X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43458
Przesłano:

Nasi bajkowi przyjaciele - słuchamy i rozumiemy. Program własny

PROGRAM
„NASI BAJKOWI PRZYJACIELE – słuchamy i rozumiemy”
w Szkole Podstawowej w Przecławiu
rok szkolny 2017/2018

opracowała: mgr Karolina Brysik

I. Cel ogólny i założenia programu
Celem ogólnym programu „NASI BAJKOWI PRZYJACIELE – słuchamy i rozumiemy” jest opanowanie przez dzieci umiejętności słuchania ze zrozumieniem czyli przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.
II. Cele szczegółowe programu

- opanowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- wzmacnianie koncentracji uwagi,
- wdrażanie do rozumienia emocji innych,
- rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego
tekstu,
- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków,
- wzbogacanie zasobu słów,
- rozwijanie umiejętności prawidłowego budowania zdań,
- wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.

III. Czas realizacji i adresaci programu

Rok szkolny 2017/2018, uczniowie grupy III w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przecławiu

IV. Treści programowe

Aktywność społeczna Wspólne słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela lub przez zaproszonego gościa, np. rodzica.
Łączenie przyczyny ze skutkiem i podejmowanie prób przewidzenia, co się może wydarzyć. Odczuwanie emocji związanych z opowiadaniem. Wspólne przeżywanie przygód i pobudzanie wyobraźni.
Aktywność zdrowotna Zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczenia muzyczno- ruchowe nawiązujące do tematu wysłuchanego tekstu
Aktywność językowa Mówienie i słuchanie Omówienie wysłuchanego tekstu. Rozmowa na jego temat. Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Zadawanie pytań związanych z tekstem. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego tekstu.

Przygotowanie do nauki czytania Dopasowanie ilustracji do tekstu– ćwiczenia spostrzegawczości.
Słuchanie czytanego tekstu.

Przygotowanie do nauki pisania Stosowanie różnych technik do wykonania ilustracji– rysowanie, malowanie, wyklejanka, wydzieranka. Prawidłowe rozmieszczenie elementów ilustracji na kartce papieru.

Aktywność poznawcza Edukacja matematyczna
Stosowanie pojęć: na początku, na końcu, najpierw, później. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

Edukacja techniczna Wykonanie ilustracji i okładki do książki – składa własną książeczkę.

Aktywność artystyczna Muzyka i teatr Piosenki i zabawy przy muzyce oraz inscenizacja wybranych fragmentów opowiadania.
Plastyka Wykonanie ilustracji – technika dowolna.

V. Metody
• Obserwacja,
• Pokaz,
• Metody oparte na słowie:
o Rozmowa,
o Dyskusja,
o Objaśnienia,
• Metody czynne – oparte na działalności dzieci
o Metoda samodzielnych doświadczeń
o Metoda zadań stawianych dziecku
o Metoda ćwiczeń
• Metody aktywizujące
o Burza mózgów
o Zagadki
o Zabawy ruchowe
o Zabawy parateatralne
VI. Formy
• Praca indywidualna
• Współpraca w grupie
• Współpraca w parach
VII. Przewidywane osiągnięcia
Dziecko:
- potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
- potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest na obrazkach
- dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisania,
- słucha opowiadań i rozmawia o nich,
- układa krótkie zdania,
- umie wypowiadać się w formie różnych technik plastycznych,
- odgrywa role w zabawach parateatralnych, umie posługiwać się rekwizytem,
- łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć.

VIII. Dzienny rozkład aktywności w ramach programu
Data Temat dnia Cele Formy realizacji
1 -10 „Nowe przygody Bolka i Lolka” - zna głównych bohaterów,
- koncentruje uwagę,
-rozwija wyobraźnię,
- przeżywa emocje razem z bohaterami.

- słucha opowiadania,
- rozmawia na temat wysłuchanego opowiadania,
- ilustruje opowiadanie poprzez zabawę w teatr,
- wykonuje ilustrację do wysłuchanego fragmentu opowiadania,
- wykonuje książkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.