X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43997
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisywanie umiejętności - czasownik modalny "can".Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul KLASA: IV a DATA: 13.03.2018 r.

TEMAT: Opisywanie umiejętności – czasownik modalny „CAN”.

Cel dydaktyczny:
Uczeń potrafi opowiadać o umiejętnościach stosując czasownik modalny „can”.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• opowiada o umiejętnościach;
• podpisuje rysunki zdaniami opisującymi umiejętności pokazanych na nich osób;
• dopasowuje zdjęcia / obrazki do opisów umiejętności postaci na nich przedstawionych;
• układa zdania z podanych wyrazów;
• układa usłyszane wyrażenia z kostek z literkami;
• zgodnie współpracuje z rówieśnikami.

Środki językowe:
• zdania twierdzące i przeczące z zastosowaniem czasownika „can” (umieć, potrafić);
• czasowniki i kolokacje czasownikowe: ride a bike (jeździć rowerem), swim (pływać), climb (wspinać się), drive a go-kart (jeździć gokartem), skip (skakać przez skakankę), dive (nurkować), fly (latać), jump (skakać), stand on your head (stać na głowie), roller skate (jeździć na rolkach), ride a horse (jeździć konno), play frisbee (grać we frisbee), juggle (żonglować)

Metody i techniki pracy:
• ćwiczenia przedmiotowe;
• gra dydaktyczna - domino

Formy interakcji:
• praca samodzielna;
• praca w grupach;
• praca w parach;
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela.

Podręcznik: ”Step Plus dla klasy IV” (Oxford University Press, 2017)

Pomoce dydaktyczne:
• ćwiczenie online przygotowane przez nauczyciela na platformie edukacyjnej LearningApps.org;
• komputer;
• projektor;
• Internet;
• karty pracy;
• karty obrazkowe przedstawiające różne czynności;
• karty wyrazowe;
• domino (przygotowane na stronie toolsforeducators.com);
• kostki z literkami

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
• Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
• Nauczyciel przedstawia cele zajęć i zapisuje na tablicy temat i główny cel lekcji:

Topic: I can’t fly.
Aim (cel): Potrafię opisywać umiejętności.

Uczniowie notują temat i cel w zeszytach. (2 min.)

II. Rozgrzewka językowa:
• Nauczyciel dzieli klasę na 3-4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw kostek z literkami. Nauczyciel wymawia nazwę czynności. Uczniowie układają wyrażenia za pomocą kostek z literkami. (7 min.)

III. Rekapitulacja wtórna:
• Nauczyciel prezentuje ilustracje przedstawiające różne czynności. Wskazane osoby nazywają czynności widoczne na obrazkach. (2 min.)
• Nauczyciel pyta klasę, jakiego czasownika używamy do opisywania umiejętności ("can", "can’t"). (1 min.)

IV. Ćwiczenia utrwalające:
• Nauczyciel wyświetla ćwiczenie przygotowane na platformie LearningApps.org. Wskazani uczniowie podchodzą do komputera i wyszukują pary: obrazek + zdjęcie opisujące umiejętności postaci przedstawionych na zdjęciu. Uczniowie głośno odczytują zdania. (7 min.)
• Nauczyciel rozdaje każdej parze zestaw kart domino. Uczniowie odczytują ze zrozumieniem zdania o umiejętnościach i dołączają domino z odpowiednimi obrazkami. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów. (5 min.)
• Wybrani uczniowie otrzymują karty wyrazowe. Następnie podchodzą do tablicy i ustawiają się w takiej kolejności, aby utworzyć prawidłowe zdanie. Procedura zostaje powtórzona kilkukrotnie. Uczniowie, którzy nie otrzymali kart odczytują głośno utworzone zdania. (5 min.)
• Uczniowie otrzymują karty pracy – podpisują umiejętności postaci przedstawionych na zdjęciach. Uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują zdania. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność zapisów. (7 min.)
• Nauczyciel rzuca piłeczkę do poszczególnych uczniów, którzy pełnymi zdaniami opowiadają, co potrafią i czego nie potrafią robić. (3 min.)

V. Podsumowanie zajęć:
• Nauczyciel pyta uczniów, jakie umiejętności doskonalili na dzisiejszej lekcji. (1 min.)
• Uczniowie otrzymują ankietę ewaluacyjną. (2 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.