X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43751
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji Europejskiego Dnia Języków Obcych

KONSPEKT
Europejskiego Dnia Języków Obcych –
zajęcia otwarte z języka angielskiego

Cele zajęć:
• ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych,
• szerzenie idei wielojęzyczności oraz porozumienia między różnymi kulturami,
• promowanie różnorodności kulturowej i językowej, jako bogactwa, które należy rozwijać
i pielęgnować,
• integracja społeczności szkolnej,
• zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną,
• propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
• kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

Uczestnicy: 8-mio osobowe drużyny z klas pierwszych LO i Technikum po gimnazjum (tura I) i po szkole podstawowej (tura II)
Czas: 90 minut (2 h lekcyjne), (czas zajęć dla jednej tury uczniów)
Zadania: test interaktywny, stacje z grami i zadaniami językowymi
Narzędzia: rzutnik do prezentacji quizu, nagłośnienie, telefony komórkowe uczniów, dostęp do Internetu, stoliki
Miejsce: aula szkolna
Metody pracy: metoda audiowizualna; metoda stacji
Formy pracy: praca w grupach

Przebieg zajęć:
• W ramach „odwróconego nauczania” (przed zaplanowaną imprezą) zapraszamy uczniów klas pierwszych do zapoznania się z materiałami on-line dotyczącymi ciekawostek językowych dotyczących wybranego obszaru anglojęzycznego
z zaznaczeniem, aby postarali się jak najwięcej zapamiętać.
Nauczyciele przygotowali również swoich uczniów do udziału w quizie poprzez dobranie uczniów w drużyny oraz pomoc w instalacji aplikacji Kahoot.
• Uczniów klas drugich i trzecich poproszono o pomoc w zorganizowaniu w/w przedsięwzięcia. Do zadań uczniów należało:
a) przygotowanie krótkiego wprowadzenia prezentowanego na wstępie quizu nt. Europejskiego Dnia Języków Obcych
b) przygotowanie wystroju auli, kodów dla poszczególnych drużyn, stanowisk pracy oraz zaprojektowanie dyplomów dla zwycięzców Quizu.
c) nagłośnienie oraz prowadzenie konkursu.

• Uczniowie podzieleni są na II tury: I tura: klasy:..........................
oraz II tura: klasy............................
Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych uczniowie wysłuchają krótkiego wprowadzenia na temat obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza - quiz interaktywny z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Uczniowie drużynowo odpowiadają na pytania.
Quiz składa się z pytań zamkniętych (każde zawiera 4 odpowiedzi z jedną prawidłową do wyboru), weryfikuje ogólną wiedzę uczniów nt. krajów anglojęzycznych, obejmuje również pytania z zakresu znajomości podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych. Po każdym z pytań uczniowie mają możliwość poznania prawidłowej odpowiedzi (również w wersji audiowizualnej).
Druga część konkursu to rozwiązywanie zagadek językowych, przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego. Uczniowie pracują metoda stacji- przygotowujemy tyle stanowisk (stacji) ile jest drużyn. Przy każdej stacji uczniowie wykonują jedno zadanie, a wynik punktowy zaznacza nauczyciel na karcie punktacji.
Przy każdej stacji przez cały czas trwania konkursu jest obecny nauczyciel, który to zadanie przygotował. Drużyny wykonują zadania na czas, który odlicza prowadzący. Max. czas na wykonanie zadania to 5 minut. Po zakończeniu pierwszego zadania, uczniowie zmieniają miejsca, przechodzą do kolejnej stacji i tym schematem do aż do 6 zadania.
W każdej z tur wyłonimy po 3 najlepsze drużyny. Przed ogłoszeniem wyników wystąpią uczniowie klas starszych, którzy zaśpiewają przygotowane piosenki w językach angielskim
i hiszpańskim.

Zadania:
• pytania do quizu,
• opracowanie quizu,
• opracowanie zadań konkursowych/ stacji,
• przygotowanie części artystycznej,
• wystrój auli,
• nagrody,
• opracowanie wersji graficznej dyplomów,
• wydruk dyplomów,
• gadżety,
• Scenariusz zajęć – sporządzenie dokumentacji, notatka na stronę internetową szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.