X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42939
Przesłano:

Czy misia można spotkać w lesie?

Temat: Czy misia można spotkać w lesie?

Data: 08.10.2019r.
Klasa : 2b
Prowadząca: Joanna Kończyk

Zajęcie z zakresu edukacji przyrodniczej i polonistycznej

Cel główny: wyposażenie uczniów w elementarne wiadomości dotyczące niedźwiedzia brunatnego
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 rozpozna i nazwie misie występujące w bajkach i książkach
 wskaże niedźwiedzia brunatnego
 obejrzy ze zrozumieniem filmik przyrodniczy poświęcony tematowi: niedźwiedź brunatny
 pozna : cechy wyglądu i warunki życia niedźwiedzia brunatnego /pożywienie, narodziny młodych, sposób przetrwania zimy, występowanie w Polsce/
 pozna ciekawostki z życia niedźwiedzia brunatnego /głos niedźwiedzia, ślad łapy/
 przyswoi nowe słownictwo: gawra, góry Karpaty
 doskonali umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej- układanie zdań z rozsypanki, czytanie i pisanie zdań
Metody:
 Podająca – objaśnianie,
 Aktywizująca –burza mózgów,
 Czynna – stawianych zadań /w kartach pracy/
 Metody ewaluacji: „Dokończ zdanie”
 Wykorzystanie TIK – prezentacja multimedialna , filmik przyrodniczy , odgłosy niedźwiedzia – nagranie - zasoby cyfrowe z WWW.uniwersytetdzieci.pl

Formy pracy:
 Indywidualna,
 Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 Rozsypanka wyrazowa /Czy misie można spotkać w lesie?/
 Sylweta niedźwiedzia
 film przyrodniczy zminiwykładem
 prezentacja multimedialna
 nagranieodgłosówzwierząt
 kartypracy /1.do uzupełniania, 2. trop niedźwiedzia, 3. quiz utrwalający wiedzę –jako zadanie domowe/
 mapa geograficzna Polski
 zasoby cyfrowe z superkid.pl – ciekawostki, zdjęcia niedźwiedzia, wywiad nt niedźwiedzia

Przebieg:
1. Czynności organizacyjne –przywitanie uczniów, Gościa, polecenie uczniom wyjęcia zeszytu do przyrody
2. Zabawa wprowadzająca w temat lekcji – ułożenie z rozsypanki wyrazowej tematu „Czy misia można spotkać w lesie? – praca samodzielna
3. Zapisanie tematu lekcji , podanie uczniom celu lekcji w języku uczniów:
„Czy misia można spotkać w lesie, jeśli tak to w jakim w Polsce?”
4. „Czy znacie te misie” – pokaz slajdów z prezentacji PPT , przedstawiających różne bajkowe misie i niedźwiedzia brunatnego /rozpoznawanie, nazywanie bajkowych misiów, nazwanie jednego odróżniającego się od pozostałych – niedźwiedzia brunatnego/
5. „Co wiecie o niedźwiedziu brunatnym?”- burza mózgów /bez ukierunkowania nauczyciela, zapis odpowiedzi uczniów wokół sylwety niedźwiedzia/
6. Filmik przyrodniczy o niedźwiedziu brunatnym/ 2x włączony uczniom/
7. „ Poznaję niedźwiedzia brunatnego”– uzupełnianie wiadomości o niedźwiedziu brunatnym na karcie pracy w oparciu o film przyrodniczy, prezentację PPT oraz objaśnienia nauczyciela i doświadczenia uczniów
Załącznik nr 1- karta pracy
Bieżąca kontrola pracy uczniów przez sprawdzanie kart pracy przez nauczyciela.
Przedstawienie uczniom na mapie położenia gór Karpat w Polsce- jako miejsca występowania niedźwiedzia brunatnego .

Zadania do zaproponowania uczniom na miarę możliwości dzieci oraz uwarunkowań czasowych /jeśli nie zdążymy – zaproponuję te formy na następnej lekcji/
 „Ślady niedźwiedzia” – rozdanie uczniom karty pracy przedstawiającej ślady łapy dorosłego niedźwiedzia / jako dowód na potężne rozmiary niedźwiedzia/
 „Głos niedźwiedzia” – wysłuchanie ryku niedźwiedzia / z zasobów WWW.uniwersytet dzieci.pl/
 Ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym przedstawione w formie dla dzieci na stronie WWW.superkid.pl – rodzina, pożywienie, galeria zdjęć, animowany wywiad

8. Zadanie domowe :
Załącznik nr 2 – quiz „Prawda-fałsz” utrwalający wiadomości z lekcji nt wyglądu i warunków życia niedźwiedzia brunatnego . Hasło będące rozwiązaniem – Karpaty.
9. Podsumowanie lekcji- rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela:
 Czy misie i niedźwiedzie to te same postaci?
 Czy misia można w związku z powyższym spotkać w lesie?
 Jakiego niedźwiedzia można spotkać w Polsce i gdzie najczęściej występuje?
10. Ewaluacja zajęć: zabawa „Dokończ zdania-
Na dzisiejszej lekcji poznałem , nauczyłem się, dowiedziałem się...
Najbardziej podobało mi się / nie podobało mi się ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.