X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43979
Przesłano:

Test wiadomości z języka polskiego dla uczniów kończących klasę 6

Test wiadomości z j. polskiego dla uczniów kończących klasę 6

1.Strofka to inaczej........................................
2.W wierszu mówi ........................................
3.Adresat to ktoś (osoba)........................................
4.Głoska to ........................................
5.Litera to ........................................
6.Nadawca to osoba........................................
7.,,Ó'' wymienia się na........................................
8.,,Ó'' piszemy w końcówkach........................................
9.,,U'' zawsze piszemy w ........................................
10.Narrator opowiada w ........................................
11.Podmiot liryczny opowiada w ........................................
12.Epitet może występować i w wierszu, i w prozie, a najczęściej w........................................
13.Dopisz określenia: zdrobnienia, zgrubienia wyraz neutralny, wyraz potoczny
okno-
mamusia-
pazur-
siemka-
14.Dopisz określenie zdanie oznajmujące, zd. pytające, zd. wykrzyknikowe i dopisz znaki interpunkcyjne:
Hej, dokąd idziesz....-
Mamy wesołych uczniów w naszej klasie.....-
Idź i sprawdź....-
Uciekajmy...-
Już wiosna...-
Idziemy do kina....-
15.Przekształć tę wypowiedź w dialog.
Kuba oznajmił Ani, że muszą razem zrobić projekt z języka angielskiego. Koleżanka zgodziła się.
........................................
........................................
16.,,RZ'' wymienia się na ..................................
17.,,RZ'' piszemy w końcówkach........................................
18.,,RZ” piszemy po spółgłoskach ........................................
19.,,Ż'' wymienia się ........................................
20.Wstaw odpowiednie literki i znaki interpunkcyjne w zdaniu:
Kasia powiedziała (z)..apraszam Cię na moje urodziny.
21.Dopisz określenie: zdanie, równoważnik zdania.
Jest miło. -
Lśniące, błękitne niebo, iskrzące w słońcu.-
22.,,CH” wymienia się na...............
23.,,H” wymienia się na..................
24.Dopisz 2 wyrazy bliskoznaczne (synonimy):
człowiek-
iść-
grzeczny-
25.Dopisz określenia rzeczownik własny, rzecz. pospolity:
Dolnoślązak-
Chińczyk-
rzeka-
Burek-
Polak-
26.Określ przypadek i rodzaj rzeczownika ( aby określić rodzaj, zawsze sprowadź do mianownika liczby pojedynczej)
(dwóch )telewizorów- (ten) telewizor- r...............
(dwóm) lustrom-r.
Lampę-r.
Jeziorami- r.
Karolino-r.
27.Środek stylistyczny, który zestawia dwa zjawiska (jak, jakby, jakoby, niby, na kształt, niczym) to........................................
28. Napisz przyimki........................................
29.Napisz wyrażenie przyimkowe, np.: do lasu........................................
30.Tekst ze względu na przeznaczenie może być: reklamowy,........................................
31.Określ czas, liczbę, rodzaj, (męskoosobowy, niemęskoosobowy w liczbie mnogiej) osobę, tryb w czasowniku:
poszli-
zaczął-
jem-bez rodzaju,
napisz-bez rodzaju,
32.Dopisz bezokolicznik:
gryzą-
kładą-
idą-
znajdują-
33.Narrator........................................ mówi o sobie i wydarzeniach, w których uczestniczył.
34.Narrator ........................................ nie uczestniczy w wydarzeniach, opowiada o kimś.
35.Dopisz ,,nie'' :
.......pokój- ,,nie''z rzeczownikiem piszemy ...............
.......możesz -,,nie''z czasownikiem piszemy ...............
.......ładnie -,,nie'' z przymiotnikiem.....................
........źle, .......wesoło -,,nie'' z przysłówkiem(zazwyczaj)piszemy ............................
........pięć, ...........sześć -,,nie'' z liczebnikiem........................................
36.Przestopniuj: przymiotniki, przysłówki:
lekka-
chory-
źle-
drewniane-
dobrze-
37.Pytania przysłówka to........................................
38.Policz liczbę sylab w wersach i podkreśl rymy:
Płynie wije się rzeczka,
jak błyszcząca wstążeczka.
Tu się srebrzy, tam ginie,
a tu znowu wypłynie.
Liczba sylab................
39.Onomatopeja to........................................
40.Dopisz określenie liczebnik główny, porządkowy, zbiorowy:
tysięczny-
sześcioro-
dziesięć-
dziesiąty-
41.Baśń odróżnię po: (przypomnij sobie jakiś utwór, jakie ma zakończenie)
-pisana........................................
-wydarzenia........................................
-........................................
-........................................
42.Dopisz antonim
mały-
cierpliwy-
jasno-
43.Napisz zaimki: ........................................

Zaimki zastępują rz.................................., p...................................., p.............................,
l........................................,aby uniknąć powtórzeń.
44.Zastąp liczebnik,rzeczownik, przymiotnik zaimkiem.
Mam pięć szóstek. Cieszę się z (ilu?)......... szóstek
Lubię Kasię. Lubię.......
Buty są ładne, chciałabym.......
45.Legenda:
pisana........................................
opowiada o ........................................
są wydarzenia........................................
46.Podmiot to ........................................
47.Orzeczenie to ........................................
48.W liczbie mnogiej w celowniku rzeczownika jest zakończenie -..................
dom-cel. -domom
komputer-
laptop-
49. Mit:
-opowiada ........................................
-pisany........................................
-bohaterami są........................................
50.Dopisz związki frazeologiczne (z mitologii):
nadaremna praca-
słaby punkt-
ogromny bałagan-
źródło nieszczęść -puszka
niezmącony spokój-
51.Bajka (przypomnij sobie utwór ,,Kruk I lis''):
-pisana........................................
-na końcu posiada........................................
-bohaterami........................................
-poucza ludzi.
52.Nadanie przedmiotom, roślinom, zwierzętom, zjawiskom przyrody cech ludzkich nazywamy ........................................, inaczej........................................
53.Przydawka to najczęściej ........................................ i odpowiada na pytania(11-12)
jaki, ........................................
54.Dopisz małą lub wielką literą (pamiętaj o przymiotniku):
Wielu ....(p)olaków żyje w .....(a)nglii i posługuje się językiem i ...(p)olskim, i....(a)ngielskim. Jestem .....(d)olnoślązakiem i mieszkam na .....(d)olnym ....(ś)ląsku. Nie lubię języka ....(h)iszpańskiego.
55.Dopełnienie to część zdania, która ma pytania przypadków (oprócz mianownika i wołacza)
Kogo,czego........................................
56.Dopełnienie to najczęściej ........................................
57.Przenośnia to ........................................
58.Dopisz własne określenia, aby powstały przenośnie (nie epitety):
dom........................................
ręce........................................
kwiaty........................................
oceany.................... ..................................
59.Okolicznik odpowiada na pytania:jak,........................................
60.Okolicznik najczęściej wyrażany jest (skoro jak?)........................................
61.Na przykładzie utworu ,,Niecierpliwy” określ cechy fraszki?
,,NIECIERPLIWY''
,,Ledwie szkolny rok się zacznie,
on już czeka na wakacje''
Fraszka to utwór:
-pisany........................................
-........................................
-........................................
62.Podaj spójniki:i,albo........................................
........................................
63.Wiersz bez rymów to wiersz........................................
64.Ożywienie to ........................................
65.Zrób wykresy zdań złożonych podrzędnie (postaw pytanie):

Kuba schował się za domem, (po .......?)aby obserwować złodzieja.

Dzieci nie mogły uwierzyć,(...............?)że znalazły wyjście.

Obejrzę film,(..........?)kiedy odrobię lekcje.

(........?)Kiedy odrobię zadanie, zagram w grę na komputerze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.