X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43617
Przesłano:

Z ortografią i interpunkcją za pan brat - przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów wraz z kartą odpowiedzi

T: Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów wraz z kartą odpowiedzi.
Opracowała: Dorota Bukowska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Cele lekcji:
-Utrwalam zasady ortograficzne i interpunkcyjne.
-Sprawdzam swoją wiedzę egzaminacyjną.

Kryteria sukcesu:
- wyjaśniam znaczenie związku frazeologicznego: być za pan brat.
- wykonuję podane zadania dotyczące znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
- porównuję swoje rozwiązania z kartą odpowiedzi;
- dokonuję samooceny.

Zadania zawarte w scenariuszu zostały również opublikowane na stronie Learning Apps:
Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych.
Link do strony: https://learningapps.org/10940639
Zapamiętaj:
Być za pan brat- bardzo dobrze coś, kogoś znać, być z czymś obeznanym, wyjątkowo wprawionym w jakiejś dziedzinie. ( S. Bąba, G. Dziamska, J. Liberek ,,Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego )
KARTA PRACY:
Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski / marzec–kwiecień 2020 r.
Zadanie 10. (0–1)
W którym z wyrazów pisowni „ó” nie można uzasadnić wymianą „ó” na „o”? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. mój
B. dwór
C. córka
D. przywiódł

Zadanie 11. (0–1)
Na jednej ze stron poświęconych lekturom szkolnym zamieszczono krótkie notatki
dotyczące najważniejszych wydarzeń opisanych w poszczególnych księgach Pana
Tadeusza. Poniżej znajduje się jedna z nich. Wybierz zdanie, w którym interpunkcja jest
niepoprawna.
Z księgi II musisz zapamiętać historię zamku!
A. Historię zamku poznajemy dzięki Gerwazemu, który opowiada Hrabiemu o dawnym właścicielu,
Stolniku Horeszce.
B. Kiedy na zamek najechali Moskale mieszkańcom udało się ich powstrzymać.
C. Gerwazy poprzysiągł zemstę rodzinie Sopliców, ponieważ Jacek Soplica zabił Stolnika Horeszkę.
D. Opowieść Gerwazego wywarła ogromne wrażenie na potomku Stolnika Horeszki, podziwiającym
zamek.

Egzamin ósmoklasisty - język polski- 15 kwietnia 2019 r.
Zadanie 9. (0–1)
Na podstawie lektury Mały Książę powstały wskazówki dla podróżników. Wybierz zdanie,
w którym interpunkcja jest niepoprawna:
A. Kiedy odszukasz studnię zaczerpnij z jej mądrości.
B. Staraj się uruchomić wyobraźnię i patrz uważnie na świat.
C. Doceń to, co odnajdujesz, lecz nie zaprzestawaj dalszych poszukiwań.
D. Często zatrzymuj się po drodze, lecz nie trać z oczu wyznaczonego celu.

Zadanie 10. (0–1)
W którym z wyrazów pisownia „ó” jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą
ortograficzną, co zastosowana w wyrazie sposób? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
A. róża
B. dwóch
C. próżne
D. później

Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski- 18 grudnia 2018 r.
Zadanie 8. (0–2)
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. każe (w znaczeniu kazać)
B. karze (w znaczeniu karać)

1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani,
że Neron tym razem ______ go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o ______, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar ______ spalić Rzym.
Przykładowy arkusz egzaminacyjny - grudzień 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa
Zadanie 8. (0–2)
Dom Towarowy dostał zamówienie na sprzedaż półpancerzy praktycznych do jednego z krajów europejskich. Kierownik sklepu pisze notatkę do swoich pracowników.
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. za granicę (pisane rozdzielnie)
B. zagranicę (pisane łącznie)
1. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą ______.
2. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane ______.
3. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników ______.
Zadanie 19. (0–1)
Na jednym z blogów pojawił się wpis dotyczący pojęcia dobro, ale autor wpisu nie zadbał o poprawną interpunkcję. Wybierz zdanie, w którym niepoprawnie zastosowano interpunkcję.
Rozważania o wartościach
A. Dobro to wartość, która wyznacza człowiekowi kierunki w życiu.
B. Motyw walki dobra ze złem to motyw, który często pojawia się w literaturze.
C. Przybiera on różne formy, np. bohaterowie „Kamieni na szaniec” walczą z okupantem.
D. Natomiast bohaterowie utworu Adama Mickiewicza gdy ponoszą karę za swoje postępowanie uczą nas, jak należy postępować.
Zestaw zadań powtórkowych- OKE w Poznaniu- 2020 rok
Zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W sformułowaniu nieporządek miły podkreślony wyraz został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu
A. niebiosa.
B. niedziela.
C. niedźwiedź.
D. nieprawda.
Egzamin ósmoklasisty- język polski-zestaw zadań
Materiał ćwiczeniowy dla uczniów i nauczycieli- 2020 rok

Zadanie 5. (0–2)
Podaj regułę ortograficzną, według której wielkimi literami została zapisana nazwa Góry
Pieprzowe. Podaj inny przykład, którego pisownię wyjaśnia ta sama reguła.
Reguła ortograficzna:
........................................
Przykład zastosowania podanej reguły:
........................................

Podsumowanie lekcji:
Samoocena:
*Ilość punktów do uzyskania: 12
* ilość uzyskanych przeze mnie punktów: .............

Metoda zdań niedokończonych:
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady ortograficzne dotyczące ........................................
- Muszę jeszcze powtórzyć zasady interpunkcyjne dotyczące użycia przecinka w zdaniach złożonych.
- Zadania wykonałam/em bezbłędnie. ,,Z ortografią i interpunkcją jestem za pan brat.’’

Karta odpowiedzi:
Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski / marzec–kwiecień 2020 r.
zad. 10- C ( córka )

zad.11- B. Kiedy na zamek najechali Moskale mieszkańcom udało się ich powstrzymać.
Zasada interpunkcyjna: Zdanie podrzędne ( określające ) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań.
E. Polański ,,Wielki słownik ortograficzny’’

Egzamin ósmoklasisty - język polski- 15 kwietnia 2019 r.
zad.9 – A. Kiedy odszukasz studnię zaczerpnij z jej mądrości.
Zasada interpunkcyjna: Zdanie podrzędne ( określające ) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań.
E. Polański ,,Wielki słownik ortograficzny’’

zad 10- B ( dwóch bo dwoje )

Próbny egzamin ósmoklasisty- język polski- 18 grudnia 2018 r.
1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani,
że Neron tym razem każe go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o karze, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar każe spalić Rzym.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny - grudzień 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa
Zadanie 8. (0–2)
Dom Towarowy dostał zamówienie na sprzedaż półpancerzy praktycznych do jednego z krajów europejskich. Kierownik sklepu pisze notatkę do swoich pracowników.
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. za granicę (pisane rozdzielnie)
B. zagranicę (pisane łącznie)
Rozwiązanie: B,A, A
Zapamiętaj: zagranica- kraje leżące poza granicami danego państwa; społeczeństwo tych krajów, np. Dostać list z zagranicy.
Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej.
1. Informacja o naszych półpancerzach obiegła całą zagranicę.
2. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane za granicę.
3. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników za granicę.
Zadanie 19. (0–1)
D
Zestaw zadań powtórkowych- OKE w Poznaniu- 2020 rok
zad. 10
D

Egzamin ósmoklasisty- język polski-zestaw zadań
Materiał ćwiczeniowy dla uczniów i nauczycieli- 2020 rok
zad.5
Przykładowe rozwiązanie
Reguła: wielowyrazowe nazwy geograficzne
a) Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony pisze się wielką literą.
Przykład zastosowania podanej reguły: Morze Bałtyckie, Wyżyna Małopolska Kanał Panamski, Góra Kościuszki, Puszcza Niepołomicka, Hala Gąsienicowa.
b) Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i drugi jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, pierwszy wyraz piszemy małą literą, a drugi wielką, np. góra Ararat.
E. Polański ,,Wielki słownik ortograficzny’’

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.