X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43063
Przesłano:

Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia edukacyjne na temat zasad korzystania z Internetu

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu- zajęcia edukacyjne na temat zasad korzystania z Internetu.
Cele lekcji (nauczyciela):
1. Uczestniczy w rozmowie kierowanej przez nauczyciela.
2. Przelicza głoski i sylaby w podanych wyrazach oraz porównuje ich liczebność.
3. Uczestniczy w zabawie edukacyjnej „Sieć”.
4. Uważnie słucha czytanego tekstu.
5. Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego tekstu.
6. Rozpoznaje flagę Polski wśród innych flag.
7. Ogląda bajkę animowaną: „Owce w sieci- Tysiąc przyjaciół”.
8. Potragfi odpowiedzieć na pytania dotyczace obejrzanego filmu.
9. Uczestniczy w zabawie: „Koło ratunkowe”.
10. Układa i zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych.
11. Wykonuje pracę plastyczną.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Biorę udział w rozmowie kierowanej przez nauczyciela.
2. Potrafię przeliczyć głoski i sylaby w podanych wyrazach oraz umiem porównać ich liczebność.
3. Uczestniczę w zabawie edukacyjnej „Sieć”.
4. Uważnie słucham opowiadania czytanego przez nauczyciela.
5. Doskonalę umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego tekstu.
6. Rozpoznam flagę Polski wśród innych flag.
7. Obejrzę bajkę animowaną: „Owce w sieci- Tysiąc przyjaciół”.
8. Odpowiem na pytania dotyczace obejrzanego filmu.
9. Wezmę udział w zabawie: „Koło ratunkowe”
10. Ułożę i zapiszę zadanie z rozsypanki wyrazowej.
11. Wykonam pracę plastyczną.
„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
Uczeń:
• potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w Sieci,
• wie jak powinien reagować, gdy się zetknie z zagrożeniami,
Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
-Metody aktywizujace – praktycznego działania, swobodnej wypowiedzi, rundka, pajęczynka, zabawa dydaktyczna, burza mózgów.
-Metody słowne- objaśnienia, żywego słowa
- Metoda ekspresji ruchowej
- Pokaz
- Projekcja filmu.
- Technika motywująca – sygnalizator
1. Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: Uczeń bierze udział w rozmowie kierowanej przez nauczyciela. Przelicza głoski i sylaby w podanych wyrazach oraz porównuje ich liczebność.
Uczestniczy w zabawie edukacyjnej „Sieć”. Rozpoznaje flagę Polski wśród innych flag.Ogląda bajkę animowaną: „Owce w sieci- Tysiąc przyjaciół”. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące obejrzanego filmu. Uczestniczy w zabawie: „Koło ratunkowe”.Układa i zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych.Wykonuje pracę plastyczną ”Mój bezpieczny Internet”.
Kluczowe pytania do uczniów:
1. Czy znacie zasady bezpieczngo korzystania z Internetu?
Przebieg zajęć
1.Co to jest Internet? Rozmowa kierowana z dziećmi przeprowadzona podczas siedzenia na dywanie.
2. Rozłożenie na dywanie wyrazu Internet oraz zdjęć przedmiotów za pomocą których można korzystać z Internetu. Wypowiedzi dzieci na temat urządzeń za pomocą których można łączyć się z Internetem. Podział przedmiotów na głoski i sylaby. Przeliczanie głosek i sylab w wyrazach. Układanie cyfr pod obrazkami. Zastosowanie znaków większości, mniejszości, równości w porównywaniu liczby głosek i sylab w wyrazach.
3. Zabawa „Sieć”. Nauczyciel demonstruje dzieciom kłębek wełny. Koniec wełny zawiązuje sobie na nadgarstku i rzuca kłębek do wybranego dziecka wypowiadając jego imię. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci mają nadgarstki owinięte wełną. Nauczyciel informuje, że tak właśnie wygląda komunikowanie się przez Internet. Zawsze wiemy, do kogo chcemy, żeby trafiła nasza wiadomość.
5. Internet – czy może być niebezpieczny? Wykorzystanie bajki animowanej: „Owce w sieci- Tysiąc przyjaciół”. Odnalezienie owcy z flagą Polski w celu wybrania odpowiedniego języka projekcji filmu.
6. Rozmowa na temat obejrzanego filmu.
7. Zabawa „koło ratunkowe”. Dzieci siedząc w kole rzucają do siebie obręcz mówiąc w jaki celu mogą bezpiecznie korzystać z Internetu np. słuchać muzyki, oglądać bajki, oglądać zdjęcia odległych krain...
8. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanek wyrazowych- praca w parach.
• Tylko dorośli włączają komputer.
• Dzieci korzystają z komputera przez określony czas.
• Rodzice instalują programy odpowiednie dla dzieci.
• Dorośli korzystając z Internetu mają hasła, które znają tylko oni.
• Gdy dziecko zauważy coś niepokojącego, mówi o tym swoim rodzicom.
9. Wykonanie pracy plastycznej- „Mój bezpieczny Internet”.
10. Omówienie prac plastycznych.
11. Rozdanie dzieciom naklejek z napisem dzień Bezpiecznego Internetu 2020. Podsumowanie zajęć.
11. Ewaluacja- sygnalizator.
Materiały i pomoce dydaktyczne: obręcz; kłębek wełny; zdjęcia przedmiotów; kartki z napisem Internet; kartki z cyframi; znakami większości, mniejszości, równości; Internet- http:pl.sheeplive.eu, kartki z narysowanym laptopem, w którego ekranie dzieci wykonają zadanie plastyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.