X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43993
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czy umiesz… ? Redagowanie pytań i odpowiedzi. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: IV b
DATA: 13.03.2017 r.
TEMAT: Czy umiesz... ? – redagowanie pytań i odpowiedzi.

Cel dydaktyczny:
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi powiedzieć, co potrafi i czego nie potrafi robić;
• pyta o umiejętności innych osób;
• udziela odpowiedzi na pytania dotyczące umiejętności;
• nazywa wybrane umiejętności, poprawnie wymawia ich nazwy i je zapisuje.

Środki językowe:
- czasownik modalny CAN: I can swim. (Umiem pływać.), Cats can’t fly. (Koty nie umieją latać.), Can you dance? (Czy ty umiesz tańczyć?), Yes, I can. (Tak, umiem.), No, I can’t. (Nie, nie umiem.)
- nazwy umiejętności: ride a bike (jeździć rowerem), ride a horse (jeździć konno), play frisbee (grać we frisbee), rollerskate (jeździć na rolkach), jump (skakać), fly (latać), stand on your head (stać na głowie), juggle (żonglować), climb (wspinać się) itp.

Metody i techniki pracy:
- gra dydaktyczna („Simon says”, zgadywanki)
- gramatyczno-tłumaczeniowa;
- audiolingwalna

Formy interakcji:
- praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
- praca w parach/ małych grupach.

Pomoce dydaktyczne:
- podręcznik "Steps Forward 1" – ćw. 1, 2. s.54.
- karty z wyrazami (rozsypanka wyrazowa)
- karty z ilustracjami przedstawiającymi umiejętności różnych postaci

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
1) Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
2) Rozgrzewka językowa: Zabawa "Simon says!" – Nauczyciel wypowiada różne polecenia, np. "Simon says, jump!" Uczniowie mogą wykonać tylko polecenie poprzedzone zwrotem "Simon says". Osoba, która popełni błąd odpada. ( 5 min.)
3) Rekapitulacja: Nauczyciel rzuca piłeczkę do dzieci (w losowej kolejności, aby stymulować ich koncentrację). Uczniowie muszą powiedzieć całymi zdaniami, co potrafią i czego nie potrafią robić, np. I can ride a bike. I can’t rollerskate. (4 min.)

II. Faza właściwa:
1) Przedstawienie tematu i celu lekcji (2 min.):

Topic: Can you dance?
Aim: Potrafię zapytać, czy ktoś potrafi wykonywać różne czynności.

Uczniowie zapisują temat i cel lekcji w zeszytach.

2) Prezentacja: Nauczyciel prosi klasę, aby na podstawie tematu lekcji ułożyli regułę: Jak pytamy o umiejętności?
Nauczyciel zapisuje na tablicy przykładowe pytanie:
Can you swim? oraz modele odpowiedzi: Yes, I can. / No, I can’t. Klasa przepisuje zdania do zeszytów. (3 min.)

3) Rymowanka: Uczniowie spoglądają w podręcznikach na przykładowe pytania i odpowiedzi z użyciem czasownika "can". Wspólnie z bohaterem podręcznika robotem Clankerem wykonują rymowankę. (podręcznik, zad. 1. s. 54). (3 min.)

4) Nauczyciel rozdaje wybranym uczniom karty z różnymi wyrazami. Dzieci podchodzą do tablicy, odczytują wyrazy, które otrzymały i ustawiają się tak, aby utworzyć poprawne pytanie. Pozostała część klasy ocenia poprawność wykonania zadania i głośno odczytuje zdanie. Procedura zostaje powtórzona z innymi osobami. (5 min.)

5) Zgadywanka: Wybrany uczeń siada przed tablicą. Nauczyciel wręcza mu/jej kartę z narysowanymi umiejętnościami pewnej postaci. Dzieci odgadują, co potrafi robić ta postać, zadając pytania z użyciem czasownika "can", np. Can he dance? Can she juggle? Uczeń, który otrzymał kartę musi udzielić odpowiedzi, np. Yes, he can. No, she can’t. ( 5 min.)

6) Praca w parach: Jeden uczeń z pary otrzymuje kartę z narysowanymi umiejętnościami pewnej postaci. Druga osoba w parze zadaje pytania podobnie jak w pkt.5. Po kilku minutach następuje zamiana. Kilkoro uczniów prezentuje rozmowę na forum klasy. ( 8 min.)

III. Faza podsumowująca:
7) Praca domowa: Uczniowie układają pytania używając podanych słów oraz czasownika "can". Dopisują poprawne odpowiedzi, np. Can gorillas swim? No, they can’t. (1 min.)
8) Rekapitulacja: Uczniowie przypominają szyk zdań pytających z czasownikiem "can".(1 min.)
9) Ewaluacja lekcji: Uczniowie podchodzą do tablicy i rysują buźkę uśmiechniętą (jeśli zrozumieli temat lekcji) lub smutną (w przypadku, gdy nowy materiał jest dla nich niezrozumiały). ( 1 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.