X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43335
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W fabryce cukierków. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w fabryce cukierkow

I. ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE- OBSZAR
Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

II. TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Uczeń:
• klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
• przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
• (...) przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

GRUPA: mieszania
FORMA:
• grupowa, zespołowa, indywidualna
METODY (według M. Kwiatowskiej–Topińskiej):
• czynna:
- zabawy dydaktyczne
- zadań stawianych do wykonania
-kierowania aktywności dzieci
- porównywanie liczebności zbiorów
• oglądowa:
-obserwacja i pokaz
- układanie obrazu z mozaiki
• słowna:
- rozmowy
- instrukcje
-pogadanka
-objaśnienie
CELE GŁÓWNE:
• dziecko potrafi rozpoznać figury geometryczne
• Potrafi wykonać proste polecenia nauczyciela
• Potrafi zgodnie bawić się i współpracować
CELE OPERACYJNE - Dziecko:
• potrafi posegregować wg określonej cechy
• potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• potrafi przeliczać w zakresie 10
• potrafi odwzorować rytm

POMOCE:
• mozaika geometryczna
• pojemniki
• cukierki wykonane z kolorowego papieru, kartoniki z cyframi
• figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru,
• klej
• kartki z bloku
• obręcze

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Dzieci siedzą na dywanie w kręgu. Powitanie dzieci, przypomnienie zasad pracy w grupie.

1. Rozmowa wprowadzająca.
Dzisiaj na zajęciach wybierzemy się do fabryki słodyczy. W krainie tej cukierki mają różne kształty: koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty.
Demonstracja prawdziwych cukierków i przyporządkowanie im określonych kształtów.

2. Zabawa „szukamy cukierków”
Dzieci szukają ukrytych w sali papierowych cukierków i układają je w kole.

3. Zabawa dydaktyczna „porządkujemy cukierki”
Zwrócenie uwagi na bałagan w kole. Porządkowanie według kształtu (w dużym kole umieszczamy małe kółeczka do których dzieci wkładają cukierki według określonej cechy). Przeliczanie elementów zbiorów, porównanie, gdzie jest więcej, gdzie mniej i o ile.

4. Zabawa ruchowa
Nauczyciel zamienia dzieci w cukierki. Krótko opowiada o procesie tworzenia cukierków. Każde dziecko jest cukierkiem o określonym kształcie (karteczki rozdane dzieciom). Podczas gdy muzyka gra, dzieci swobodnie biegają po sali (rozpuszczanie cukru). Na przerwę w muzyce, zatrzymują się, a nauczyciel wymienia kształt lub kolor cukierków, które mają zostać spakowane (zrobić koło).

5. Zabawa matematyczna „układamy cukierki”
Dzieci układają z figur geometrycznych określony kształt cukierka. Wybrane dzieci przeliczają- ile i jakich figur użyły. Nauczyciel prosi, by dzieci podniosły kolejno: trójkąty, prostokąty, kwadraty, koła.

6. Karta pracy
Pokaz bombonierki, wyjaśnienie, że cukierki w pudełkach są poukładane. Zadaniem dzieci będzie wklejenie po 4 figury odpowiedniego kształtu w każde pole.

7. Tęcza cukierkowa
Wykonanie doświadczenia, w wyniku którego cukierki rozpłyną się na talerzu tworząc tęczę.

8.Ćwiczenie usprawniające proces myślenia i sprawność palców „zaczarowana skrzynia”
Dzieci w nagrodę za wytrwałą pracę wyszukują za pomocą dotyku cukierki
w papierowej torbie. Poczęstunek. Przypomnienie, że nadmiar słodyczy szkodzi zdrowiu i należy spożywać przede wszystkim owoce i warzywa.

8. Zakończenie
Dzieci siadają (w zależności do tego czy zajęcia im się podobały) przy buzi uśmiechniętej lub smutnej.

Zajęcia dodatkowe
Odbijanie i liczenie piłką- dzieci siedzą w kręgu, tyłem. Jedno dziecko odbija piłkę, pozostałe dzieci liczą ile razy piłka odbije się od podłogi. Odbijana piłka to cukierki, które zostaną wrzucone do opakowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.