X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43976
Przesłano:

Opisujemy zwierzęta. Wstęp do redagowania opisu

Rychnów, 12.05.2020r.

Scenariusz zajęć z języka polskiego
II etap edukacyjny – klasa IV- VI

I. Imię i nazwisko: mgr Tomasz Zdanowicz
II. Nazwa przedmiotu: język polski
III. Poziom kształcenia i etap edukacyjny: II etap edukacyjny – klasa IV -V
IV. Temat: Opisujemy zwierzęta. Wstęp do redagowania opisu.
V. Cel ogólny: Uczeń poznaje elementy opisu zwierzęcia i wzbogaca słownictwo.
VI. Cele szczegółowe: uczeń:

◦ Przypomina elementy opisu zwierzęcia
◦ Analizuje przykłady opisów zwierząt domowych
◦ Poszerza słownictwo związane z wyglądem i zachowaniem zwierząt
◦ Przypomina, co to jest przymiotnik i antonim
◦ Uzupełnia mapę myślową przymiotnikami dotyczącymi wyglądu i zachowania zwierząt
◦ Dopisuje antonimy do podanych przymiotników
◦ Wykonuje fotkę swojego domowego zwierzęcia i gromadzi zwroty oraz wyrazy przydatne do jego opisu
◦ Powtarza wiedzę, jaką poznał w trakcie lekcji za pomocą zdań podsumowujących

VII. Metody: pogadanka, Heureza, wykład, praca z tekstem użytkowym, kolorowe klamerki, indywidualna, analiza
VIII. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna,
IX. Materiały pomocnicze: karty pracy, kolorowe klamerki do prania z imionami uczniów, aparat fotograficzny, zdjęcia zwierząt
X. Przebieg lekcji:

◦ Nauczyciel wita uczniów i wyjaśnia cele lekcji
◦ Nauczyciel prosi o zapisanie NaCoBeZu i tematu lekcji
◦ Nauczyciel rozpoczyna lekcję prosząc o przeanalizowanie podanych przykładów opisów zwierzęcia
◦ Nauczyciel rozpoczyna zajęcia poprzez prośbę o wypełnienie mapy myślowej o przymiotniki określające zachowanie i wygląd zwierzęcia
◦ Nauczyciel pyta uczniów, co wiedzą o przymiotniku jako części mowy i co to jest antonim
◦ Nauczyciel prosi o dopisanie antonimu do podanych przymiotników
◦ Uczniowie pokazują zdjęcia swoich domowych zwierząt i zapisują jak najwięcej zwrotów oraz wyrazów związanych z ich wyglądem i zachowaniem
◦ Na koniec lekcji nauczyciel prosi, by uczniowie wzajemnie wylosowali imię ucznia na kolorowych klamerkach do prania. Wylosowany uczeń podsumowuje zajęcia kończąc zdanie: „Dziś nauczyłem się ....” lub „Najwięcej trudności sprawiło mi ...”

Autor: mgr Tomasz Zdanowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.