X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43420
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

Scenariusz zajęć dla dzieci 6 letnich z okazji obchodów
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Pokaż mi swój świat”

Data: 02.04.2020 r
Temat: Światowy dzień wiedzy o Autyzmie.

Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem. Poznaje problemy osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata. Rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat. Utrwalanie i doskonalenie znajomości koloru niebieskiego.

Cele szczegółowe: Dziecko potrafi: Powiedzieć czym jest autyzm oraz jakimi cechami charakteryzuje się osoba ze spektrum autyzmu. Wie w jaki sposób można pomóc w codziennych sytuacjach koledze z autyzmem (mówienie wyraźniej i zwracanie się bezpośrednio, nie robienie niepotrzebnego hałasu w sali, nie naleganie na wspólną zabawę). Szanuje odmienny sposób uczestniczenia w zabawie, zajęciach, zachowania, przyzwyczajenia swoich autystycznych kolegów, a także dostrzec u nich nieprzeciętne umiejętności. Rozpoznają kolor niebieski.

Metody: słowna, praktycznego działania
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa
Pomoce dydaktyczne: film fundacji SYNAPSIS, komputer, rzutnik, płyta CD z muzyką, magnetofon, niebieska kartka, niebieskie piłki, niebieskie balony, niebieski korek od butelki, niebieska kreda, obrazek chmury, nożyczki, worek, pudełko klocków, piłeczki, sensory.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Iskierka przyjaźni
Dzieci siedzą w kręgu, trzymają się za ręce. Nauczycielka przekazuje dziecku siedzącemu obok niej uścisk dłoni, wypowiadając słowa: Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj powróci do moich rąk. Dzieci kolejno przekazują sobie uścisk dłoni. Kiedy wróci iskierka przyjaźni nauczyciel mówi: Iskierkę przyjaźni otrzymałam.

2. Wyjaśnienie dzieciom, dlaczego zostały poproszone o założenie niebieskich koszulek. Następnie wybór dwojga dzieci, ich zadaniem jest ułożenie z rozsypanych puzzli literowych ułożyć napis „AUTYZM”. Nauczyciel prezentuje każdą literkę, a dzieci w miarę swoich możliwości odczytują je. Po ułożeniu napis zostaje głośno odczytany.
3. Wspólne oglądanie filmu Fundacji Synapsis „ Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan” (nauczyciel czyta głośno tekst do filmu). Pogadanka na temat zachowania dziewczynki, tego co, lubi i nie lubi, w jaki sposób się bawi, komunikuje się z innymi, jak wygląda jej dzień.

4. Zabawy ruchowe do piosenki „Nie chcę Cię znać”. Dzieci ustawione parami do siebie. Na słowa „nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać” wykonują ręką gest wskazujący odejście i odsuwają się od siebie. Na słowa „chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj” przysuwają się do siebie jednocześnie wskazują ręką gest „chodź”. Podają sobie ręce jak w piosence i obracają się dookoła.

„Nie chcę Cię znać”
Nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.

5. Następnie nauczyciel pokazuje i nazywa przedmioty w kolorze niebieskim – na środku sali prezentuje różne przedmioty w kolorze niebieskim po kolei podchodząc do każdego ucznia, aby lepiej mógł zobaczyć prezentowane przedmioty. Uczniowie oglądają przedmioty i utrwalają kolor niebieski.

6. Zaproszenie do zabaw sensorycznych.
„Zaburzone zmysły – jak funkcjonują? Dotyk”
Nauczyciel wybiera 5 dzieci i prosi, aby usiadły przy stoliku. Następnie mówi, aby podniosły lewą rękę (jeżeli piszą prawą) albo prawą (jeśli piszą lewą). Dzieci otrzymują kuchenne rękawice, które zakładają na podniesione ręce. Nauczyciel rozdaje obrazek chmury i nożyczki. Zadaniem dzieci jest staranne wycięcie obrazka w czasie 5 min. Po wykonaniu zadania dzieci są pytane co czuły podczas wykonywania ćwiczenia?, czy było im łatwo wycinać w ten sposób?
„Czarodziejski worek”
Nauczyciel wybiera 2 chętnych dzieci. Tłumaczy na czym będzie polegała zabawa: z zasłoniętymi oczami dzieci mają jest odgadnąć, jaki wylosowały przedmiot z worka.
„Spacer po ścieżce sensorycznej” Nauczyciel prosi 3 chętnych dzieci do kolejnego zadania. A podłodze rozłożona jest ścieżka sensoryczna złożona z różnych faktur. Dzieci na bosaka spacerują po ścieżce określając, co czują pod stopami i czy jest to dla nich przyjemne, czy nie?
„Znajdź piłeczkę” 2 chętnych dzieci zostaje poproszona, aby z zasłoniętymi oczami wyszukały jak najwięcej małych piłeczek ukrytych w klockach. Dzieci wypowiadają się na temat zadania.
7. Wspólna zabawa – duet balonowy.
Dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje każdej parze niebieski balon. Zadaniem uczestników jest taniec z umieszczonym balonem miedzy poszczególnymi dziećmi w parze. Zwycięzcą jest ta para, która najdłużej utrzyma balon w tańcu.
8. Wspólna praca plastyczna „Niebieskie serce”. Dzieci odbijają swoje dłonie pomalowane na niebiesko, tworząc kształt serca na dużym arkuszu papieru.

9. Zakończenie i podsumowanie zajęć, przyklejenie grupowej pracy w Sali na tablicy. Rozdanie dzieciom niebieskich serduszek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.