X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43754
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rozwijanie intuicji matematycznej w oparciu o opowiadanie pt. "Przygoda konika polnego". Zajęcia matematyczne

SCENARIUSZ

TEMAT : Rozwijanie intuicji matematycznej w oparciu o opowiadanie
pt. „Przygoda konika polnego”.

DATA:

GRUPA: 4 – latki.

AKTYWNOŚĆ: językowa, matematyczna.

Cel główny:
• Przeliczanie w zakresie 6 oraz poprawne używanie określeń: w, na,
pod, obok.
• Stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• bierze aktywny udział w zabawach muzyczno – ruchowych,
• uważnie słucha opowiadania,
• odpowiada na pytania,
• rozumie potrzebę pomagania innym – słabszym, starszym.
• adekwatnie do sytuacji używa zwrotów grzecznościowych,
• wypowiada tekst rymowanki z różną intonacją i dynamiką,
• przelicza elementy w zakresie 6,
• właściwie stosuje określenia: na, pod, obok, w,
• słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,
• dostosowuje ruch do rodzaju i tempa muzyki,

METODY:
Czynna – praktyczne działanie,
Słowna – rozmowa.

FORMY PRACY:
Zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Opowiadanie „Przygody konika polnego, sylwety owadów, piosenka „Bal na łące”.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie w kole.
2. Zabawa muzyczno – ruchowa „Motyle i biedronki”. Motyle – chłopcy, biedronki – dziewczynki. Motyle fruwają po łące przy dźwiękach tamburyna, a biedronki przy dźwiękach trójkąta.
3. Słuchanie opowiadania „Przygoda konika polnego” ilustrowanego sylwetami owadów. Analiza tekstu, zwrócenie uwagi na konieczność stosowania zwrotów grzecznościowych.
4. Nauka rymowanki. Wypowiadanie tekstu z różną dynamiką, tempem.

Grzeczne dzieci z przedszkola
Czarodziejskie słowa znają:
„proszę, przepraszam, dziękuję”
– często używają.

5. Zabawa ruchowa „Motylkowa wróżka”. Wybrane dziecko – wróżka – zaczarowuje dzieci w motyle, które mają za zadanie fruwać po całej łące. Swobodny taniec do muzyki.
6. Zabawa matematyczna „Ile to motyli?”.

• Na stokrotce usiadły dwa motyle.
Potem przyleciał jeszcze jeden. Ile teraz jest motyli?
• W trawie siedziało pięć motyli.
Dwa odleciały. Ile zostało?
• Pod drzewem bawiły się dwa motylki.
Po chwili przyleciały jeszcze dwa. Ile motyli bawi się pod drzewem?
• Obok konwalii usiadły trzy motyle.
Dołączyły do nich zaciekawione kolejne trzy. Ile jest teraz?

7. Praca plastyczna – naklejanie kolorowych motyli na kartkach, według poleceń nauczyciela, dokończenie rysunku; określenie stosunków przestrzennych.
8. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Prowadzący:

...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.