X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43807
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Królestwo matematyczne w przedszkolu

KOMNATY MATEMATYCZNE

KOMNATA PRZESTRZENI
*Zabawa dydaktyczna „Ciało człowieka” – nauczyciel odrysowuje kształt człowieka na arkuszu papieru np. inne dziecko, a następnie dzieci dorysowują mazakami części twarzy (oczy, rzęsy, brwi, nos, usta) i inne niezbędne elementy. Można również podpisać części ciała

* Zabawa ,,Prawa-lewa” – określanie stron ciała. Dzieci dotykają ręką (na której jest frotka) części ciała, lewego oka, ucha, kolana, stopy; na koniec wykonują obrót w lewo. Prawa ręka to samo

* Zabawa z woreczkami „Polecenia” – dzieci siadają na dywanie, następnie nauczycielka podaje informacje, gdzie należy położyć woreczek: przed sobą, za sobą, na swoim lewym ramieniu na prawym kolanie itp.,

* Zabawa dydaktyczna „Czy widzisz to samo co ja?” – dzieci stają obok siebie i odpowiadają na pytania co widzą przed sobą, po prawej, u góry itp. Następnie odwracają się do siebie twarzami i odpowiadają na te same pytania, dostrzegają skutki obrotu i punktu widzenia innych

*Zabawa „Szukam misia” – nauczyciel lub inne dziecko chowają w sali misia, a druga osoba musi go odnaleźć kierując się wskazówkami otrzymanymi przez dzieci, które mówią w którą stronę i ile kroków się przemieścić np. 5 kroków w prawo, 3 kroki prosto

*Graficzne dyktando „Skomplikowane wzory” – dzieci rysują na kartce w kratkę linie pod dyktando nauczyciela i określają powstały wzór/ dziecko może samo rysować wzór i podać instrukcję do niego

*Zabawa plastyczna „Mój rysunek” – dzieci pod dyktando nauczyciela rysują na kartce określone elementy np. po prawej narysuj drzewo, na środku dom, w lewym górnym rogu słońce

* Zabawa ruchowa wynikająca z treści piosenki ,,Pingwinek”

* Zabawa ruchowa „Dziecko do dziecka” – dzieci poruszają się swobodnie po sali a na znak nauczyciela w parach stykają się wymienionymi częściami ciała

*Zabawa muzyczno-ruchowa „Na podłodze zostaje” – dzieci w trakcie muzyki tańczą swobodnie, a na przerwę układają na podłodze części ciała wymienione przez nauczyciela

*Zabawa naśladowcza „Lustro” – dzieci w parach naśladują ruchy swojego partnera

* Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – ilustrowanie ruchem treści piosenki

*Wyliczanki do muzyki z podkładem
Ręce robią: klap, klap, klap.
Nogi tupią: tup, tup, tup.
Tutaj swoją głowę mam,
a na brzuszku: bam, bam, bam.

Buzia robi: am, am, am.
Oczy patrzą tu i tam.
Tutaj swoje uszy mam
a na nosie sobie gram.

Pokaż Jasiu gdzie masz oko,
gdzie masz ucho a gdzie nos.
Pokaż rękę, pokaż nogę,
gdzie na głowie sterczy włos.

Daj mi rękę, tupnij nogą,
kiwnij głową tak i nie.
Klaśnij w dłonie, hop do góry,
razem pobawimy się.

KOMNATA FIGUR
*Słuchanie wiersza M. Platy pt „Pajacyk” – nauczyciel recytuje wiersz i układa na tablicy razem z dziećmi wizerunek pajacyka nazywając figury geometryczne i zapoznając dzieci z ich kształtem lub dzieci samodzielnie układają pajacyka (każdy ma przed sobą zestaw figur)

PAJACYK
Hop – rączki w górę,
Hop – rączki w dół.
Co to za dziwny skaczący stwór?
Jest koło, kwadrat,
Prostokąt jest śliczny.
To nasz pajacyk geometryczny.
Głowa okrągła jest jak piłeczka,
A na tej głowie trójkątna czapeczka.
Kwadrat to brzuszek,
Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek.
Nogi pajaca – prostokąciki,
Na nich z kwadratów małe buciki.
Figur przeróżnych ułóż kilka
I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.

* Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek” – w worku znajdują się różne figury geometryczne, zadaniem dzieci jest nazwać je tylko na podstawie dotyku, opisuje kształt i nazywa je.

* Zabawa dydaktyczna „Gdzie schowały się figury” – nauczyciel na dywanie lub w sali rozmieszcza ilustracje rzeczy mających kształt określonych figur np. znaki drogowe, zegar, koło samochodowe, ekierka, telefon. Dziecko odnajduje kształty i dopasowuje je do odpowiednich figur, uzasadnia wybór

* Zabawa dydaktyczna „Ułóż rytm” – układa rytm z figur geometrycznych podany przez nauczyciela słownie lub przedstawiony za pomocą obrazków, tworzy własne rytmy i przedstawia je grupie

* Zabawa dydaktyczna „Co mówi nam kostka?” – na kostce umieszczone są wizerunki figur, kolory i wielkości, zadaniem dziecka jest wybranie tej figury która została wskazana przez cechy zawarte na kostce

* Zabawa dydaktyczna „Co gdzie pasuje?” – dziecko tworzy zbiory figur ze względu na ich cechę (wielkość, kształt, kolor), układa w zbiorach łączonych figury spełniające jednoczenie dwa warunki

* Zabawa dydaktyczna „Szukamy w lusterku figur” (symetria) – dziecko obserwuje odbicia powstałych figur kiedy są całe i gdy narysowana jest połowa figury, przykłada lusterko z różnych stron sprawdzając efekty odicia

* Burza mózgów „Po czym poznać figurę?” – dziecko określa właściwości jakie posiadają określone figury geometryczne, nauczyciel zapisuje pomysły dzieci na tablicy
* Zabawa plastyczna „Figurowy obrazek” – dziecko tworzy w grupie lub indywidualnie obrazek na kartce papieru ze wszystkich dostępnych figur rozplanowuje swoją pracę

* Zabawa plastyczna „W Karinie Figurolandii” – dziecko rysuje zgodnie z instrukcją nauczyciela krainę złożoną z figur geometrycznych

W KRAINIE FIGUROLANDII
Do tej dziwnej, nietypowej a jednocześnie przeuroczej krainy zwanej Figurolandią można wejść, mając specjalne przepustki takie jak nasze wizytówki. Jej mieszkańcy oraz wszystko to co się tam znajduje, ma przeuroczy kształt kół, kwadratów prostokątów i trójkątów. Ludzie to kolorowe prostokąty zamiast brzucha, prostokąty zamiast kończyn i kolorowe koła zamiast głów. Drzewa to czerwone koła, zielone prostokąty i różnokolorowe listki w kształcie trójkątów. Jeśli chodzi o domy , to te zaś są pięknymi trójkątami stojącymi na jednym wierzchołku, z kwadratowymi oknami, prostokątnym kominem z którego leci trójkątny dym. Samochody to kolorowe cuda w kształcie prostokątów na czarnych kołach. Czarne koła mkną po brązowej szosie i można podziwiać wtedy trójkątne i kwadratowe kwiaty, które rosną prostokątnych polach.....

* Tangram – dziecko odtwarza położenia wszystkich siedmiu elementów tangramu w przedstawionym obrazku na podstawie jedynie kształtu jego konturów, a także wymyślanie własnych wzorów.

* Zabawa manualna „Ułóż z...” – dziecko układa obrazek na kartce lub dywanie według własnego pomysłu tylko z tych figur wymienionych przez nauczyciela,

* Zabawa manualna „Figurowy dywan” – dz. projektuje z dostępnych figur na kartce (zapełnia ją całą) wzór który chciałby zaprezentować jako dywan, rozwija wyobraźnię przestrzenną

* Zabawa manualna „Odrysuj figurę” – dz. rozpoznaje figurę i nazywa ją , odrysowuje kształt figury na kartce papieru, próbuje samodzielnie narysować podany kształt

* Zabawa „Zamykanie kwadratów” – potrzebna jest kartka z pięcioma pionowymi i poziomymi kropkami, dwa kolorowe pisaki – gracze na zmianę łączą sąsiednie kropki aby narysować kwadrat, starają się przeszkadzać przeciwnikowi. Kto zamyka kwadrat rysuje na nim swój symbol i gra powtarza się aż do zakrycia całego pola i określenia kto narysował więcej kwadratów

* Zabawa „Podaj dalej” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym jeden za drugim, osoba na końcu rysuje figurę na plecach kolegi i tak aż do pierwszej osoby która musi ją narysować na kartce papieru i następuje sprawdzenie (zasady ja w głuchym telefonie)

* Zabawa ruchowa „Czarny Piotruś” – po dwie karty z wizerunkami różnokolorowych figur, jedna bez pary – dzieci poruszają się po sali wymieniając się kartami, a na hasło STOP odnajdują swoje pary, kto nie znajdzie musi wykonać zadanie określone przez grupę

*Zabawa ruchowa „Figura parzy” – na podłodze rozłożone są figury geometryczne, dzieci poruszają się swobodnie po sali i w momencie gdy nauczyciel powie np. TRÓJKĄT PARZY stają figur które nie są trójkątami tam się zatrzymują

* Zabawa ruchowa „Tablice rejestracyjne” – każde dziecko na tablicę z różnokolorowymi figurami i włącza się do ruchu drogowego kiedy usłyszy figurę, którą ma w rejestracji np. kto ma trójkąty, kto ma żółte kwadraty, kto ma koło na pierwszym miejscu itp.

* Zabawa z chustą animacyjną „Witam wszystkich tych, co....” (dzieci przebiegają pod chustą kiedy zgadzają się z podanym stwierdzeniem np. Witam tych którzy lubią koła, Tych którzy wiedzą ile boków ma trójkąt, itp.) „Pomieszane figury” (kolory chusty zamieniają się w figury geometryczne i dzieci przebiegają pod nią w momencie usłyszenia swojego kształtu – zasady jak w sałatce owocowej)

*Rytmiczne wierszyki do grafomotoryki:
Trzy kreski trzy kąty
Rysuję trójkąty
Już każdy dzieciaczek
Trójkątny ma szlaczek

Czworokąt bardzo lubię
w tej rodzinie się nie zgubię
Cztery równe boki ma
kwadrat przecież każdy zna

Jest w rodzinie też prostokąt
spójrz na niego wytęż oko
Po dwa boki długie krótkie
narysujesz za minutkę

KOMNATA MIAR I WAG
*Zabawa dydaktyczna „Kto jest wyższy?” – dzieci ustawiają się koło siebie i porównują kto jest wyższy a kto niższy (mogą ustawić się w rzędzie od najmniejszego do największego). Porównywanie swojego wzrostu do przedmiotów będących w sali

*Zabawa dydaktyczna „Mierzenie krokami, stopa za stopą” (zadania stawiane dziecku) – burza mózgów czym mierzymy teraz a czym kiedyś – dzieci mierzą salę, dywan itp. Przy pomocy kroków, łokci, stóp i zastanawiają się czemu te pomiary nie są równe

*Zabawa dydaktyczna „Narzędzia do mierzenia długości” – nauczyciel prezentuje dzieciom przyrządy do mierzenia i zachęca do samodzielnego mierzenia przedmiotów i odczytywania miar

*Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest więcej wody?” – kilka butelek z różnymi poziomami wody – dziecko porównuje ilość wody w butelkach i określa w której jest miej a w której więcej. Następnie nauczyciel może dolać wody żeby poziom był równy zgodnie z instrukcją dziecka kiedy wystarczy. Ustalanie stałości ilości wody mimo zmieniającego się położenia butelek

*Zabawa dydaktyczna „Ile kubków mieści się w...” – przelewanie kubków z wodą do naczyń o różnej objętości i wyciąganie wniosków dotyczących zmian oraz przeliczanie kubeczków

*Zabawa dydaktyczna „Kolorowa woda” – nauczyciel zabarwia wodę na różne kolory i prosi dzieci o wykonanie zdania zgodnie z instrukcją (3 łyżki wody żółtej, 2 łyżki wody zielonej), dzieci zaznaczają poziom wody i ustalają dlaczego mimo wlania tej samej ilości wody poziom może być różny

*Zabawa w kole „Kto ma wodę?” – dzieci przekazują sobie za plecami butelką z wodą, na sygnał osoba będąca w środku koła otwiera oczy i zgaduje, kto trzyma butelkę

*Zabawa manualna „Konstruowanie wagi” – dzieci razem z nauczycielem konstruują wagę przy użyciu np. patyka, sznurka, foliowych woreczków oraz pinezki, próby ważenia skonstruowaną wagą np. zabawek różnej ilości czy różnych kształtów i rodzajów

*Zabawa dydaktyczna „Ile waży...??” – dziecko waży wybrane przez siebie przedmioty, zna zasady prawidłowego ważenia oraz ustala co może być odważnikami np. drewniane klocki czy kasztany (np. miś waży 2 drewniane klocki lub 10 kasztanów)

*Zabawa tematyczna „Waga w sklepie” – dzieci podejmują samodzielną zabawę w sklep, ustalają listę zakupów i ważą określone przedmioty przy pomocy odważników (można wprowadzić kwestię rachunku i przeliczania – pieniądze)

*Zabawa ruchowa „Jestem wagą” – dzieci wyciągają ramiona jak w wadze i stosują się do instrukcji nauczyciela np. lewa strona wagi jest cięższa lub faktycznego porównywania przedmiotów

KOMNATA CYFR
*Zabawa dydaktyczna „Potrafię liczyć” – nauczyciel przelicza elementy ale robi to z błędem i czeka na reakcję dziecka, dziecko przelicza w prawidłowej kolejności liczmany i podaje ilość akcentując ostatni liczebnik

*Zabawa dydaktyczna „Znikający obiekt” – nauczyciel wyciąga z worka różne przedmioty i liczy z dziećmi określając ich ilość, następnie zabiera kilka do worka i następuje ponowne liczenie

*Zabawa dydaktyczna „Jeździmy windą” – arkusz papieru z narysowanym blokiem i piętrami (duży prostokąt i podzielony na tyle części ile jest pięter) – wspólne przeliczenie ilości pięter, następnie ustawianie różnych liczmanów na piętrach np. na pierwszym piętrze jest lalka, dwa piętra wyżej jest samochód, na siódmym piętrze klocki, a piętro niżej dinozaur

*Zabawa „Łowienie ryb” – na dywanie rozłożone są ryby z różną ilością kropek, dzieci mają karteczki z cyframi i muszą odnaleźć taką rybę która pasuje do ich kartek. Druga wersja to rozłożone cyfry a na rybach znajdują się działania i dzieci muszą odnaleźć ich wyniki

*Zabawa „Posłuchaj i policz” – dziecko w kole uderza w bębenek a dzieci liczą i uderzają tyle samo razy np. o kolana lub liczą ile razy uderzenie w bębenek i dziecko zadaje pytanie np. klaśnijcie o jeden raz więcej niż ja lub o 3 mniej niż ja

*Zabawa w grupach „Odkrywaj i licz” – na dywanie leżą zakryte cyfry od 0 do 10 (po kilka) – dziecko w grupie odkrywa cyfry i dodaje je do siebie żeby nie przekroczyło 10 (lub więcej do ustalenia) jeżeli wynik jest odpowiedni zabiera karty dla swojej grupy, jeżeli za duży odkłada z powrotem

*Zabawa dydaktyczna „Domino” – kostki do gry w domino, małe grupy – dziecko odnajduje kostkę w której po dodaniu oczek wychodzi wynik podany przez nauczyciela lub musi dołożyć do domina taką część kostki żeby wyszedł określony wynik

*Zadania z treścią – pełna dowolność dziewczyny – liczmany jakie macie, zadania możecie wymyślać wy ale mogą też dzieci same dla siebie

*Zabawa plastyczna „Ozdób cyfry” – dziecko koloruje lub wykleja dostępnym materiałem kontury cyfr, a następnie rysuje palcem po śladzie stworzoną przez siebie cyfrę

*Zabawa stolikowa „Lep na muchy” – packa na muchy i arkusz papieru z zapisanymi cyframi lub działaniami – dzieci muszą uderzyć łapką w odpowiednią cyfrę lub wynik działania

*Zabawa „Numer telefonu” – arkusz z telefonem i zaznaczonymi cyframi – dziecko wyskakuje cyfry podane w numerze telefonu albo przez nauczyciela albo inne dziecko

*Zabawa „Lokomotywa” – dziecko umieszcza w pociągu tylu pasażerów lub tyle towaru ile wskazuje cyfra na wagonie/ „Kwiatek” – umieszcza tyle płatków ile wskazuje cyfra na główce kwiatka (lub jakikolwiek inny temat zabawy)

*Zabawa słuchowa „Grające guziki” – nauczyciel wrzuca do miski np. kasztany a zadaniem dzieci jest wysłuchanie i policzenie ile ich wpadło, a następnie za pomocą kartoników z cyframi lub ilości liczmanów pokazuje ile było dźwięków i kasztanów

*Zabawa w parach „Zgadnij ile w drugiej ręce?” – dzieci wybierają określoną przez siebie ilość guzików i dzielą je na dwie ręce, partner prosi o otwarcie jednej z rąk np. prawej i na tej podstawie określa ile guzików znajduje się w drugiej ręce

*Zabawa ruchowa „Klamerki” – dzieci przyczepiają sobie wzajemnie klamerki do ubrań w trakcie muzyki a gdy ucichnie liczą ile ich mają, porównują kto ma więcej kto mniej

*Zabawa ruchowa „Tablice rejestracyjne” – każde dziecko na tablicę z różną konfiguracją cyfr i włącza się do ruchu drogowego kiedy usłyszy cyfrę którą ma w rejestracji np. kto ma jedynki, kto ma cztery na pierwszym miejscu itp.

Zabawa ruchowa „Porównaj” – dzieci chodzą po sali z kartonami z cyframi w trakcie trwania muzyki i wymieniają się cyframi, a gdy przestanie grać muzyka podnoszą do góry kartoniki z cyframi zgodnie z poleceniem nauczyciela np. cyfry większe od 8, cyfry mniejsze od 3

*Zabawa ruchowa „Magiczne cyfry” – na dywanie leżą rozłożone cyfry i liczmany, dzieci maszerują po sali a na sygnał nauczyciela zatrzymują się przy jakiejś cyfrze i muszą położyć na niej tyle liczmanów ile wskazuje cyfra

*Zabawa ruchowa „Stajemy i liczymy” – zabawa w grupach – dzieci wysłuchują zadań nauczyciela i ustawiają się w odpowiedni sposób np. jakie cyfry należy dodać żeby wyszło 5 i dzieci ustawiają się tak aby podać treść zadania (np. 3+2, 1+4) lub układają w taki sposób guziki na dywanie

*Zabawa ruchowa w kole „Bomba” – dzieci w kole podają sobie piłkę i liczą po kolei do momentu aż ktoś się pomyli lub upuści piłkę wtedy całą grupa krzyczy BOMBA, co oznacza że osoba rzucająca piłkę i tak która ma ją złapać muszą jak najszybciej obiec koło. Zabawa zaczyna się od nowa

*Zabawa w kole „Radiotelefon” – każde dziecko ma przyporządkowaną cyfrę i zaczynają zabawę zapraszając do siebie innych, czyli TU 1 wzywam cyfrę o jeden większą, TU 2 wzywam cyfrę o 3 większą, TU 5 wzywam cyfrę o jeden mniejszą, itd.

KOMNATA GIER
*Gra ściganka (tytuł dowolny) – dziecko respektuje umowy obowiązujące w grze, dąży do określonego celu, potrafi planować wydarzenia, przelicza w dostępnym sobie zakresie – konstruuje grę która polega na wyścigu od startu do mety z ewentualnymi przeszkodami

*Gra opowiadanie (tytuł dowolny) – gra na podobnej zasadzie jak ściganka (może być nowa lub do stworzonej) gdzie dzieci zaznaczają pola, na których określają zadania do wykonania np. cofasz się o dwa pola bo jesteś na polu z bombą, idziesz do przodu bo jesteś na polu z drabiną

*Gra z taśmą metrową „Kto szybciej wejdzie?” – miary krawieckie, klamerki do bielizny, kostki do gry – dzieci przyczepiają swoje klamerki w miejscu cyfry jeden i rzucają kostką, przesuwają się o tyle oczek ile wskazuje cyfra, wygrywa ten kto pierwszy dotrze do mety na górze

*Gra „Domino” – dziecko układa kostki domina w parach lub niewielkich grupach taką samą liczbą oczek lub obrazków do siebie (pasujące elementy) lub tworzy własną grę domino przy pomocy kredek bądź wykleja różnymi elementami np. figury, zwierzątka

*Konstruowanie gry z działaniami matematycznymi „Nasza gra” – dzieci zapisują na kartka działania be wyniku i następnie układają te kartki na przemiennie z pustymi kolorowymi i w drużynach przeskakują o tyle oczek ile wskazuje kostka i podają wyniki działań

*Gra ruchowa „Kto pierwszy przekroczy metę” – rozłożone kolorowe kartki, kostki do gry, dzieci w grupach – drużyna wybiera przedstawiciela który porusza się po polach według wyrzuconej ilości oczek, wygrywa pierwsza osoba na mecie

*Gry planszowe dostępne w sali – różne rodzaje 

KOMNATA ŁAMIGŁÓWEK
*Zabawa dydaktyczna „Przełóż zapałkę” – rozwija logiczne myślenie, analizuje rozwiązanie problemu, dodaje i odejmuje – dziecko rozwiązuje równanie poprzez przełożenie jednej z zapałek na inne miejsce tworząc równanie zgodne z rzeczywistością

*Zabawa doskonaląca spostrzegawczość „Sudoku” – rozwój spostrzegawczości oraz kojarzenia i logicznego myślenia – zadaniem dzieci jest uzupełnienie brakujących elementów ciągu liczbowego lub obrazkowego w każdym wersie i kolumnie

*Zabawa doskonaląca spostrzegawczość „Rybki” – dziecko odtwarza podany przez nauczyciela układ rybek na pustej kartce, rozwija orientację na kartce papieru

*Zabawa „Ułóż według wzoru” – dziecko układa pasujące do siebie patyczki z połówkami figur geometrycznych różniących się kolorami/ odtwarza układ patyczków zaprezentowany na kartce

*Gra logiczna „Kółko i krzyżyk” – dzieci grając w parach stawiają na przemian kółko i krzyżyk dążąc do zajęcia trzech pól w jednej linii (pionowo, poziomo, na skos), wygrywa ten z graczy, któremu jako pierwszemu uda ułożyć się trzy znaki w jednej linii.

*Zabawa „Krzyżówka matematyczna” – dziecko uzupełnia brakujące pola krzyżówki cyframi w pionie i poziomie, tak aby po ich dodaniu lub odjęciu (w zależności od znaku) zgadzał się wynik działania

*Zabawy w kodowanie:
• „Wskaż miejsce” – odczytuje położenie przedmiotu przy użyciu współrzędnych – nauczyciel kładzie zabawkę w jakimś miejscu maty i prosi dzieci o odczytanie współrzędnych (litera i cyfra), następnie dzieci same ustawiają zabawkę lub ustawiają się w określonym polu maty

• „Doprowadź do celu” – koduje drogę, określa kierunki prawa, lewa - nauczyciel na macie rozkłada kilka obrazków i zaznacza miejsce startu oraz cel, do którego trzeba dotrzeć. Zadaniem dzieci jest ułożenie kodu - drogi, którą należy pokonać, żeby przemieścić się od startu do mety z zachowaniem warunku przejścia np. przez wszystkie koła, wszystkie obrazki z zabawkami, przedmiotami zaczynającymi się na głoskę...

• „Zakodowany obrazek” – dzieci odczytują kolejno współrzędne dla danego koloru i układają płytki na macie do kodowania, podają rozwiązanie zadania

*Zabawa grafomotoryczna „Labirynty” – koncentracja, spostrzegawczość i koordynacja wzrokowo-ruchowa – zadaniem dzieci jest przejście przez labirynt rysując trasę kredką lub ołówkiem

*Zabawa ruchowa „Magiczna liczba 7” – dziecko śpiewa piosenkę i wykonuje ustalone czynności ruchowe zakodowane w cyfrach

*Ćwiczenie kinezjologii Dennisona „Kapturek myśliciela” – poprawiające koncentrację – dziecko chwyta małżowinę uszną kciuki, palcem wskazującym i środkowym, masuje delikatnie dwa, trzy razy do góry, odwraca głowę w lewo, następnie w prawo i wykonuje taki sam masaż.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.