X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42953
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W krainie figur geometrycznych. Cykl zajęć dla dzieci 3-letnich

Cykl zajęć dla dzieci 3- letnich "W krainie figur geometrycznych"

Cel główny:
-rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
Tematy zajęć z cyklu W krainie figur geometrycznych:
1. Koła wokół nas.
2. Koła i kwadraty.
3. W krainie prostokątów.
4. Witamy trójkąty.

Temat: Koła wokół nas
Czas trwania: 30 min.

Cele główne:
- rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej;
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
- wyrobienie spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
- przestrzeganie umów obowiązujących w zabawie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi rozpoznać kształt figury geometrycznej(koło);
- posługuje się nazwą figury geometrycznej: koło;
- rozwiązuje zagadkę;
- odpowiada na pytania;
- recytuje wierszyk;
- potrafi rozpoznać i nazwać kolory;
- klasyfikuje przedmioty według: wielkości, koloru, kształtu;
- układa przedmioty w grupy;
- rozumie i zapamiętuje polecenia nauczyciela;
- używa określeń: mały, duży;
- rozwija motorykę małą;
- uczestniczy w zabawach ruchowych i naśladowczych;
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
- wykonuje różne formy ruchu;
- tańczy przy muzyce;
- integruje się z grupą;
- wykonuje w grupie flagę Polski (obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę).

Metody pracy:
- czynne (metoda zadań stawianych dziecku, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda ćwiczeń);
- słowne (rozmowa, zagadki, objaśnienia).

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
koła wycięte z kolorowego papieru (samoprzylepnego), piosenka "Dwa kółeczka", płyta CD, piosenka "Koła autobusu kręcą się", tekst zagadki, emblematy kół, worek, miś, prezentacja multimedialna, magiczne pudełko, talerze perkusyjne, tamburyn, talerzyk, klocek, kartki a3 biała i czerwona, kółka białe i czerwone, kleje.

Każde dziecko przed spotkaniem otrzymuje wycięte z papieru kolorowego koło. Na zajęcia dzieci przychodzą z naklejonym kołem na bluzce (koło wycięte z papieru kolorowego: czerwonego, niebieskiego, żółtego, zielonego).
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci piosenką "Dzień dobry dzieci" M. Kluzy. Śpiewanie i ilustrowanie piosenki ruchem.
2. Zabawa ze śpiewem "Dwa kółeczka"- zabawa ruchowa dzieci w dwóch kółeczkach.
3. Prezentacja kół.
Nauczyciel prezentuje dzieciom: małe koło i duże koło.
4. "Magiczne pudełko". Dzieci wyciągają przedmioty w kształcie koła: talerze perkusyjne, zegar, tamburyn, talerzyk, klocek i nazywają je.
5. Zabawa integracyjna. Każde dziecko ma przypiętą figurę na bluzce. Na hasło nauczycielki "Pozdrawiam wszystkie koła" – wszystkie dzieci wstają i rysują w powietrzu kształt koła.
Zabawę N. powtarza kilka razy, wydając podobne hasła:
• "Pozdrawiam wszystkie czerwone koła"- wtedy wstają tylko dzieci, które mają czerwone koła i rysują w powietrzu kształt koła;
• "Pozdrawiam wszystkie zielone koła"- wtedy wstają tylko dzieci, które mają zielone koła i rysują w powietrzu kształt koła;
• "Pozdrawiam wszystkie niebieskie koła"- wtedy wstają tylko dzieci, które mają niebieskie koła i rysują w powietrzu kształt koła;
• "Pozdrawiam wszystkie żółte koła"- wtedy wstają tylko dzieci, które mają żółte koła i rysują w powietrzu kształt koła.
6. "Kółko małe, kółko duże"(autor nieznany)- zabawa naśladowcza.
Recytacja wiersza i ilustracja ruchowa za nauczycielem:
Kółko małe, kółko duże
Głowa prosto, ręce w górze,
Skłoń się w prawo, skłoń się w lewo,
Tak się chwieje w lesie drzewo.
Takie skrzydła ptaki mają,
Pokażemy jak fruwają.
Taką tarczę zegar ma.
Pokażemy tik- tak.
7. "Czarodziejski worek"- wybrane dzieci zamykają oczy i losują z worka figurę. Następnie nazywają wybraną figurę oraz określają jej kolor i wielkość,
np.: koło- czerwone, małe; koło- zielone, duże. Odkładanie kół w wyznaczone miejsce: małe koła do małej obręczy i duże koła do dużej obręczy.
8. "Koła autobusu kręcą się"- zabawa przy muzyce.
9. "Układamy kółka"- zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel przedstawia gościa (misia) i jego prośbę do dzieci: żeby nauczyły go układać kółeczka według wielkości oraz koloru:
I zestaw: małe, większe, największe
II zestaw: zielone, czerwone, niebieskie, żółte.
10. "Flaga Polski"- zabawa plastyczna.
Dzieci otrzymują biały arkusz papieru oraz białe i czerwone koła. Ich zadaniem jest przykleić kółka na arkusz papieru w ten sposób, aby powstała flaga Polski. Zwrócenie uwagi na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
---------------------------------------------------------
Temat: Koła i kwadraty
Czas trwania: 30 min.

Cele główne:
- utrwalenie kształtu koła;
- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat;
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
- wzbogacanie słownictwa dzieci;
- wyrobienie spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
- przestrzeganie umów obowiązujących w zabawach.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi rozpoznać kształt figur geometrycznych (koło, kwadrat);
- posługuje się nazwami figur geometrycznych: koło, kwadrat;
- umie przeliczyć w zakresie do 4;
- tworzy zbiór wg dwóch cech;
- uważnie słucha czytanego wiersza;
- odpowiada na pytania;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- potrafi rozpoznać i nazwać kolory;
- układa przedmioty w grupy;
- rozumie i zapamiętuje polecenia nauczyciela;
- rozwija motorykę małą i dużą;
- uczestniczy w zabawach ruchowych i naśladowczych;
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
- współpracuje w grupie.

Metody pracy:
- czynne (metoda zadań stawianych dziecku, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda ćwiczeń);
- słowne (rozmowa, zagadki, objaśnienia).

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
płyta CD M. Kluzy; płyta CD "Plac zabaw"; wiersz pt. "W pogoni za kwadratem" M. Terlikowej; kosz z figurami; obręcze z oznaczeniami; zegar; książka; samochody; poduszki w kształcie kwadratu; kartoniki z oczkami; figury wycięte z szarego papieru; małe figury z kolorowego papieru, klej.

Każde dziecko przed spotkaniem otrzymuje wycięte z papieru kolorowego koło lub kwadrat. Na zajęcia dzieci przychodzą z naklejką na bluzce.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci piosenką "Dzień dobry dzieci" M. Kluzy. Śpiewanie i ilustrowanie piosenki ruchem.
2. Prezentacja figur geometrycznych. Rozmowa na temat figur, które nas otaczają. Prezentacja przedmiotów w kształcie: koła i kwadratu (zegar, książka).
3. Wysłuchanie fragmentu wiersza pt. "W pogoni za kwadratem" M. Terlikowej oraz prezentacja figury.
Kwadrat-to jest dziwna figura ,
bo nie wiadomo ,
gdzie dół, gdzie góra.
Do góry głową czy na dół głową-
Zawsze wygląda jednakowo.
Ma równe kąty, ma równe boki,
Tak samo długi jest-jak szeroki.
4. Omówienie charakterystycznych cech kwadratu:
• 4 boki równej długości
• 4 równe kąty
5. Zabawa integracyjna "Figury".
Każde dziecko ma przyklejoną do ubrania figurę geometryczną. Dzieci siedzą na dywanie. Na hasło nauczyciela: "Witam wszystkie koła" – dzieci, które mają przypięty emblemat z kołem wstają i razem z nauczycielem rytmicznie wypowiadają nazwę swojej figury, a następnie dzielą wyraz "koło" na sylaby tupiąc nogami. Zabawę powtarzamy kilka razy, wydając podobne hasła:
– "Witam wszystkie kwadraty";
– "Witam wszystkie figury geometryczne".
6. Zabawa dydaktyczna "Porządkowanie figur".
Kosz z figurami geometrycznymi. Zadaniem dzieci jest:
• segregowanie danej figury do obręczy oznaczonych kartonikami z odpowiednim kształtem (kwadrat, koło),
• przeliczanie ich ilości i tyle razy klaszczą, ile jest figur.
7. Zabawa muzyczno – ruchowa "Figury".
Dzieci mają na bluzkach przyklejone figury: koło lub kwadrat. Te same figury nauczyciel trzyma w rękach. Dzieci maszerują do melodii, którą słyszą. W zależności, którą figurę podniesie nauczyciel do góry, dzieci z tą figurą maszerują. Pozostałe stoją nieruchomo.
8. Zabawa matematyczna "Kolorowe kwadraty".
Nauczyciel prezentuje poduszki w kształcie kwadratu o różnym kolorze. W koszyku obok znajdują się samochody oraz kolorowe kartki z narysowanymi kropkami. Dziecko podchodzi i losuje kartkę, przelicza kropki i odpowiednio według koloru kartki i liczby kropek parkuje samochody do garażu, np. dwie kropki na niebieskiej kartce, tzn. dziecko zabiera dwa samochody i kładzie na niebieski kwadrat.
9. Zabawa plastyczna "Koło i kwadrat".
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: według figur geometrycznych na bluzce.
Dzieci otrzymują na wielkim arkuszu kształt figury. Jedna grupa otrzymuje koło, a druga grupa otrzymuje kwadrat. Dodatkowo w kopercie znajdują się różnej wielkości figury. Dzieci mają za zadanie ozdobić duże figury, tymi, które są wycięte z papieru.
------------------------------------------------------------
Temat: W krainie prostokątów
Czas trwania: 30 min.

Cele główne:
-rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt;
- wzbogacanie słownictwa dzieci;
- rozwijanie koncentracji uwagi i twórczego myślenia;
- kształtowanie umiejętności społecznych podczas zgodnych zabaw i sytuacji zadaniowych.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt;
- liczy w zakresie 4;
- wskazuje różnice pomiędzy kwadratem a prostokątem;
- rysuje prostokąt po śladzie;
- rozpoznaje podstawowe i pochodne kolory;
- rozumie i zapamiętuje polecenia nauczyciela;
- uczestniczy w zabawach ruchowych;
- identyfikuje przedmioty z właściwym kształtem;
- rytmicznie wypowiada tekst;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
- potrafi współpracować w zespole;
- rozwija inwencję twórczą;
- dzieli wyraz na sylaby.

Metody pracy:
- czynne,
- oglądowe,
- słowne.

Formy pracy:
- indywidualna,
- zespołowa,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne: sylwety figur wycięte z kolorowego papieru, poduszki w kształcie figur, tablica, tamburyno, zestawy figur wycięte z kolorowego papieru, przedmioty w kształcie figur, tekst pląsu, arkusz szarego papieru, klej.

Każde dziecko przed spotkaniem otrzymuje wycięte z papieru kolorowego: koło, kwadrat lub prostokąt. Na zajęcia dzieci przychodzą z naklejką na bluzce.

Przebieg zajęć:
1. Utrwalenie poznanych figur: koła i kwadratu- rozpoznawanie tych figur pośród różnych kształtów.
2. Zabawa dydaktyczna „Poznajemy prostokąt”. Nauczyciel prezentuje dzieciom prostokąt (zawiesza na tablicy):
- Omówienie wyglądu figury – 4 boki różnej długości (dzieci przeliczają i wskazują boki długie i krótkie) i 4 wierzchołki (dzieci po raz kolejny przeliczają);
- Porównanie kształtu kwadratu i prostokąta –wskazywanie różnic przez dzieci.
- Każde dziecko otrzymuje prostokątną kartkę i rysuje palcem prostokąt
po śladzie.
3. Zabawa ruchowa „Szukamy swojej pary”. Dzieci mają prostokąty z poprzedniej zabawy i w rytm tamburyna maszerują lub biegają po dywanie. Na umówiony sygnał dobierają się w pary, szukając takiego samego koloru prostokąta.
4. Zabawa matematyczna "Jaką figurę przypomina ten kształt?". Każde dziecko otrzymuje zestaw figur (koła, kwadraty, prostokąty) wyciętych z papieru. Nauczyciel wywołuje nazwę jakiejś figury, a zadaniem przedszkolaków jest podniesienie właściwej sylwety. Po utrwaleniu nazw i wyglądu figur prowadzący prezentuje przedmioty, a dzieci podnoszą sylwetę z figurą, która pasuje do prezentowanego obiektu.
5. Pląs – zabawa utrwalająca nazwę poznanej figury geometrycznej. Dzieci podają sobie figurę geometryczną i rytmicznie mówią tekst :
Prostokąt tu, prostokąt tam
Nasz prostokąt dobrze znam.
Jak to miło i wesoło,
Gdy prostokąt krąży w koło. (autor nieznany).
6. Zabawa plastyczna "Figurzaste obrazki". Dzieci pracują w zespołach. Otrzymują koła, kwadraty i prostokąty wycięte z kolorowego papieru. Mają za zadanie ułożyć dowolny obrazek z wykorzystaniem wszystkich elementów. Na koniec każdy zespół prezentuje i nazywa swoje dzieło.
7. Na zakończenie zajęć dzieci nazywają wszystkie poznane figury geometryczne i dzielą ich nazwę na sylaby.
----------------------------------------------------------
Temat: Witamy trójkąty
Czas trwania: 30 min.

Cele główne:
- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
- wyrobienie spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
- przestrzeganie umów obowiązujących w zabawie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi rozpoznać kształt figur geometrycznych;
- posługuje się nazwami figur geometrycznych;
- rozwiązuje zagadkę;
- odpowiada na pytania;
- potrafi rozpoznać i nazwać kolory;
- układa figury we właściwej kolejności;
- pokazuje właściwą figurę;
- rozumie i zapamiętuje polecenia nauczyciela;
- uczestniczy w zabawach ruchowych;
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
- integruje się z grupą;
- rozwija motorykę małą;
- dba o estetykę swojej pracy plastycznej.

Metody pracy:
- czynne (metoda zadań stawianych dziecku, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda ćwiczeń);
- oglądowe (pokaz);
- słowne (rozmowa, objaśnienia).

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
figury geometryczne wycięte z papieru, tablica z białym papierem, świeca, farba, pędzel, tacka papierowa, figury wycięte z kolorowego papieru, figury- kolorowe poduszki, figury wycięte z kolorowego papieru do pracy plastycznej, białe kartki a3, kleje, dyplomy.

Każde dziecko przed spotkaniem otrzymuje wycięte z papieru kolorowego figury geometryczne.
Na zajęcia dzieci przychodzą z naklejonymi figurami geometrycznymi na bluzce.

Przebieg zajęć:
1.Utrwalenie poznanych figur: koła, kwadratu, prostokąta- rozpoznawanie tych figur pośród różnych kształtów.
2.Wprowadzenie do zajęć nowej figury geometrycznej- trójkąta.
"Magiczny trójkąt"- Nauczyciel przywiesza na tablicy białą kartkę z narysowanym wcześniej trójkątem. Jest on narysowany białą świecą (jest niewidoczny dla dzieci). Nauczyciel wybiera jedno dziecko, żeby zamalowało całą kartkę farbą. Po wykonaniu zadania okazuje się, że coś się pojawiło. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że jest to figura geometryczna- trójkąt.
3.Zabawa dydaktyczna "Układamy figury"- każde dziecko otrzymuje tackę oraz figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt. Następnie dzieci bawią się z figurami:
•liczymy ułożone figury i klaszczemy tyle razy ile jest figur;
•podnosimy koło;
•układamy figury w kolejności: np.: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło;
•zabieramy trójkąt.
4.Zabawa dydaktyczna z elementem ruchu "Zakodowane figury".
Nauczyciel pokazuje szablon figury dzieciom, a ich zadaniem jest wykonanie polecenia:
• koło- tupnij nogą
• kwadrat- podskocz 2 razy
• prostokąt- klaśnij raz
• trójkąt- zrób przysiad.
5.Zabawa plastyczna "Figurowy pajacyk". Każde dziecko otrzymuje zbiór figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, 4 prostokąty. Ma za zadanie ułożyć na kartce pajacyka, a następnie go przykleić.
6.Przypomnienie i wymienienie figur geometrycznych, które poznaliśmy na wszystkich zajęciach.
7.Wręczenie dyplomu dzieciom za udział w zajęciach z cyklu "W krainie figur geometrycznych".

Opracowała: mgr Anna Hyla

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.