X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44034
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtarzamy wiadomości z rozdziału Clothes - konspekt lekcji dla kl. II

Powtarzamy wiadomości z rozdziału Clothes

Cele :

Znajomość środków językowych:
Uczeń zna nazwy ubrań i kolorów oraz liczby do 20.
Uczeń zna słowa i wyrażenia związane z ubiorem i wyglądem.
Rozumienie wypowiedzi pisemnych:
Uczeń wskazuje odpowiednie dzieci na podstawie opisu ich ubrań.
Rozumienie wypowiedzi ustnych:
Uczeń rozumie ogólny sens tekstu związanego ze zdjęciem.
Uczeń rozumie usłyszane zdania i wskazuje właściwe ilustracje.
Rozumie opis dziecka oraz dopasowuje go do odpowiedniego obrazka.
Wypowiedzi ustne:
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania.
Uczeń umie opisać swoje ubranie i stroje innych osób.
Wypowiedzi pisemne:
Uczeń umie opisać swoje ubranie.
Reagowanie:
Uczeń prowadzi dialogi z kolegą,
Uczeń prowadzi z kolegą lub koleżanką dialogi na temat ubrań.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
-potrafi zgodnie współpracować w parze lub grupie
-potrafi odegrać rolę modela lub modelki w czasie pokazu mody.

Środki dydaktyczne:
Karty obrazkowe i karty wyrazowe przedstawiające ubrania i ich nazwy, ilustracje przedstawiające dzieci w różnych ubraniach, tablica interaktywna.

Formy pracy:
- praca całą klasą,
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach,

Czas : 1-2 godzin lekcyjnych

Uczniowie przychodzą na lekcję ubrani w jakieś śmieszne, kolorowe stroje. Przynoszą także prace projektowe – rysunek siebie i opis w języku angielskim w co jest na nim ubrany. Opis typu : I’m wearing blue shorts, a red T-shirt and old black shoes. oraz przygotowany przez siebie słowniczek obrazkowy ( narysowane poszczególne części garderoby wraz z podpisem w języku angielskim). Po lekcji nauczyciel urządza wystawę prac wszystkich uczniów.

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel pokazuje uczniom karty obrazkowe przedstawiające ubrania i pyta : What's this? What colour is it? Uczniowie odpowiadają.
2. Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje z gazet przedstawiające dzieci w różnych ubraniach a pod każdą z nich znajduje się numer. Mówi do uczniów w języku angielskim opisując w co jest dana osoba ubrana. Następnie pyta : What number is it? Uczniowie odpowiadają.
3. Nauczyciel pokazuje uczniom na tablicy interaktywnej zdjęcie dzieci i opisy ich ubrań w języku angielskim a uczniowie czytają i dopasowują obrazki do opisu.
4. Następnie prosi aby dzieci nadal patrząc na ilustracje z gazet ( lub na tablicy interaktywnej ) odpowiadały na pytania typu: What can you see in the picture? What colour is the dress? What colour are the sandals/socks? How many girls / boys are there? Have they got shoes/skirts/T-shirts? What colour are the shoes/skirts?
Nauczyciel zadaje uczniom pytania typu: Has she got a cap/a top/a skirt?. Odpowiadają : Yes, she has. lub No, she hasn’t.
5. Nauczyciel przygotował grę Memory. Dzieli klasę na dwie grupy. Każde dziecko odkrywa po dwie karty, jeśli odkryje obrazek ubrania i napis - zdobywa punkt dla swojej drużyny i odkłada karty, jeśli nie- odwraca je z powrotem i zostawia je na tym samym miejscu.
6. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania o ubrania, które mają na sobie, np.: Have you got a T-shirt? Have you got shorts?. Dzieci odpowiadają: Yes, I have. No, I haven’t.
7. Następnie organizowany jest klasowy pokaz mody. W rytmie muzyki, każde dziecko prezentuje swój strój udając modelkę/ modela. Gdy muzyka zostaje wyłączona kolejne za nim zmienia się w krytyka mody opisując w co jest ubrany/a jego kolega/ koleżanka.
8. Zabawa „What’s missing?” Nauczyciel rozkłada karty obrazkowe lub przygotowane z gry Memory. Prosi uczniów o zamknięcie oczu: Close your eyes, please. W tym czasie chowa jeden obrazek- zadaniem uczniów jest odgadnięcie czego brakuje.
9. Nauczyciel zbiera karty a potem niby przypadkowo je rozrzuca na dywanie i mówi : What a mess! Help me. Match the pictures with the words. Uczniowie dobierają w pary karty obrazkowe i wyrazowe.
10. Zabawa - ułóż słowa z rozsypanych liter. Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy i celowo daje inny obrazek przedstawiający ubranie niż rozsypankę literową. Dzieci z rozsypanki układają wyraz przedstawiający jakieś ubrania. Po stworzeniu hasła uczeń musi odnaleźć, która grupa ma rysunek przedstawiający jego hasło pytając np.: Have you got a T-shirt? Have you got shorts? Dziecko z grupy odpowiada:Yes, I have. No, I haven’t . Jeśli odnajdzie musi o niego niego poprosić. Give me, ....
11. Nauczyciel pokazuje uczniom kolejne zdjęcie przedstawiające kilka osób. Następnie zadaje pytania typu :
How many socks/sandals/dresses can you see in the picture? Uczniowie liczą a następnie odpowiadają.
12. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w lekcji i pożegnanie się

*W trakcie lekcji nauczyciel stosuje pochwały typu : I’m proud of you! Well done! Excellent! Good job! Perfect! Beautiful! OK! Fantastic! Much better! Good! Good job! Excellent! Perfect! Very good, Wonderful!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.