X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43372
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Kręcimy kilometry rowerami miejskimi"

Tytuł innowacji pedagogicznej:

„Kręcimy kilometry rowerami miejskimi”

Informacje o szkole:

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna . II etap kształcenia – kl V
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 3 w Katowicach ul. Chrobrego 4

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej:
1. metodyczna
Adresaci innowacji:
Zainteresowani uczniowie kl V
Czas trwania innowacji:
od 1 kwiecień 2020r. do 26 czerwca 2020 r., a następnie w następnym roku szkolnym 2020/2021
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:
„Kręcimy kilometry rowerami miejskimi”

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):

Innowacja pedagogiczna: „Kręcimy kilometry rowerami miejskimi” jest innowacją -metodyczną. Przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących wykorzystując technologię informatyczną, cyfrową, umiejętność posługiwania się aplikacjami NextBike, Endomondo. Innowacja ta ma służyć kształtowaniu w dzieciach : dbania o własne zdrowie, przyswojenia zasad ruchu drogowego, aktywnego spędzania wolnego czasu, nauki korzystania z nowych technologii, dbania o środowisko, pokonywaniu barier, poznania Parku Śląskiego i okolic.
Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Kręcimy kilometry rowerami miejskimi!” w kasie V jest fakt, że dzieci ze spektrum autyzmu mają wiele trudności począwszy od koordynacji, stereotypów, a skończywszy na nawiązywaniu relacji społecznych, co może powodować strach przed publicznym podjęciem aktywności fizycznej i korzystania z nowych technologii w swoim mieście. Istotą innowacji będzie podniesienie własnej kondycji fizycznej, a pod okiem doświadczonego nauczyciela, zwiedzania okolicy Parku Śląskiego, który posiada wiele interesujących miejsc tj. ZOO, Planetarium, Rozarium, stawy, fontanny. Zauważyłem również, że wiele dzieci ma problemy z samodzielną jazdą na rowerze, dlatego dla nich będę wykorzystywał roweru typu TANDEM, które nie tylko pomogą im pokonać bariery, ale uatrakcyjnią formę spędzania czasu.
Wprowadzenie innowacji umożliwiłoby podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół
nr 3, zdobycie przez uczniów wiedzy niezbędnej do monitorowania aktywności fizycznej, orientacji w okolicy, ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, a tym samym podniesienie świadomości dbania o własne zdrowie w życiu dorosłym.
Dużą rolę w trakcie realizacji innowacji będzie odgrywać zastosowanie dostępnych aplikacji monitorujących aktywność fizyczną, które mają uatrakcyjnić zajęcia, ale również przygotować. Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach pozwolą młodemu człowiekowi lepiej zrozumieć, jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna oraz wyposażą go w umiejętności samodzielnego aktywnego planowania czasu wolnego.

CELE OGÓLNE:

• Nadrzędnym celem innowacji jest pokonywanie barier przez dzieci ze spektrum autyzmu
• Przyswojenie przez uczniów podstawowych informacji dotyczących dbania o własne zdrowie w codziennym życiu i dorosłości poprzez aktywność fizyczną
• Kształtowanie dbania o środowisko naturalne
• Poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach
• Poszerzenie wiedzy na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka
• Podstawowe zasady ruchu drogowego
Określić na czym polega nowatorstwo:
Nowatorstwo polega na pokonywaniu barier przez dzieci ze spektrum autyzmu, które po przeszkoleniu będą przygotowane do samodzielnego wypożyczenia miejskiego roweru, a w razie wystąpienia problemów np. z oddaniem go do elektrozamka, zadzwoni do operatora i przedstawi co się stało.
Zajęcia będą odbywały się w terenie w okolicy Parku Śląskiego. Podczas innowacji zostanie wykorzystana praca z smartfonem, opaską mierzącą tętno i aplikacjami, które zmierzą pokonaną odległość. Oprócz zdjęć z ciekawych miejsc powstaną także krótkie wiadomości, które opublikuje na profilu facebookowym Zespołu Szkół nr 3. Przy ich powstaniu zostaną wprowadzone nowe metody: wiadomość internetowe, wyniki pokonanych kilometrów przez uczniów biorących udział w innowacji, ankiety.

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI:

• Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami i udogodnieniami cywilizacyjnymi.
• Umiejętność jazdy na różnych rowerach tj. Tandem, Cargo,
• Zastosowanie podstawowych zasad ruchu drogowego w praktyce BHP
• Umiejętność komunikowania się w środowisku lokalnym.
• Umiejętność posługiwania się aplikacjami NextBike, Endomondo
Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):
• Uczeń zna topografie poszczególnych obiektów w Parku Śląskim i jego okolicach.
• Uczeń umie korzystać z różnych źródeł lokalizacji w Parku Śląskim (mapa w Parku, mapa w smartfonie)
• Uczeń prowadzi rozmowę z operatorem, kiedy nastąpią problemy np. z oddaniem roweru,
• Uczeń posługuje się nowoczesnymi technologiami opaską fit, stacjonarnym urządzeniem do wypożyczania rowerów,
. Uczeń posługuje się aplikacją NextBike, Endomondo i innymi.
. Powstanie tabeli z pokonanymi kilometrami.
. Powstaną krótkie informacje napisane przez dzieci.
. Uczeń pozna okolice, ciekawe miejsca w Parku Śląskim.

Finansowanie innowacji pedagogicznej:

1. wymaga dodatkowego finansowania:
1 zł od osoby za 60 min jazdy rowerem, na zajęciach 1 raz w tygodniu przy max. 4 osobach wraz z nauczycielem,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.