X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43658
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzień Górnika w grupie 6 latkow

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich

Temat zajęcia: „Dzień Górnika”
• Cele szczegółowe:
- zapoznanie z pracą górnika oraz historią powstania węgla,
- poznanie wyglądu munduru galowego oraz opisanie stroju roboczego górnika
- kształtowanie szacunku do niebezpiecznej i ważnej pracy górnika,
- uświadomienie niebezpieczeństw towarzyszących górnikom w pracy
- wzbogacenie słownictwa w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza, kilof, świder, czako, lampas, kopalnia, maszyny górnicze
- zachęcanie do wypowiedzi na temat historyjki obrazkowej
- rozpoznawanie węgla spośród innych skał
- śpiewanie piosenki: „Hej w kopalni”
- układanie obrazka z części
- staranne wykonywanie pracy plastycznej

• Cele operacyjne:
Dziecko:
- aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat pracy oraz wyglądu munduru galowego i roboczego górnika,
- uważnie słucha historii na temat powstania węgla,
- potrafi rozpoznać węgiel
- zna słowa wiersza „„Skąd węgiel”
- zna słowa piosenki ,,Hej w kopalni”
- potrafi współdziałać w zespole
- rozpoznaje i nazywa narzędzia pracy górnika
- wie, jak wygląda galowy oraz roboczy strój górnika
- wykonuje pracę plastyczną

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- komputer z dostępem do Internetu, nagranie dźwięków pochodzących z kopalni (młot uderzający o skałę, kapiąca woda, wybuchający dynamit itd., ilustracje przedstawiające : pracę górnika w kopalni, rekwizyty, węgiel kamienny,), ilustracje górnika w mundurze galowym i stroju roboczym, ilustracje narzędzi górniczych karty pracy z labiryntem (po jednej dla każdego dziecka); wizerunek św. Barbary; materiały do wykonania pracy plastycznej (opisane w treści scenariusza).
Przebieg:
1. Nauczyciel opowiada krótko dzieciom, że w dniu święta górników, przypadającego na 4 grudnia, odbywają się parady z orkiestrami górniczymi. Dzień Górnika – dzień ten przypomina polskiemu społeczeństwu ciężką i niebezpieczną pracę ludzi przy wydobywaniu naturalnych bogactw ziemi, w tym węgla kamiennego.
Dzień Górnika obchodzimy właśnie na cześć patronki – Świętej Barbary – zwanej również Barbórką.

2. Rozwiązanie zagadki:

„Jak nazwiecie takie miejsce

wszystkim znane doskonale,

w którym węgla jest najwięcej,

ale pieców nie ma wcale.”

Co wydobywa się w kopalniach

3. Tajemnicze dźwięki.
Dzieci zamykają oczy i wsłuchują się w nagranie. Mają zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po odtworzeniu nagrania prowadzący pyta dzieci, jakie dźwięki słyszały i skąd mogą pochodzić te odgłosy. Wyjaśnienie dzieciom, że dźwięki pochodzą z kopalni, w której wydobywa się różne surowce(węgiel do ogrzewania domów, sól itp.).
4. Historyjka obrazkowa „Powstanie węgla”
5. Słuchanie wiersza „Skąd węgiel” H. Ożogowskiej

Chłodno dzisiaj w mieszkaniu mówi mama do Hani
Zaraz węgla przyniosę to się w piecu napali
A czy wiesz skąd ten węgiel? Wiem mamusiu z piwnicy
Tak lecz wpierw go dobyli z głębi ziemi górnicy
Górnik w wielkiej kopalni po to co dzień się trudzi
Żeby węgiel do pieca mógł u wszystkich być ludzi

6. Zabawa badawcza ,,Czarny węgiel”
Oglądanie grudki węgla kamiennego, dotykanie , wrzucenie do naczynia z wodą, określanie właściwości węgla (czarny, twardy, brudzi, w wodzie nie znika- nie rozpuszcza się).
7. Słuchanie piosenki „Hej w kopalni”
Hej w kopalni praca wre
górnicy pracują.
Całe noce, całe dnie
Węgiel wyrąbują.

Refren:
Buch, buch, buch
Stuk, stuk, stuk
Słychać tam wielki huk.

Hej z kopalni jadą wciąż
pełniutkie wagony.
Tak jak czarny, długi wąż
Jadą w różne strony.

Refren:
Buch, buch...

8. Rozmowa na temat treści piosenki.
9.Wskazywanie narzędzi pracy górnika i nazywanie ich: kilof, świder, łopata, latarka, wagon. Oglądanie obrazków maszyn górniczych.
„Narzędzia pracy górnika” – wykreślanka literowa: (skreślanie co drugiej litery w wyrazach, odczytanie nazw 7 narzędzi górniczych, przyporządkowanie wyrazów do fotografii, opisywanie wyglądu i zastosowania tych narzędzi w pracy górnika)
10. Strój górnika. Opisanie roboczego stroju górnika
Prezentacja ilustracji przedstawiającej górnika w roboczym mundurze. Nazywanie charakterystycznych elementów stroju oraz narzędzi potrzebnych górnikowi do pracy (roboczy mundur, kask z latarką, torba z prowiantem, robocze rękawice, kilof). Wskazywanie elementów stroju – kask z lampką górniczą, roboczy kombinezon, wysokie buty górnicze.
11. Omówienie wyglądu munduru galowego górników i czapki.
Prezentacja fotografii przedstawiających galowy strój górnika:
- szczególne zwrócenie uwagi dzieci na następujące elementy munduru
http://barburka.republika.pl/images/index.html
- poznanie tradycji związanych ze świętem górniczym – Barbórką (uroczysta msza, marsz orkiestry górniczej, poczty sztandarowe)
- zwrócenie uwagi na godło górnicze, pióropusze z kogucich piór
12. Praca w zespole.
Podział uczniów zespoły:
-układanie puzzli przedstawiających górnika podczas pracy (praca w zespołach)
- wybieranie określeń opisujących roboczy strój górnika
13. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Górnicy jadą do kopalni”
Dzielimy dzieci na trzy zespoły. Tworzą pociągi, którymi w rytm usłyszanej muzyki pojadą do kopalni. Na sygnał-zatrzymanie melodii wagoniki zatrzymują się, górnicy wysiadają i wykonują następujące czynności:
- marsz do kopalni – idą po obwodzie koła z kilofami na ramieniu,
- zjazd windą do tunelu – zatrzymują się i powoli zniżają się w dół,
- marsz w tunelu kopalni – początkowo idą na stojąco, później na czworakach (tunel się zmniejsza)
- praca kilofem – zatrzymują się i na głośny dźwięk uderzają kilofem o ścianę,
- ładowanie węgla na wagoniki – naśladują wrzucanie łopatami węgla,
- marsz w tunelu kopalni – w odwrotną stronę niż powyżej,
- wjazd windą – z pozycji kucającej powoli wstają,
- marsz powrotny do domu – idą z kilofami na ramieniu.
14. Praca plastyczna.
Rysowanie węglem drzewnym dowolnej ilustracji na temat Dnia Górnika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.