X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43996
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy nazwy elementów krajobrazu. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VIII

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: 8 a
DATA: 28.11.2018 r.
TEMAT: Poznajemy nazwy elementów krajobrazu.

Cel dydaktyczny: zna i stosuje środki językowe – słownictwo związane ze światem przyrody

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna i stosuje nazwy elementów krajobrazu;
- kategoryzuje pojęcia;
- czyta ze zrozumieniem pytania z quizu geograficznego;
- współpracuje zgodnie z rówieśnikami w grupie.

Środki językowe: nazwy elementów krajobrazu, np. dunes (wydmy), desert (pustynia), river (rzeka), mountain (góra), lake (jezioro), sea (morze), valley (dolina) itd.

Metody i techniki pracy:
• metoda audiolingwalna;
• gra dydaktyczna;
• burza mózgów;
• gramatyczno-tłumaczeniowa

Formy interakcji:
- praca w grupach; - praca w parach; - praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela.

Podręcznik: ”English Plus Options dla klasy VIII” (Oxford University Press)

Pomoce dydaktyczne:
• zeszyt ćwiczeń;
• ćwiczenie online przygotowane przez nauczyciela na platformie edukacyjnej LearningApps.org;
• komputer;
• monitor interaktywny;
• Internet;
• ksero z listą słówek z lekcji (zał.1.);
• quiz przygotowany przez nauczyciela na stronie baamboozle.com;
• krzyżówka utrwalająca nazwy elementów krajobrazu przygotowana za pomocą strony toolsforeducators.com.

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
1) Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
2) Nauczyciel (N.) przedstawia cele zajęć i zapisuje na tablicy temat i główny cel lekcji:
Subject: Talking about nature.
Aim: I can use and understand the names of natural features.

Uczniowie (U.) notują temat i cel w zeszytach. (2 min.)

II. Rozgrzewka językowa: Burza mózgów – N. zapisuje na tablicy interaktywnej hasło NATURE. U. podają swoje skojarzenia z tym hasłem i podchodzą do monitora, aby je zapisać. N. czuwa nad poprawną wymową i pisownią podawanych przez uczniów wyrazów. (5 min.)

III. Faza właściwa:
1. Prezentacja słownictwa: N. uruchamia ćwiczenie online przygotowane na platformie LearningApps.org. Zadaniem U. jest pogrupowanie wyświetlanych nazw elementów krajobrazu do odpowiedniej kategorii. N. wyświetla poszczególne nazwy. U. podają tłumaczenie słówka na język polski i umieszczają je w odpowiedniej kategorii (LAND – ląd, WATER – woda). W przypadku, gdy U. nie znają wyświetlanego słowa, N. zachęca ich do wyszukania znaczenia w słowniczku dołączonym do zeszytu ćwiczeń. Po ukończeniu zadania, U. powtarzają za N. wszystkie wyrazy. (10 min.)

2. Quiz geograficzny: N. dzieli klasę na dwie drużyny. N. uruchamia grę przygotowaną na platformie baamboozle.com. Drużyna wybiera numer pytania. N. wyświetla pytanie. U. w danej drużynie muszą przeczytać je ze zrozumieniem i wybrać prawidłową odpowiedź. Za prawidłowe rozwiązanie otrzymują 5 punktów. (12 min.)

3. Ćwiczenia utrwalające: U. w parach rozwiązują krzyżówkę utrwalającą znajomość nazw elementów krajobrazu. N. monitoruje ich pracę i sprawdza prawidłowość odpowiedzi. (5 min.)

IV. Podsumowanie:
1. N. uruchamia „koło fortuny” przygotowane na stronie wheeldecide.com. Następnie, chętni uczniowie uruchamiają „koło fortuny”. Zadaniem uczniów jest podać angielski odpowiednik wylosowanego przez „koło fortuny” elementu krajobrazu. (3 min.)

2. Ewaluacja: U. wskazują zadania, które wg nich były najbardziej ciekawe i najbardziej angażowały ich podczas lekcji. (2 min.)

3. Praca domowa: U. otrzymują listę nazw elementów krajobrazu w języku angielskim. Ich zadaniem jest przetłumaczenie wyrazów. U. rozwiązują zadania w zeszycie ćwiczeń: podpisują elementy krajobrazu na obrazku, uzupełniają tekst słówkami wprowadzonymi podczas lekcji.

Zał.1.
Translate into Polish:
sea -
river -
waves -
ocean -
lake -
falls -
beach -
valley -
mountain -
volcano -
cave -
rainforest -
dunes -
desert –

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.