X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42874
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ciągle pada - zabawy matematyczne

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DIAGNOZUJĄCEGO W GRUPIE III „JEŻYKI”

DATA: 14.11.2019r.
PROWADZĄCA: Agnieszka Ostrowska
TEMAT KOMPLEKSOWY: SZARUGA JESIENNA
TEMAT: „Ciągle pada” – zabawy matematyczne

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
III Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE OGÓLNE:
1. Rozwijanie kompetencji matematycznych.
2. Kształtowanie umiejętności:
a) współdziałania i współpracy w grupie,
b) poruszania się w przestrzeni przy muzyce,
c) posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku (jesień).

DZIECKO:
1. Potrafi liczyć obiekty za pomocą liczebników głównych w zakresie 4,
2. Potrafi kontynuować rytm złożony z 2 przedmiotów,
3. Potrafi rozróżniać kolory ( czerwony, zielony, żółty, niebieski)
4. Potrafi rozróżniać figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt)
5. Wie, jak należy ubrać się w deszczową pogodę.
6. Wie, jak należy zachować się w czasie burzy.

METODY AKTYWIZUJĄCE:
1. Zabawy matematyczne.
2. Pedagogika zabawy.
3. Zabawy logorytmiczne.
4. Zabawy rytmiczne.
5. Zabawy ruchowe.
6. Muzykoterapia.

FORMY PRACY:
1. Indywidualna
2. Zbiorowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
pacynka krasnala Hałabały, kartoniki z kropelkami i obrazkami, wycięte krople deszczu, elementy do układania rytmu: słoneczka i chmurki, koła w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym, figury geometryczne.

PRZEBIEG:
Wstęp
„Cicho sza” - piosenka na powitanie
W sali pojawił się gość: krasnal Hałabała z dużym parasolem.
Rozmowa z dziećmi z użyciem pacynki krasnala.
Gdzie mieszka krasnal Hałabała?
Kto jest jego przyjacielem?
Krasnal Hałabała trochę się nudzi w swojej dziupli, dlatego odwiedził grupę Jeżyków. Ma dla dzieci kilka zadań do wykonania.
Dzisiaj razem z krasnalem będziemy liczyć, układać, ale też śpiewać i recytować.
Na tablicy przypięte są kartoniki z kropelkami od 1 do 6. Dzieci po kolei odwracają kartonik i nazywają obrazek, który nawiązuje do zadania do wykonania.
Rozwinięcie
Kolejne zadania do wykonania
1.„Mokry świat” - zabawa logorytmiczna
Piosenka „Piosenka na chłodne dni”
Jak nazywa się jesienna deszczowa pogoda? (słota, szaruga)
Jak ubieramy się podczas jesieni?
2. „Spadające krople deszczu” - rymowanka
Znowu będzie padać
bo niebo się chmurzy
powiedz, ile kropel
spadnie do kałuży.
N-l mówi cyfrę 2, 3, 4, a dzieci tyle razy podskakują.
3. „Liczymy kropelki” - zabawa matematyczna
Dzieci układają na dywanikach przed sobą wycięte z kartonu kropelki
Połóż 3 kropelki.
Połóż 2 kropelki.
Połóż 4 kropelki.
4. „Kolorowe parasole” - zabawa matematyczna z wykorzystaniem rekwizytu
Dzieci mają 4 kółka: czerwone, zielone, żółte i niebieskie. To są parasole.
Pada deszcz, weź żółty parasol. Dzieci podnoszą żółte kółeczka.
Podnieś niebieski, czerwony, zielony parasol.

5. „Ułóż rytm” - zabawa ruchowa
Na hasło „słońce” - dzieci stoją, na hasło „deszcz” - kucają.
6. „Ułóż rytm” - zabawa matematyczna
Dzieci kończą rytm: słońce, chmurka, itd
Dzieci naklejają elementy na karcie pracy.

7. „Pada deszczyk” - rymowanka z pokazywaniem
Deszczyk pada, deszczyk pada
parasolka się rozkłada.
Chmurki małe się spotkały
i cichutko rozmawiały.
Deszczyk pada, mały, wielki,
a w kałużach są bąbelki.
8. „Kropelki i kałuża” - zabawa ruchowa.
Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na hasło „kropelka” - tworzą w parach kółeczko, na hasło „kałuża” - tworzą koło.
9. „Zbierz figury”- zabawa ruchowa
Dzieci biegają po sali, na dywanie rozsypane są figury. Na hasło nauczyciela „trójkąty” - dzieci zbierają z dywanu tylko trójkąty, na hasło „kwadraty” - kwadraty, na hasło „koła” - zbierają koła.
Zakończenie
„Szumi wiatr” - zabawa ze śpiewem
Dzieci wyrażają swój nastrój miną: wesoła lub smutna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.