X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43292
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawa we wszechświecie - gwiazdy i planety

Scenariusz zajęć
Data: 10.03.2020
Opracowały:
mgr Dorota Rosa
mgr Ewa Kupietz
mgr Zofia Zaremba
Temat: Zabawa we wszechświecie- gwiazdy i planety
Podstawa programowa :
Obszar fizyczny
• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
• wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych
Obszar emocjonalny
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i gniewem
Obszar społeczny
• rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
• przejawianie poczucia wartości jako osoby, nawiązywanie relacji rówieśniczych
• obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
Obszar poznawczy
• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
• klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt
• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
• rozpoznawanie poznanych liter
• rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
• rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby
• rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka

Temat: Zabawa we wszechświecie - gwiazdy i planety
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
• eksperymentuje, głosem, dźwiękiem i ruchem rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.
Dziecko zna ciała Układu Słonecznego oraz ich cechy, poznaje metody badawcze stosowane w astronomii.
Cel szczegółowy:
• Poznajemy planety i gwiazdy, poszerzenia wiedzy o wszechświecie. Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.
Cele
Dziecko:
• Zna podstawowe pojęcia takie jak: planety, układ słoneczny, skafander, UFO, elipsa.
• Potrafi wymienić kilka planet.
• Wie, która z planet jest najmniejsza, a która największa.
• Projektuje makietę planet
• Bierze udział w zabawach ruchowych.
• Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi.
• Przelicza w zakresie 1 – 7.
• Słucha z zaciekawieniem informacji o kosmosie.
• Wie co należy zabrać w podróż w kosmos- wykonuje eksperymenty językowe
• spostrzega procesy związane z mieszaniem się różnych cieczy
• rozróżnia głoski na początku wyrazów
• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy
• wdraża własne strategie działania

METODY:
• Czynna- zabawy ruchowe, zadania stawiane dzieciom
• Słowna- rozumienie poleceń, objaśnienia, instrukcja, rozmowa
• percepcyjna: obserwacji, pokazu,

FORMY:
• Indywidualna i zbiorowa.
Środki dydaktyczne: przezroczyste naczynie
z wodą, olej, kilka kropel czystego alkoholu, pipetka, czarne kartki, materiały z kącika plastycznego, np. plastelina, wykałaczki, biała nitka

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie piosenką „Witam Was”
2. Podkład muzyczny- „Lot w kosmos”
3. Usiądź jak... – zabawa ruchowa.
Dzieci siedzą w kole na krzesełkach. Prowadzący wypowiada słowa: Wyobraź sobie, że... jesteś kosmonautą, jesteś gwiazdą, krzesełko jest fotelem kosmicznym, krzesełko jest bardzo miękkie... Zadaniem dzieci jest siadanie w sposób, o jaki poprosi je nauczyciel. Chętne dzieci mogą opowiadać, dlaczego usiadły w taki, a nie inny sposób.

4. Wprowadzenie do tematu piosenką „Układ słoneczny”
5. Co to jest wszechświat? – rozmowa kierowana połączona z pokazem.
Dzieci odpowiadają na pytania:

Gdzie mieszkamy?
Jak się nazywa nasza miejscowość, kraj i kontynent?
Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
W jakim miejscu znajduje się nasza planeta?.
Nauczyciel prezentuje po kolei zdjęcia Słońca i planet, a dzieci przyklejają je na wielką kartkę, tworząc makietę Układu Słonecznego:

6. Doskonale wiecie, gdzie mieszkacie, znacie nazwę swojej miejscowości i kraju. Teraz zabiorę was w podróż po Układzie Słonecznym. Układ Słoneczny jest w ciągłym ruchu. Czy ktoś wie, jak nazywa się ogromna gwiazda, która oświetla planety swoim światłem i jest w centrum tego układu? Wokół niej krążą planety, ich księżyce i komety. Tak, to Słońce! Jego najbliższym, a zarazem najmniejszym sąsiadem jest planeta Merkury. Jest to bardzo mała planeta. Obok Merkurego krąży planeta Wenus, która jest otoczona chmurami i dzięki temu jest na niej najgoręcej ze wszystkich planet! Następną planetą Układu Słonecznego jest planeta, na której mieszkamy, czyli jaka? Tak, to Ziemia! Ziemia jest jedyną planetą, na której występuje płynna woda i tlen, którego potrzebujemy do oddychania. Sąsiadem naszej planety jest Mars, który jest nazywany czerwoną planetą, bo ma taki kolor. Obok Marsa krąży Jowisz, który jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Dwa razy większy niż wszystkie planety razem wzięte! Sąsiadem Jowisza jest Saturn, który ma bardzo dużo otaczających go pierścieni. Siódmy w kolejności od Słońca jest Uran. Uran jest planetą koloru niebieskiego. Na samym końcu jest Neptun. Oprócz tych wszystkich planet wokół Słońca krążą też gwiazdy, asteroidy i komety. Brawo! Podróż z Wami to wielka przyjemność, ale to nie wszystko! Niedługo pokażę Wam, jak powstały i rozprzestrzeniły się planety... Po przyklejeniu wszystkich planet dzieci wspólnie z nauczycielem przyklejają napisy pasujące do nich oraz mówią, jaką literą zaczyna się i kończy nazwa danej planety. Prowadzący zachęca dzieci do zadawania pytań, odnajdywania różnic i podobieństw między planetami. Makietę Układu Słonecznego wywiesza w widocznym miejscu.

7. Słońce – zabawa z elementem czworakowania.
Dzieci chodzą na czworakach w różnych kierunkach. Kiedy nauczyciel wypowie słowa: Słońce świeci, kładą się na plecach, mrużąc oczy i udając, że razi je słońce.

8. Zabawa połączona z pokazem multimedialnym „Planety”

9. Doświadczenie: Powstanie planet – rozmowa połączona z pokazem.
Dzieci siedzą w kole: nauczyciel stawia pośrodku duże szklane naczynie z wodą:

Co może być w tym naczyniu? Za chwilę dodam do wody coś żółtego, kto zgadnie, co to takiego? Jak myślicie, co się stanie? Dodałam oleju, teraz dodam kilka kropel alkoholu i zobaczycie, co się stanie? Nauczyciel dodaje najpierw krople oleju do wody przy pomocy pipetki, a następnie krople alkoholu w sam środek oleju. Gdy alkohol trafi w oczko oleju, olej rozproszy się po powierzchni wody. Prowadzący wyjaśnia, że w podobny sposób planety rozprzestrzeniły się po wszechświecie. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca dzieci do opowiadania o poczynionych obserwacjach, zachęca do zadawania pytań.

10. Znam nazwy planet – zabawa edukacyjna, przeliczanie planet

Dzieci przyklejają brakujące planety wokół Słońca: miejsce wklejenia wskazuje pierwsza litera
planety oraz jej kolor. Po wykonanej pracy dzieci dorysowują gwiazdki: najpierw od największej do najmniejszej, później od najmniejszej do największej.

11. Quiz- co wiemy o planetach- zabawa przy piosence „W układzie słonecznym”

12. Wszechświat – zabawa w parach z piłką.
Dzieci dobierają się w pary. Siadają w niedużej odległości od siebie w siadzie skrzyżnym, plecy wyprostowane. Nauczyciel pokazuje wielkość wszechświata, zbliżając do siebie lub oddalając od siebie swoje dłonie. Zadaniem dzieci jest dostosowanie swoich działań do ruchów nauczyciela: kiedy wszechświat jest mały (dłonie nauczyciela złączone ze sobą), dzieci turlają naprzemiennie piłkę po podłodze. W miarę zwiększania odległości dzieci podają piłkę z ręki do ręki coraz wyżej nad podłogą.

13. Nasz przedszkolny wszechświat – praca plastyczno-techniczna, wykonanie przestrzennej
makiety Układu Słonecznego. Prowadzący dzieli dzieci na zespoły, które otrzymują czarne kartki. Nauczyciel prezentuje dzieciom materiały, które mogą wykorzystać do stworzenia przestrzennej makiety Układu Słonecznego, stara się je zainspirować. Dzieci w zespołach powinny tworzyć układ według własnych pomysłów. Mogą korzystać z dowolnych materiałów z kącika plastycznego. Dzieci, tworząc układ na czarnych kartkach, mogą np. użyć białej nitki w celu wykonania orbity planety lub mogą uformować podstawę z plasteliny, a następnie poszczególne planety, które będą umieszczane w podstawce za pomocą wykałaczek.

14. Po zakończeniu zajęć nauczycielka wraz dziećmi komponuje makietę przestrzeni kosmicznej i upina na tablicy, planety oraz gwiazdy. Zakończenie zajęć i pożegnanie. Te dzieci, którym podobały się zajęcia biorą sobie kolorowe gwiazdki i przypinają na bluzeczkach (ewaluacja zajęć)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.