” – (Mama podzieliła te cukierki na 4 równe części).
- „Co oznacza wynik – liczba 3?” – (Tyle cukierków otrzymało każde dziecko).

Utrwalenie nowego sposobu dzielenia.
Rozwiązywanie zadań tekstowych.

1.Kasia miała 18 zł. Wydała je po równo na 3 pluszowe maskotki.
Ile kosztowała jedna maskotka?

Nauczycielka wybiera na środek jedno dziecko, które za pomocą środków dydaktycznych (maskotek i pieniążków) pokazuje podział, z kartoników z liczbami układa działanie i na grafie dokonuje sprawdzenia.

2.Babcia miała 20 orzechów. Poprosiła wnuczkę, aby włożyła je po równo do 5 woreczków.
Po ile orzechów będzie w każdym woreczku?

Nauczycielka wybiera na środek jedno dziecko, które za pomocą środków dydaktycznych (orzechów i woreczków) pokazuje podział, z kartoników z liczbami układa działanie i na grafie dokonuje sprawdzenia.

3.Tomek miał 10 klocków. Rozłożył je na 5 półkach tak, że na każdej półce było ich po tyle samo.
Po ile klocków było na każdej półce?

Nauczycielka wybiera na środek jedno dziecko, które otrzymuje rysunek. Jego zadaniem jest dokonanie na rysunku podziału, ułożenie z kartoników z liczbami działania i dokonanie na grafie sprawdzenia.

4.Krawcowa miała 12 guzików. Przyszyła je po równo do 2 poszewek.
Po ile guzików przyszyła do jednej poszewki?

Nauczycielka wybiera na środek jedno dziecko, które otrzymuje rysunek. Jego zadaniem jest dokonanie na rysunku podziału, ułożenie z kartoników z liczbami działania i dokonanie na grafie sprawdzenia.

c)część końcowa:

Rozdanie dzieciom kart ewaluacyjnych z zadaniem tekstowym w celu sprawdzenia, czy zrozumiały nowy sposób dzielenia „jako podziału”.

Dokonaj na rysunku podziału, zapisz działanie i dokonaj sprawdzenia.

14 dzieci z klasy I pojedzie pociągiem na wakacje. Pojadą w 2 wagonach po tyle samo osób w każdym.
Po ile osób będzie w każdym wagonie?

Odp. W każdym wagonie będzie po .......... osób.

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.