X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43641
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Metody aktywizujące w przedszkolu

Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem

Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- metoda ta jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki. Efektywność wspomagania rozwoju a także wyniki edukacji matematycznej zależa od korzystnego dopasowania treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci. W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobranych tak aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Treści realizowane według metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju możliwości umysłowych.

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Stosowanie tej metody pozwala na wykorzystanie wielu ciekawych rozwiązań prowadzenia zajęć i zabaw muzyczno-ruchowych. Dzieci za każdym razem z entuzjazmem podchodzą do uczestnictwa w tych zajęciach. Metoda ta wdrażana systematycznie pozwala na wyzwolenie u małego dziecka zamiłowania do muzyki poprzez ruch taniec i grę na różnych instrumentach. Dzieci poprzez aktywne słuchanie muzyki łatwo sobie ja przyswajają, obcują z nią i czerpią z niej to co najlepsze; piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchamiają wyobraźnię oraz przełamują opory związane z publicznymi wystąpieniami. Jest to metoda, która przybliża dzieciom muzykę a nauczycielowi daje możliwość dodawania własnych pomysłów do istniejącego już modelu.
Metod Batii Strauss pozwala pokochać muzykę, która jest przy dzieciach w chwilach ważnych i pomaga im przedstawiać ich prawdziwe przeżycia. Pozwala się wyciszyć uspokoić lub przeciwnie- pobudzić do dobrej zabawy.
Dzieci aktywnie słuchając- wykonują proste ruchy rytmiczne lub proste ruchu taneczne. W przypadku młodszych dzieci są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z utworem muzycznym. Poprzez aktywne słuchanie- dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się w tańcu lub śpiewie, kształtuje kulturę muzyczna, rozwija umiejętności słuchania, odczuwania piękna, rozumienia własnej psychiki, obyczajów, warunków do życia.
Muzyka rozwija poczucie więzi grupowej, rozwija samodzielność, kształci wyobraźnię dźwiękową, daje też możliwość występowanie w roli współwykonawcy lub artysty.

Ruch rozwijający według Weroniki Sherborne- wprowadzone metody pozwalają na wykorzystanie ruchu fizycznego do poznawania własnego ciała,zdobywania pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu, rozwijania umiejętności współpracy z partnerem i grupą.

Pedagogika zabawy- jest metodą dzięki, której dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności. Poprzez zabawę uczą się współdziałać z innymi. Aktywnośc dzieci realizowana jest poprzez zabawy spontaniczne ułatwiające nawiązywanie kontaktów z dziećmi i dorosłymi a także doskonalające umiejętności współdziałania i współpracy z innymi; zabawy tematyczne pozwalające rozpoznać zainteresowania i potrzeby uczestników zabawy a także ich przeżycia i odczucia. Zabawy konstrukcyjne aktywizujące dzieci w zakresie podejmowania działalności plastyczno- technicznej przy wykorzystaniu różnych materiałów np. przyrodniczego. Zabawy ruchowe przy muzyce (taniec , pantomima) przyczyniają się do likwidacji napięcia mięśniowego. Pedagogika zabawy zawsze stwarza dzieciom możliwość do działania w atmosferze akceptacji i zaufania.
Bajkoterapia- w czasie popołudniowego odpoczynku można dzieciom czytać znane bajki i baśnie. Bajki terapeutyczne do przezwyciężenia lęków związanych z różnymi sytuacjami, spowodowanie u dziecka pozytywnego myślenia czy uczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Techniki plastyczne- prowokują dzieci do twórczego myślenia dostarczając im radości ze spontanicznego działania. W przypadku działalności artystycznej, dzieci uczą się umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów a wykorzystywane rekwizyty pobudzają i rozwijają wyobraźnie dziecka.

Burza mózgów-metoda polega na zebraniu od dzieci jak największej liczby pomysłów na zaproponowany temat. Metoda ta kształtuje pomysłowość i wyobraźnię dzieci i pozwala na włączenie do zajęć całej grupy z dziećmi mniej śmiałymi.
Gry dydaktyczne, gry planszowe- uczą dzieci przestrzegania reguł , współdziałać w zespole, aktywizują do działania a także przyspieszają ich rozwój.

Zabawy dramowe- angażują u dzieci ruch i gest. Dzieci mogą wcielać się w różne postacie dzięki czemu pokonują swój lęk i nieśmiałość.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.