X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42875
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podróże - te małe i duże. Scenariusz zajęcia otwartego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH
GRUPA: dzieci 6 letnie
TEMAT :,,Podróże te małe i duże” –ocena różnorodności stosowanych metod pracy z dziećmi w zakresie zapewnienia dzieciom pełnego przygotowania do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

CELE OGÓLNE: - doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia
- rozwijanie koncentracji podczas wykonywania zadań
- współdziałanie podczas wykonywania zadania i w zabawie

CELE OPERACYJNE: - dz. zna litery drukowane wielkie i małe
- dz. zna obraz graficzny cyfr 0-20 , posługuje się znakami
matematycznymi podczas wykonywania działań : +,-,=, <,>
- dz. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
- dz. rozwiązuje zagadki obrazkowe(rebusy)
- dz. rozwiązuje hasła w krzyżówce
- dz. kreśli wzory literopodobne na gładkiej kartce papieru
- dz. współdziała w zabawach i sytuacjach
zadaniowych oraz przestrzega reguł grupowych, używa zwrotów/
grzecznościowych
- dz. pozostawia porządek po skończonej pracy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych , takich jak czytanie i pisanie,
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 7.szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie , wdraża swoje własne strategie , wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników, 11.dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
III Społeczny obszar rozwoju dziecka: 2.odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej , 4.używa zwrotów grzecznościowych, 7.respektuje prawa i obowiązki, 8.obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystuje komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 4. rozpoznaje litery , którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności , 5.odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki, 8. tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy , nazywa symbole i znaki, 15. posługuje się liczebnikami głównymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0do 10 , eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb , wykonuje dodawanie i odejmowanie,
METODY PRACY: aktywizujące, czynne ,słowne ,praktycznego działania, zadaniowe
FORMY PRACY: indywidualna, zespołowa, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: bilety- figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt dla każdego dziecka, 4 tablice, magnesy, 4 obrazki (las, dżungla, rafa koralowa, ogródek),wyrazy, 25 rebusów, diagram krzyżówki, działania matematyczne dla każdego zespołu, 4 rysunki owadów z wykropkowanymi polami, cyfry od 0do 20 dla każdego zespołu , rysunki :auta, balonu, lokomotywy,, samolotu, statku z wzorami literopodobnymi, płyta CD z muzyką , minutnik, sygnalizator, nagrody, czapka

SPOSÓB REALIZACJI:
CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE: Powitanie piosenką zebranych gości ,,Witam Was”. Zaproszenie do podróży - 4 pociągi (podział na 4 zespoły poprzez figury geometryczne- to bilety )w różne ciekawe miejsca( do tablic, na których wiszą odwrócone obrazki i odpowiednia figura geometryczna). Dzieci dojeżdżają na miejsca( przy muzyce). Otrzymują zadanie.

CZYNNOŚCI ORGANIZUJĄCE: Każdy zespół dojechał w inne miejsce.( odwrócenie poszczególnych obrazków)- Gdzie jesteśmy? określenie miejsca . Waszym zadaniem jest wybranie wyrazu, który znajduje się na obrazku, umieszczenie pod nim i przeczytanie go i wskazanie danej rzeczy .Czas strat! Jedziemy dalej – pociągi zatrzymują się. Konduktorzy rozdają kolejne bilety- są to rebusy, każde dziecko ma odczytać go jako przepustkę do dalszej podróży. Czas strat! Dzieci tworzą jeden pociąg, jedziemy dalej.

CZYNNOŚCI ZASADNICZE: Cała grupa bierze udział w rozwiązywaniu , wpisywaniu haseł do krzyżówki . chętne dzieci odczytują poszczególne hasła i wpisują rozwiązanie w diagram. Czas start! Kolejnym etapem wycieczki jest łąka, na której znajdują się 4 zwierzęta(biedronka, motyl, ważka, ślimak).Dojeżdżamy do miejsca autami, zostawiamy je na parkingu. Kolejnym zadaniem jest dopasowanie liczby do ilości kropek znajdujących się na zwierzęciu. Czas start! Do kolejnego miejsca polecimy samolotem ( każdy zespół udaje się przed tablice, na których umieszczone są działania matematyczne do wykonania : dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb przy pomocy znaków<,>, =).Czas start!

CZYNNOŚCI FINALIZUJĄCE: Podróż była długa czas na odpoczynek! Dzieci siadają do stolików (tam leżą różne środki lokomocji do wyboru) i uzupełniają rysunek wzorami literopodobnymi(wystawka prac w sali) Czas start! Przed wykonywaniem zadań dziecko włącza Sygnalizator Daltoński – światło zielone, żółte, czerwone.

ZAKOŃCZENIE: Ewaluacja zajęć – umieszczanie naklejek przez dzieci na walizce- wycieczka się podobała, w koszu – nie podobała. Wręczenie medali. Podziękowanie za wspólna zabawę i za wykonanie zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.