X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42955
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ratownicy na medal - zajęcia z wykorzystaniem metody daltońskiej

Data: 13.12.2019 r.
Grupa: 6 latki
Temat: „Ratownicy na medal”
Treści z podstawy programowej:
• posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem (III.3)
• ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku (III.5)
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie (IV.2)

Cel ogólny:
• kształtowanie gotowości w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym
• rozwijanie umiejętności ukierunkowanych na wykonywanie prostych czynności ratowniczych

Cele szczegółowe dziecko:
• współdziała w sytuacjach zabawowo- zadaniowych kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych w zespole i w parze,
• zna numery alarmowe: 999 i 112
• wie, jak zachować się w sytuacji, gdy członek rodziny straci przytomność
• wie, jak zachować się w sytuacji: krwotoku z nosa, oparzenia, skaleczenia
• wskazuje i nazywa przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, plaster, woda utleniona, nożyczki,

Formy pracy: zbiorowa, grupowa
Metody pracy: aktywizujące - zadania stawiane do wykonania
Środki dydaktyczne: kartoniki z literami, tekturowy telefon, apteczka samochodowa i przedszkolna, papierowe apteczki dla par daltońskich, karta pracy z elementami do papierowych apteczek, nożyczki, kleje, instrukcja udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, kolorowe nakrętki i magnesy, chusteczki, miska z wodą, czerwony i niebieski termometr, odznaki „Dzielnych ratowników”, zegar daltoński, tablica „Współpraca w parach”, tablica „Praca w zespołach”, pomocna dłoń, strażnik czasu,

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci przez nauczycielkę. Wprowadzenie w temat zajęć poprzez wpisywanie liter w odpowiednie miejsca, odczytanie hasła przez chętne dziecko: „Ratownicy”. Próby wyjaśnienia pojęcia oraz zaproszenie do testu na agentów bezpieczeństwa.

2. Zabawa dramowa „Jak należy się zachować, gdy ktoś z rodziny straci przytomność?”- działanie chętnej osoby według instrukcji.
a) Wykręć nr 999 lub 112
b) Podaj imię i nazwisko
c) Podaj swój adres
d) Podaj co się stało

3. Zabawa ruchowa w zespołach: „Rozsypane tabletki”. N- lka staje pośrodku sali i wysypuje z pudełka kolorowe magnesy i nakrętki – tabletki witaminy. Dzieci w zespołach muszą jak najszybciej pozbierać tabletki zgodnie z kolorem swojego zespołu. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

4. Zabawa w zespołach: „Co trzeba zrobić, gdy.../Jak należy się zachować, gdy...? się: skaleczę, nabiję guza, leci mi krew z nosa, oparzyłem się- wybieranie przedmiotów potrzebnych do rozwiązania problemu, wręczenie apteczek- zadanie na czas.

5. Zabawa w parach „Pierwsza pomoc” dzieci uzupełniają apteczkę wycinając i przyklejając odpowiednie obrazki, które powinny obowiązkowo znaleźć się w apteczce. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

6. Zabawy w kąciku tematycznym materiałami przygotowanymi przez nauczyciela związanymi z pierwszą pomocą: książki o tematyce zdrowia, apteczka, układanki, gra zręcznościowa „Operacja”, gra „Zęby Krokodyla”.

7. Ewaluacja zajęć:
Czerwony termometr- zajęcia podobały się
Niebieski termometr- zajęcia nie podobały się

8. Wręczenie dzieciom odznak „Ratownik na medal”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.