X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43992
Przesłano:
Dział: Języki obce

Utrwalenie nazw części twarzy w oparciu o historyjkę pt. "Zabadella". Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: 1 b
DATA: 25.02.2020 r.
TEMAT: Utrwalenie nazw części twarzy w oparciu o historyjkę pt. ”Zabadella”.

CEL OGÓLNY:
Uczeń potrafi nazywać części twarzy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wskazuje części twarzy zgodnie z instrukcją nauczyciela;
• słucha historyjki obrazkowej i podnosi rękę we wskazanych momentach;
• rozmawia po polsku na temat sytuacji w historyjce oraz dotychczasowych losów bohaterów;
• wskazuje właściwe scenki w trakcie słuchania nagranej historyjki obrazkowej;
• powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem lub nagraniem;
• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące obrazków przedstawiających twarze;
• koloruje postacie potworów według usłyszanych w nagraniu wskazówek;
• zgodnie współpracuje z kolegą/koleżanką podczas zabawy.

ŚRODKI JĘZYKOWE: nazwy części twarzy: head, hair, eyes, ears, mouth, nose

METODY I TECHNIKI PRACY:
 ćwiczenia praktyczne;
 gra i zabawa językowa;
 metoda audiolingwalna;
 metoda narracyjna.

FORMY INTERAKCJI:
 praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
 praca w parach.

PODRĘCZNIK: Gold Sparks dla klasy I (Oxford University Press)

POMOCE DYDAKTYCZNE:
 karty obrazkowe przedstawiające części twarzy;
 karty wyrazowe z nazwami części twarzy;
 karty przedstawiające historyjkę obrazkową;
 koperty;
 pacynka „Zabadella”;
 nagrania audio: wierszyk, piosenka powitalna, piosenka pożegnalna, opisy postaci, historyjka;
 video przedstawiające historyjkę;
 nagranie piosenki ”Pass the beanbag”;
 gra planszowa, pionki i kostka dla każdej pary;
 komputer, głośniki;
 magnesy;
 miękka piłeczka.

FAZY LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne (2 min.):
 sprawdzenie obecności;
 wykonanie piosenki powitalnej.

2. Rozgrzewka językowa (3 min.):
 Zabawa ”Simon says” – Nauczyciel wydaje różne polecenia. Dzieci wykonują je tylko wtedy, gdy poprzedzone są zwrotem ”Simon says”. Uczeń, który się pomyli, odpada z gry, siada.

3. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć (6 min.) :
 Nauczyciel umieszcza na tablicy 6 kopert, w których znajdują się karty obrazkowe przedstawiające części twarzy. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, jakie części twarzy znajdują się w poszczególnych kopertach. Gdy dzieci odgadną, nauczyciel wyciąga obrazek z koperty i umieszcza go na tablicy.
 Nauczyciel pokazuje karty wyrazowe z nazwami części twarzy. Wskazane dzieci czytają głośno wyrazy, podchodzą do tablicy i umieszczają karty przy odpowiednich obrazkach.
 Dzieci wykonują wierszyk poznany na poprzednich zajęciach. Podczas recytacji wskazują odpowiednie części twarzy.

4. Ćwiczenia utrwalające:
 Dzieci oglądają historyjkę o przygodach Julii, Marka i wróżki Zabadelli (2 min.).
 Wybrany uczeń opowiada w języku polskim historyjkę, którą dzieci przed chwilą oglądały. (2 min.)
 Nauczyciel odtwarza nagranie z historyjką, pokazuje karty przedstawiające poszczególne części historyjki. Zatrzymuje co jakiś czas nagranie i zadaje pytania dotyczące treści historyjki. Zachęca dzieci do udzielania krótkich odpowiedzi w języku angielskim. (3 min.)
 Dzieci otwierają podręczniki i śledzą historyjkę, wskazują odpowiednie scenki, podnoszą rękę za każdym razem, gdy usłyszą nazwę części twarzy. (2 min.)
 Nauczyciel ponownie odtwarza nagranie, dzieci powtarzają kwestie wypowiadane przez bohaterów. (2 min.)
 Dzieci zamykają podręczniki. Nauczyciel wybiera szóstkę uczniów, którzy wychodzą na środek klasy, wręcza każdemu kartę ze scenką z historyjki. Dzieci ustawiają się w takiej kolejności, aby ułożyć historyjkę. (2 min.)
 Dzieci ponownie otwierają podręczniki, słuchają nagrania i wskazują obrazki przedstawiające opisaną rzeźbę. (podręcznik, zad.2.s.41.). (1 min.)
 Dzieci stają w kręgu, podają sobie piłeczkę zgodnie z wskazówkami usłyszanymi w piosence: wolno, szybko, szybciej, w przeciwnym kierunku. Gdy usłyszą: „Stop!”, przerywają zabawę. Uczeń, który trzyma piłeczkę, nazywa część twarzy prezentowaną na obrazku pokazywanym przez nauczyciela. (4 min.)
 Dzieci kolorują postacie według usłyszanych w nagraniu wskazówek (zeszyt ćwiczeń, ćw. 1.s.26). (5 min.)
 Dzieci w parach grają w grę planszową, nazywają części twarzy, na których ustawiają pionki. (5 min.)
 Nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające części twarzy, dzieci je nazywają. (1 min.)
 Piosenka na pożegnanie. (1 min.)

5. Ewaluacja zajęć – ankieta. (3 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.