X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43755
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mieszkańcy łąki. Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 3-letnich

Grupa: Dzieci 3 - letnie
Opracowanie i prowadzenie: mgr Marlena Ściślak
Temat kompleksowy: „Na majowej łące owady latające!”
Temat zajęcia: „Mieszkańcy łąki”
Cele ogólne:
- Stwarzanie okazji do poznawania różnych ekosystemów w kolejnych porach roku;
- Stwarzanie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości poprzez dostarczanie bodźców i okazji do samodzielnej działalności badawczej;
- Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
- Rozwijanie naturalnej, swobodnej ekspresji dziecka: ruchowej, plastycznej, słownej i muzycznej;
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej;
- Doskonalenie mowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej;
Cele operacyjne. Dziecko:
- Potrafi naśladować padający deszcz, wzrost kwiatów, wręczanie ich;
- Potrafi maszerować, biegać, podskakiwać do rytmu wygrywanego na instrumencie;
- Naśladuje ruchem i głosem wybrane zwierzęta łąk;
- Próbuje odpowiadać pojedynczym słowem na proste pytania N. dotyczące opowiadania, ilustracji, zdjęcia;
- Na miarę swoich możliwości dzieli się swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami;
- Próbuje ułożyć z dostępnych materiałów wg własnego pomysłu motyla lub biedronkę;
- Próbuje interpretować ruchem, gestem wg własnego pomysłu słyszaną muzykę klasyczną.
Metody: czynnościowe (samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających), słowne, oglądowe, elementy Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss, techniki C. Freineta (doświadczenia poszukujące, swobodna ekspresja słowna i ruchowa)
Formy: indywidualna, z całą grupą
Literatura: K. Wlaźnik: „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”; Materiały warsztatowe: „Aktywne Słuchanie Muzyki”; I. Salach: „Nasza Pani Opowiada”
Pomoce: tamburyn, zdjęcia, ilustracje, plakaty, sylwety, plansze o tematyce „Łąka”, „Mieszkańcy łąki”, naturalne (ususzone) okazy owadów, lupy, materiały zgromadzone w Kąciku Małego Kreatora: kolorowe nakrętki, korki, słomki, patyczki do lodów, kolorowe bibułki pocięte na paski, płyty CD: „ASM II”, „Muzyka Mistrzów”.

Przebieg zajęcia:

1. Wzajemne powitanie dzieci i pani zabawą integracyjną do muzyki: „Pada deszczyk” (CD 3 Promoroaga „ASM II”), ilustrowanie ruchem padającego deszczu, wzrostu kwiatów.
2. Zabawa ruchowa: „Dzieci i pszczoła” - orientacyjno – porządkowa. Podczas gry na tamburynie dzieci maszerują/biegają na paluszkach, na przerwy w grze zatrzymują się i naśladują ruchem i głosem latającą pszczołę.
3. Słuchanie opowiadania I. Salach pt.: „Mieszkańcy łąki”. Próby odpowiedzi na proste pytania N., dotyczące treści opowiadania.
4. Oglądanie fotografii, zdjęć, plansz, plakatów, sylwet i ilustracji przedstawiających wybranych mieszkańców łąk: biedronki, konik polny, ślimak, motyle, pszczoły, mrówki. Poznanie ich charakterystycznych cech wyglądu.
5. „Na łące” – zabawa ruchowo – artykulacyjna, naśladowcza. Naśladowanie sposobu poruszania się, odgłosów wydawanych przez wybranych mieszkańców łąki.
6. Słuchanie ciekawostek nauczycielki, dotyczących poznanych, wybranych zwierząt łąkowych. Zwrócenie uwagi dzieci na ich pożyteczność dla ludzi, przyrody i innych zwierząt oraz przystosowanie się do środowiska.
7. Doświadczenia poszukujące: oglądanie naturalnych eksponatów (biedronki, motyle, pszczoły, ważka) przez lupy i gołym okiem. Dzielenie się spostrzeżeniami z obserwacji.
8. „Motyle i biedronki” – zabawa twórcza, układanie motyli, biedronek wg pomysłów własnych dzieci z materiałów z Kącika Małego Kreatora: patyczków po lodach, słomek, kolorowych nakrętek od butelek, korków. Pochwała pracy dzieci.
9. Pożegnanie zabawą muzyczną. Swobodna ekspresja taneczno – ruchowa z wykorzystaniem kolorowych bibułek do muzyki klasycznej „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego (CD 11 „Muzyka Mistrzów”)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.