X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43607
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze w grupie 0

Grupa liczy 20 dzieci, 13 chłopców i 7 dziewczynek. Są to dzieci 6 letnie objęte w tym roku obowiązkiem szkolnym oraz 1 dziecko 5 letnie. Pod względem intelektualnym grupa bardzo silna. Chętna do pracy, do wszelkiego rodzaju działań, występów, konkursów.
Wiele uwagi poświęciłam zasadom współżycia w grupie, umiejętności współpracy, tolerancji. Z uwagi na obecność w grupie chłopca nie mówiącego konieczne było prowadzenie częstych rozmów dotyczących tolerancji. Dzieci zaangażowane w opiekę, współpracę otrzymywały dyplomy dobrego kolegi, koleżanki. Wspólnie z dziećmi pracowałam Kodeks grupy. Wprowadziłam tablicę motywacyjną. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, który prowadził obserwację zachowania dzieci oraz logopedą szkolnym.
Zachęcałam dzieci do udziału w uroczystościach klasowych (Spotkanie z babciami, Jasełka),udziału w konkursach. Zorganizowałam uroczystości: ,,Dzień Pluszowego Misia” wróżby Andrzejkowe, Mikołajki, Wigilia klasowa. Dzieci przygotowywały przedstawienia ,,Dom pod grzybem”, ,,Jasełka”, wystąpiły dla WOŚP, Dzień Babci i Dziadka. Rodzice włączyli się do organizacji imprez klasowych przez przygotowywanie poczęstunku , do organizacji WOŚP przez zakup przedmiotów do loterii fantowej, wypiek ciasta. Zapraszani byli na zebrania klasowe oraz indywidualne spotkania. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną. Propagowałam wśród dzieci zdrowy styl życia. Przygotowywały zdrowe kanapki, sałatkę jarzynową. Uczestniczyły w spotkaniu z dietetykiem. Rozbudzałam w dzieciach zainteresowania własnym bezpieczeństwem poprzez pogadanki nt. Bezpiecznej drogi do szkoły, wycieczkę na skrzyżowanie, naukę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, udział w próbnej ewakuacji, poprzez pogadanki nt. zachowania bezpieczeństwa podczas wolnych dni świątecznych, ferii. Wzięły udział w spotkaniu z rolnikiem, pilotem, strażakiem, saperami, pielęgniarką, stomatologiem, ekspedientką, z pracownikami WOPR i Policji nt.,,Bezpieczne ferie”.
Dzieci wzięły udział w akcji ,,Sprzątanie świata”. Uczestniczyły w organizowanych spacerach i wycieczkach bliższych i dalszych.
Po obserwacji oraz wynikach wstępnej diagnozy gotowości szkolnej najsłabsi uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Do PPP zostało skierowanych dwoje dzieci.

Udział uczniów w działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska:

*konkursy plastyczne przedszkolne , szkolne i gminne:
Konkurs plastyczny ,Jesienne Cyferki”-przedszkolny
,,A w moim domu...”- VII konkurs Form Scenicznych- gminny
,,Moja okolica”- moja mała ojczyzna”-gminny
,,Ozdoba świąteczna”- szkolny
,,Kartka Świąteczna”-klasowy

*organizacja wydarzeń klasowych- Udział w ,,Sprzątaniu Świata”, udział w wykopkach, Święto Ziemniaka, Dzień chłopaka, ,,Święto Pluszowego Misia, Przedstawienie dla rodziców, dzieci przedszkolnych i szkolnych ,,Dom pod grzybem”. Udział w apelu ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”, Uroczysta akademia z okazji Odzyskania Niepodległości, Zapalenie zniczy przy Obelisku Ks. E. Roszczynialskiego, wróżby Andrzejkowe, Mikołajki, Wigilia klasowa, przygotowanie Jasełek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodziców i zaproszonych gości oraz występ dla dzieci przedszkolnych. Występ dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawienie,,Z Babcią i Dziadkiem przez Świat”

*Wycieczki bliższe, dalsze.
- wycieczki po okolicy- obserwacje przyrodnicze
- Wycieczka- ,,Szukamy oznak jesieni”
- wycieczka na pole ,,Wykopki”
-wycieczka na skrzyżowanie,
-Wyjście pod Obelisk Ks. E. Roszczynialskiego- zapalenie zniczy
-Wycieczka do parku,
-Wycieczka do sklepu spożywczego- owoce i warzywa
-Wycieczka do PSZOK-u
-Wycieczka pod Urząd Gminy w Cewicach
- wyjścia na przedstawienia teatralne do Przedszkola ,, Słoń Trąbalski”, ,,Kotek i kogutek -wycieczka do Biblioteki szkolnej,
-Wycieczka do kina Fregata na pokaz filmów w ramach przeglądu ,,Gdynia Dzieciom”- Film o niezwykłej przyjaźni, Agatka i Graffiti, Babcia Czerwonego Kapturka, Smog, O drwalu i diable.
-Wycieczka autokarowa do Teatru Lalek ,,Tęcza” w Słupsku na przedstawienie ,,Pipi Pończoszanka”
- Wycieczka do kina Fregata na film ,,Kraina Lodu 2”.

Stosowane formy realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola:
-Realizacja podstawy programowej dla Oddziałów przedszkolnych- zapoznanie rodziców z podstawą programową.
-Realizacja programu ,,Nasze przedszkole”- Program edukacji przedszkolnej zgodny z nową podstawą programową.
-Praca z kartami pracy ,, Kolorowy Start z plusem”.
-Współpraca z pielęgniarką, pedagogiem i logopedą szkolnym.
-Organizacja imprez klasowych i szkolnych (Dzień ziemniaka”- wykopki, ,,Dzień Pluszowego Misia, święto Odzyskania niepodległości, Udział w akademii Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Klasowa, ,,Jasełka”, Udział w WOŚP, Organizacja Dnia Babci i Dziadka.
Organizacja i udział w konkursach
-spotkania z żołnierzami, strażakiem, rolnikiem, aktorem, policjantem, ekspedientką, pielęgniarką. WOPR, dietetykiem.
-Udział w akademii DEN przygotowanej przez starszych kolegów.
-udział w akcji ,,Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”- Dentobus
Współpraca z rodzicami:
Rodzice uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych, grupowych, zajęciach otwartych, podczas których zapoznawani byli z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla Oddziałów Przedszkolnych. Zapoznani zostali z wynikami wstępnej Diagnozy Gotowości Szkolnej podczas zebrania oraz na spotkaniach indywidualnych. Rodzice na bieżąco informowani byli o trudnościach i postępach w nauce swoich dzieci oraz o niepokojącym zachowaniu dzieci.. Wyrażali zgodę na pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Rodzice chętnie brali udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych (,,Wykopki”, ,,Dom pod grzybem”, Andrzejki, Wigilia, ,,Jasełka”, Mikołajki, WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Konkursy, wycieczkach do kina i teatru). Rodzice i dziadkowie uczestniczyli w zajęciach otwartych-,, Wykopki”, strojenie choinki oraz ,,Jasełka”, ,,Dzień Babci i Dziadka”. Aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły- Przygotowywali swoje dzieci do konkursów, przedstawień, przygotowywali dekorację na jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka. Rodzice włączyli się do przygotowania prac z dzieckiem ,,Jesienna cyferka" ,,Ozdoba świąteczna” oraz ,,Kartka Świąteczna”.Włączyli się do akcji charytatywnych- zbiórki środków dla potrzebujących przez wypiek ciasta dla WOŚP, zbiórkę przedmiotów do loterii fantowej WOŚP, zbiórkę nakrętek od butelek, baterii oraz zbiórkę ,,Góra grosza”. Rodzice włączyli się w pomoc przy organizacji wycieczek jako opiekunowie grupy. Rodzice mieli możliwość spotkań z logopedą szkolnym, i pedagogiem. Na bieżąco prowadzono wystawę prac dzieci, informacji, komunikatów dla rodziców. Na stronie internetowej szkoły zostały publikowane zdjęcia z wydarzeń w grupie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.