X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43951
Przesłano:

Świat zwierząt: "Trzy świnki". Dostarczanie wrażeń wzrokowo-słuchowych

Cele główne:
-kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia treści bajki;
-utrwalanie umiejętności nazywania i rozpoznawania odgłosów zwierząt.
Cele operacyjne:
Uczeń:
-wita się używając odpowiednich słów, gestów;
-słucha/śpiewa piosenkę powitalną;
-słucha bajki pt. "Trzy świnki" czytanej przez nauczyciela oraz ogląda do niej ilustrację;
-wskazuje zwierzęta występujące w bajce;
-kojarzy odgłosy wydawane przez zwierzęta;
-używa gestu wskazania podczas liczenia;
-przelicza zbiory zawierające trzy elementy;
-maluje dłońmi zamoczonymi w farbie (samodzielnie lub z pomocą);
-usprawnia umiejętności w zakresie motoryki małej.
Metody;
-oparte na słowie;
-oparte na obserwacji;
-oparte na działalności praktycznej uczniów.
Formy pracy:
-indywidualna;
-grupowa.
Planowane środki dydaktyczne:
-książka pt. "Trzy świnki";
-płyta z piosenkami powitalnymi;
-ilustracje przedstawiające zwierzęta;
-tablet interaktywny zawierający odgłosy zwierząt;
-kartki, farby.

Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca
Cel zajęć:
1. Uczeń wita się, używając odpowiednich słów, kojarząc to z początkiem zajęć.Słucha/śpiewa piosenki powitalne.
2. Uczeń sprawdza obecność i określa pogodę za pomocą zdjęć.
Zadania do realizacji:
1. Dostarczanie wrażeń słuchowo-dotykowych: powitanie dzieci piosenkami- "Witaj (imię dziecka),jak się masz"', "wszyscy są, witam Was...".
2. Usprawnianie umiejętności rozpoznawania kolegów oraz określania pogody za pomocą zdjęć.
Uwagi do realizacji:
1. Wszyscy uczniowie siedzą na dywanie. Nauczyciel wraz z dziećmi śpiewa powitalne piosenki wita się za pomocą podania ręki.
2. Dzieci wskazują i nazywają kolegę zaprezentowanego na zdjęciu. Przypinają zdjęci na tablicę nad właściwą etykietą z imieniem. Jeden uczeń czyta imiona rówieśników. Dzieci wybierają odpowiedni obrazek do pogody.

Część rozwijająca
Cel zajęć:
1. Uczeń słucha bajki pt. "Trzy świnki". Odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela.
2. Uczeń poprawia nazwy zwierząt i liczby po kropkach.
3. Uczeń przyporządkowuje obrazek do etykiety z nazwą zwierząt. Rozpoznaje odgłosy zwierząt.
Zadania do realizacji:
1. Dostarczanie wrażeń słuchowych- słuchanie czytanej przez nauczyciela bajki pt. "Trzy świnki". Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów.
2. Usprawnianie motoryki małej podczas pisania. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
3. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi podczas przyporządkowania etykiet do obrazka. Nauka rozumienia pojęć: dopasuj, wskaż.
Uwagi do realizacji:
1. Dzieci siedzą na dywanie, nauczyciel siedzi wśród dzieci, czyta bajkę. Wskazany uczeń wybiera z pośród ilustracji przedstawiających zwierzęta bohaterów bajki: świnki i wilka. Inny uczeń zapytany o liczbę świnek i wilków w bajce wskazuje liczbę trzy oraz jeden.
2. Dzieci poprawiają wykropkowane liczby od 1 do 3. Dopasowują etykiety do obrazków i poprawiają po śladzie słowa: świnki, wilk.
3. Nauczyciel naciska przycisk wydający głos zwierząt. Wybrany uczeń wskazuje obrazek zwierzęcia, którego głos usłyszał.

Część podsumowująca
Cel zajęć:
1. Uczeń usprawnia motorykę małą.
2. Uczeń samodzielnie/ z pomocą myje dłonie.
3. Uczeń słucha/ śpiewa piosenkę pożegnalną kończącą zajęcia.
Zadania do realizacji:
1. Rozwijanie aktywności twórczej: wykonywanie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela pracy przedstawiającej trzy świnki- malowanie dłońmi zamoczonymi w farbie.
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego mycia dłoni lub współpracy z nauczycielem podczas tej czynności.
3. Kojarzenie wykonanej czynności z ostatnim etapem zajęć.
Uwagi do realizacji:
1. Dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonują pracę plastyczną.
2. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą myją i wycierają dłonie.
3. Nauczyciel śpiewa piosenkę na zakończenie zajęć. Podchodzi do każdego ucznia i podaje mu dłoń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.