X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43429
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czy to już wiosna? Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Temat: „Czy to już wiosna?”
Grupa: 6-latki
Cele ogólne:
- utrwalenie wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej,
- nabywanie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności w toku działania,

Cele szczegółowe:
- potrafi wymienić kilka cech, oznak wiosny,
- rozpoznaje literę W, w wśród innych liter,
- potrafi podzielić podane słowa na głoski i podać ilość głosek,
- reaguje na sygnał dźwiękowy,
- współpracuje z rówieśnikami,
- uważnie słucha,

Metody pracy:
- słowne,
- czynne- zadań stawianych dziecku do wykonania,
- pedagogika zabawy,

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa,

Pomoce dydaktyczne:
- karta pracy „Krzyżówka -wykreślanka”, kleje, nożyczki, kolorowe gazety, albumy, kredki, stare książki, blok, 4 kartony, kolorowe piłeczki, odtwarzacz CD, płyta z muzyką „Cztery pory roku. Wiosna.”- A. Vivaldiego.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie krótkim wierszykiem „Wierszowanka - pokazywanka”- ilustrowanie ruchem treści wiersza.
Najpierw skaczemy, chwilę tupiemy.
Piątkę z kolegami przybijamy.
Teraz siadamy, uważnie słuchamy.
Bo nasze zajęcia już zaczynamy.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć- zagadka o wiośnie.
Z lodu uwalnia się rzeka,
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem- to... (wiosna, wiosna na świecie)

Rozmowa na temat: Po czym poznajemy, że to już wiosna?
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

3. „W jak wiosna”- zapoznanie z obrazem graficznym litery W, w.
Każde dziecko otrzymuje kartkę z krzyżówką- wykreślanką. Zadanie polega na zamalowaniu wszystkich pól z literą W.

4. „Znaki wiosny”- zabawa słuchowo-ruchowa.
Dzieci maszerują po sali. Na sygnał dźwiękowy- gwizdek, zatrzymują się. Mają za zadanie podzielić na głoski słowo podane przez nauczyciela i jednocześnie wytupać każdą głoskę-ilość.

5. „Wiosenny szyfr”- zabawa słowna doskonaląca pamięć i koncentrację uwagi.
Dzieci siedzą w kole. Wszystkie razem zaczynają zabawę mówiąc:
Powtórz wszystkie słowa, bo to przepis prosty,
Na poznanie wszystkich ważnych znaków wiosny.

Dzieci po kolei dodają jedno słowo, które kojarzy im się z wiosną. Każde kolejne dziecko, zanim doda swoje słowo, musi kolejno powtórzyć słowa podane przez inne dzieci.
(np. 1 dziecko- słońce, 2 dziecko- słońce, trawa, 3 dziecko- słońce, trawa, kwiaty, 4 dziecko- słońce, trawa, kwiaty, bocian...itd.)

6. „Album o wiośnie”- samodzielne działania dzieci.
Przygotowanie w grupach albumu dotyczącego wiosny i jej cech z wykorzystaniem starych gazet, albumów, obrazków, fotografii oraz ilustracji przygotowanych przez dzieci.
Wspólne oglądanie przygotowanych albumów.
Podczas wykonywania albumów dzieci słuchają muzyki „Cztery pory roku. Wiosna” A. Vivaldiego.

7. Podsumowanie zajęć. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zabawach.
Ocena zajęć dokonana przez dzieci.
Na środku sali umieszczone są kartony z napisem: Zajęcia podobały mi się , bo...
Zajęcia nie podobały mi się, bo...
Najtrudniejsze podczas zajęć było...
Najciekawsze podczas zajęć było...
Dzieci podchodzą kolejno do wybranego kartonu, wrzucają swoją piłeczkę kończąc zdanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.