X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4387
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka - scenariusz lekcji w klasie II

Cele ogólne:
ocena umiejętności
- korzystania z różnych źródeł wiedzy
- stosowania wiedzy w sytuacji nietypowej
- pracy w grupie

Cele operacyjne:
wiadomości
- uczeń zna najbardziej szkodliwe składniki dymu tytoniowego
- rozumie, jakim zagrożeniem jest dla organizmu palenie bierne
- dostrzega związek między paleniem papierosów a chorobami (głównie układu oddechowego i krwionośnego)
- potrafi wskazać przyczyny sięgania po papierosa

umiejętności
- uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy
- dokonuje selekcji tematycznej zgromadzonych wiadomości
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych
- potrafi powiązać wiedzę utrwaloną z nowymi, samodzielnie uzyskanymi wiadomościami

postawy
- właściwe komunikowanie się członków grupy w czasie pracy
- odpowiedzialność za pracę grupy

Metoda pracy: metaplan
Środki dydaktyczne:
- arkusze szarego papieru
- kolorowe pisaki
- notatki
- artykuły i inne materiały przygotowane przez uczniów

Przebieg zajęć:

Faza wstępna – 5 minut

- powitanie, sprawdzenie listy obecności
- omówienie, na czym polega metoda metaplanu
- podział uczniów na cztery grupy robocze
- zapis tematu pracy i pytań na tablicy

JAKI JEST WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA?

Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

WNIOSKI
- podanie czasu wykonywania pracy

Faza główna – 35 minut

- rozdanie arkuszy papieru i rozpoczęcie pracy w grupach (20 minut)
- liderzy grup odczytują zredagowane plakaty, prezentują wnioski (15 minut)

Faza końcowa – 5 minut

- podsumowanie pracy uczniów przez nauczyciela
- ocena plakatów

Załącznik – notatka do lekcji


WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

JAK JEST?

Jest źle:
- nikotyna zawarta w papierosach wywiera szkodliwy wpływ na serce, naczynia krwionośne, przewód pokarmowy
- tlenek węgla powoduje niedotlenienie organizmu i zatruwa go
- substancje smoliste mogą wywołać raka języka, krtani, płuc, pęcherza moczowego
- palenie papierosów powoduje u młodych dziewcząt zatrzymanie miesiączki
- z 10 chorych na raka 9 paliło papierosy
- 85% mężczyzn choruje na raka płuc z powodu palenia papierosów
- długotrwałe palenie tytoniu powoduje przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc, stany zapalne oraz wrzody żołądka, chorobę wieńcową a także uszkodzenie płodu
- palenie papierosów wywołuje nadpobudliwość i agresję

JAK BYĆ POWINNO?

- nie powinniśmy poddawać się nałogom
- nie ulegać presji otoczenia i reklamom papierosów
- powinniśmy starać się żyć bez stresów
- nie przebywać w towarzystwie osób palących
- nie palić w czasie ciąży
- zacząć się interesować własnym zdrowiem
- powinniśmy mieć wyczerpującą wiedzę na temat szkodliwości palenia czynnego i biernego

NIE POZWÓLMY WYGRAĆ NAŁOGOWI!

DLACZEGO NIE JEST TAK JAK BYĆ POWINNO?

- wielu ludzi żyje w stresie i ulegają oni złudzeniu, że papieros ich uspokoi
- nie mamy silnej woli żeby zerwać z nałogiem
- młodzi ludzie chcą być dorośli
- nie potrafimy odmawiać gdy ktoś nas poczęstuje papierosem
- nie zwracamy palącym uwagi, że w naszym domu się nie pali
- ludzie są zaganiani, poświęcają mało czasu swojemu zdrowiu, nie dbają o nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.