X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43703
Przesłano:

Komputer - przyjaciel czy wróg?

Temat: Komputer – przyjaciel czy wróg?
Scenariusz lekcji wychowawczej

Cel ogólny zajęć: Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z komputera
Cele szczegółowe:
Uczeń pozna funkcje Internetu;
 korzyści płynące z prawidłowego korzystania z Internetu;
 zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu;
 wpływ „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie;
 objawy uzależnienia od Internetu;
Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu;
 znaleźć alternatywne źródło spędzania wolnego czasu
Metoda zajęć: pogadanka, wykład, burza mózgów, kosz i walizka
Formy pracy: indywidualna, w grupie

Przebieg zajęć:

Wstęp: Uczniowie siedzą w kole tak, aby każdy widział się wzajemnie. Nauczyciel przypomina zasady obowiązujące podczas zajęć (szanujemy się wzajemnie, słuchamy drugiej osoby, nie krytykujemy i nie wyśmiewamy, chęć zabrania głosu sygnalizujemy podniesieniem ręki, czekamy na swoją kolej). Nauczyciel zadaje pytania:
• Co łączy czekoladę, alkohol, papierosy, narkotyki?
• Czym jest uzależnienie?
• Od czego jeszcze można się uzależnić?
• Jak często korzystacie z Internetu?
• Ile minut/ godzin dziennie spędzacie korzystając z komputera i Internetu?
• Dlaczego korzystacie z Internetu?
• Czy zdarza wam się myśleć o komputerze będąc w szkole?
• Co o waszym graniu czy czasie spędzonym przed komputerem sądzą rodzice?
• Czy rodzice ograniczają wam czas przeznaczony na komputer, co wtedy czujecie?
• Czy zdarzyło wam się zaniedbać jakieś obowiązki, ponieważ komputer był ważniejszy?
• Czy rodzice mają wpływ na to, w jakie gry grywacie i czy w ogóle interesują się tym?
• co sądzicie o grach brutalnych? wyobraźcie sobie, że jesteście dorośli – czy pozwolilibyście swojemu dziecku spędzać tyle czasu przed komputerem i grać w gry z dużą dawką agresji?
• Czy można uzależnić się od gier lub Internetu i jak to się waszym zdaniem objawia?
Rozwinięcie: Nauczyciel wygłasza krótką pogadankę funkcji i zaletach korzystania z komputera i Internetu. Zaznacza też ze można tez uzależnić się od komputera. Zaznacza też że uzależnienie to należy do grupy tzw. uzależnień behawioralnych-czynnościowych. Uzależnienie internetowe, IAD (z ang. Internet Addiction Disorder), polega na ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, a zwłaszcza z Internetem, charakteryzujący się wewnętrznym przymusem “bycia w sieci” osoby uzależnionej. Problem pojawia się wtedy, gdy w życiu zanikają kontakty z żywymi ludźmi a pozostaje jedynie kontakt z komputerem, są zaniedbywane codzienne obowiązki oraz następuje utrata kontroli nad czasem i sposobem jego użytkowania.

Uczniowie rozwiązują samodzielnie test, który pomoże odpowiedzieć uczniom
„ Czy jesteś już uzależniony od telefonu?”.

Praca w grupach:

Zadanie 1:
 Jakie zalety, a jakie zagrożenia przynosi korzystanie z komputera?( każda grupa wykonuje to samo zadanie)
WALIZKA- Zalety
KOSZ- zagrożenia

Zadanie 2 ( każda grupa dostaje inne pytanie)
 Z jakiego powodu sięgamy do komputera i Internetu?
 Wymień objawy uzależnienia od komputera.
 Wymień konsekwencje uzależnienia od komputera

Zadanie 3 ( każda grupa odpowiada na to samo pytanie)
 Wymień 5 sposobów ciekawego spędzania wolnego czasu.

Podsumowanie zajęć: Praca plastyczna- Stworzenie Dekalogu Internauty- Jak bezpiecznie korzystać z sieci ( praca wspólna uczniów)

Praca domowa: Nauczyciel prosi, aby na zadanie domowe przeprowadzili eksperyment polegający na zrezygnowaniu z korzystania z Internetu co najmniej przez godzinę dziennie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.