X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42752
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konkurs wiedzy o patronie ks. Janie Twardowskim

KONKURS WIEDZY KS. JAN TWARDOWSKI - „ Spotkanie z Janem od biedronki”
pogłębienie wiedzy na temat twórczości Ks. Jana Twardowskiego,
popularyzowanie poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego,
zainteresowanie uczestników konkursu życiem i twórczością księdza – poety, - rozwijanie wyobraźni twórczej
Pytania:
1. Kiedy i gdzie urodził się ks. Jan Twardowski?
Odp. 1 czerwca 1915 roku w Warszawie.
2. Podaj pełne imiona ks. Twardowskiego.
Odp. Jan Jakub
3. Jakie gatunki literackie " uprawiał" ks. J. Twardowski?
Odp. Wiersze, wspomnienia, pamiętniki, powiastki.
4. Co zostanie po ludziach, którzy odchodzą w wierszu “Spieszmy się”?
Odp. Buty i głuchy telefon.
5. Jaki tytuł nosi wiersz, z którego pochodzi cytat” „Nagle sfrunął anioł biały, mówi, co to za kawały”
Odp. W klasie.
6. Kto jest spadkobierczynią twórczości ks. Jana Twardowskiego?
Odp. Aleksandra Iwanowska
7. Jak nazywała się okulistka, która leczyła ks. Jana, organizatorka corocznych spotkań przyjaciół ks. Jana Twardowskiego,?
Odp. Aldona Kraus
8. Jaki nastrój dominuje w wierszu „O spacerze na cmentarzu wojskowym”?
/nastrój smutku, zadumy, refleksji nad przemijaniem/
9. Ile lat przeżył Jan Twardowski?
Odp. 91 lat
10. Jak nazywał się profesor - przyrodnik, który uczył Jana Twardowskiego dostrzegania
i rozumienia przyrody?
Odp. Gustaw Wuttke
11. Dlaczego Jan Twardowski kochał dzieci?
/ Lubił dzieci, bo są zaskakująco mądre, mają rozum, uczciwość i można się od nich wiele nauczyć/
12. W 1959 r. ks. Twardowski zamieszkał przy klasztorze Panien Wizytek. W jakim mieście jest ten klasztor?
Odp. Warszawa, Krakowskie Przedmieście 34.
13. W którym roku ks. Jan Twardowski przyjął święcenia kapłańskie?
Odp. święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1948 r.
14. Jak nazywała się pierwsza parafia ks. Jana Twardowskiego?
Odp. Pierwszą parafią ks. Twardowskiego był Żbików,
15. Proszę podać tytuł debiutanckiego tomiku wierszy Jana Twardowskiego.
Odp. Pierwszy tomik wierszy zatytułowany "Powrót Andersena".
16. Proszę podać tytuł wiersza, z którego pochodzi cytat : “Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy
Odp. “Śpieszmy się kochać ludzi”
17. Gdzie ks. Jan Twardowski spędzał wakacje?
Odp. W Aninie, był bardzo mocno związany z Aninem. To tu spędzał wakacje i tu też tworzył.
18. Do jakiego gimnazjum uczęszczał ks. Jan Twardowski?
Odp. Ukończył Państwowe Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicze im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
19. Na jakim uniwersytecie i jaki kierunek studiował ks. Jan Twardowski?
Odp. w 1937 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim
20. Podaj przynajmniej pięć tytułów zbiorów poezji ks. Jana Twardowskiego.
Odp. Po wojnie wydał m.in.: "Wiersze" (1959), "Znak ufności" (1970), "Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi" (1973), "Niebieskie okulary" (1980), "Który stwarzasz jagody" (1983), "Na osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1939-85" (1986), "Sumienie ruszyło" (1989), "Niecodziennik" (1991), "Nie martw się" (1992), "Wiersze" (1993).
21.Kiedy zmarł i gdzie jest pochowany ks. Jan Twardowski?
Odp. Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Pochowany został w krypcie dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
22. Którą z otrzymanych nagród ks. Twardowski ceni sobie najbardziej?
Odp. Order Uśmiechu nadany przez dzieci polskie.
23. Czym w dzieciństwie interesował się przyszły ksiądz? Jakimi przedmiotami w szkole? Wymień.
Odp. Interesował się przyrodą, matematyką, biologią, geografią.
24. Ks. Twardowski jest laureatem nagrody przyznawanej przez dzieci. Co to za nagroda i kiedy ją otrzymał?
Odp. Order Uśmiechu, 1996.
25. Jakim pseudonimem podpisywał swe wiersze z roku 1946?
Odp. Antoni Derkacz.
26. Obok działalności duszpasterskiej ks. Twardowski " uprawiał" też inną działalność. Jaką?
Odp. Był nauczycielem dzieci, poetą, wykładowcą na wyższych uczelniach w kraju i za granicą.

27. Wymień przynajmniej 5 tytułów wierszy ks. Jana Twardowskiego.
Odp. " Do św. Franciszka" " Podziękowanie"’ " Do moich uczniów", " Śpieszmy się",
„W klasie", „Do moich uczniów”.

28. Podaj tytuł utworu opublikowanego po wojnie.
Odp. " Znaki ufności", " Niebieskie okulary", " Rachunek dla dorosłego".
29. Czy ksiądz Twardowski miał rodzeństwo? Czy byli to bracia czy siostry?
Odp. Miał dwie starsze i jedną młodszą, były to: Halina, Lucyna, Maria/
30. Komu ksiądz Jan poświęcił wiersz “Spieszmy się kochać ludzi”?
Odp. (przyjaciółce Annie Kamieńskiej)

31. Czy potraficie podać imię i nazwisko panieńskie matki ks Jana Twardowskiego?
Odp. Konderska Aniela Maria.

32. Jakiego koloru są okulary z tytułu zbioru wierszy księdza Jana Twardowskiego, wydanego po raz pierwszy w 1980 roku
Odp. Niebieskie.

33. Dlaczego ks. Jan Twardowski gromadził drobiazgi- małe rzeczy?
Odp. Miały dla niego wyjątkową wartość, były to podarki od przyjaciół, dzieci. Przypominały spotkania, zdarzenia, sprawy bliskie.

34. Jakie książki lubił czytać?
/książki przyrodnicze, historyczne, a przede wszystkim literaturę piękną. Lubił „Baśnie
Andersena”, nie znosił baśni braci Grimm ze względu na zawarte w nich okropieństwa, przemoc. Czytał właściwie wszystko, fascynowała go poezja. Lubił czytać „Na jagody”,
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Chłopcy z Placu Broni”, „Biblia”, „Odyseja”, „Tajemniczy ogród”, „Alicja w krainie czarów”.
35. Jaka choroba towarzyszyła poecie w późniejszych latach życia?
Odp. Zaćma – choroba oczu

36. Jakie zwierzątko posiadał ks. Jan?
Odp. Kotkę

37. Jakie tematy poruszał ks. Twardowski w swej poezji? Wymień przynajmniej 3.
Odp. Pisał o : przyrodzie, krajobrazie wsi,
wartościach wiary katolickiej, miłości,
losie zwierząt, losach dzieci pokrzywdzonych
przez los, własnym życiu, przyjaźni...
38. Po ukończeniu szkoły powszechnej mały Janek rozpoczął w 1927 roku dalszą edukację
w gimnazjum, na jakim profilu?
Odp. matematyczno – przyrodniczym.

39. W 1948 r. ks. Twardowski rozpoczyna pracę katechety w pewnej szkole. Co to za szkoła i gdzie się mieściła?
Odp. Państwowa Szkoła Specjalna dla Dzieci Upośledzonych w Koszańcu oraz w tamtejszej szkole wiejskiej.

40. Jakie kraje, w swych podróżach literackich i duszpasterskich, odwiedził ks. Twardowski?. Wymień co najmniej 3.
Odp. Szwajcaria, Anglia, Australia, Niemcy Francja.

41. W jakim mieście w Polsce odbywają się konkursy poetyckie im. ks. Twardowskiego?
Odp. W Tarnogórze
42. Ks. Twardowski jest też autorem dłuższych tekstów pisanych prozą dla dzieci. Podaj jeden przykład takiego utworu.
Odp. Np. " Patyki i patyczki".
43. W jakim piśmie literackim ks. Twardowski drukował swoje pierwsze wiersze?
Odp. W " Kuźni Młodych".
44. Podaj przynajmniej jeden tytuł utworu mówiącego o stosunku ks. Twardowskiego do przyrody.
Odp. " Czekanie", „Ty który stwarzasz jagody”
45. Czy potraficie wymienić imiona dzieci, do których zwraca się podmiot liryczny w wierszu “Do moich uczniów”?
Odp. Jurek, Janek, Zosia, Wojtek, Paweł.
46. Jak rozumiesz cytat „Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza- uśmiech"?
47. Jak rozumiesz cytat " Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać,
bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz żmudną drogą"?
48. Jak rozumiesz cytat" Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg zamyka drzwi – to okno otwiera"?

49. Pewien wiersz rozpoczyna się słowami: " Uczniowie moi, uczennice drogie..." ,a podpisany jest " Ten od głupich dzieci". Do jakiego okresu życia ks. Twardowskiego odnosi się ten utwór?
Odp. Do czasu, gdy ksiądz pracował z dziećmi Upośledzonymi, tj. do lat 40 – 50.

50. . Kto był największym czytelnikiem i wielbicielem poezji ks. Twardowskiego?
Odp. Papież Jan Paweł II

51. . Kiedy ks. Jan pisał najczęściej?
Odp. W okresie letnim podczas wakacji, tak twierdził

52. Kim Jana Twardowskie chciał zostać w dzieciństwie?
Odp. Jako dziecko chciał być podróżnikiem i jeździć po całym świecie lub przyrodnikiem.

53. Ile lat ks. Jan pracował w Żbikowie, opiekując się dziećmi niepełnosprawnymi?
Odp. 3 lata
54. Gdzie odbywają się obecnie Spotkania Przyjaciół Księdza (Jana) Piszącego Wiersze?
Odp. W Aninie

55. Ksiądz Twardowski często ilustrował swoją twórczość obrazkami z owadami. Najczęściej pojawiał się: żuczek, ważka czy biedronka?
Odp. Biedronka

56. Czy potraficie wymienić aktorów polskich czytających publiczności poezję ks Jana?
Odp. Anna Dymna, Krzysztof Kolberger

57. Jakim człowiekiem był Jan Twardowski?
Odp. skromnym, nietuzinkowy, szlachetnym, zaskakującym, zdolnym, wrażliwym

58. Kto jest największym czytelnikiem i wielbicielem poezji ks. Twardowskiego? (Głowa Kościoła Katolickiego)
Papież Jan Paweł II

59. Jak rozumiesz cytat " Kto żyje życiem miłości – żyje życiem samego Boga”?
60. Z jakiego utworu pochodzi dany fragment?
„Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką -
ze srebrem betlejemskim co w pudełkach świeci -
z barankiem wielkanocnym. - Bez was świeczki gasną -
i nie ma żyć dla kogo.
Ten od głupich dzieci”
Odp. „Do moich uczniów”
61. Obok działalności duszpasterskiej ks. Twardowski " uprawiał" też inną działalność. Jaką?
Był katechetą, pisał wiersze, był opiekunem chorych dzieci
62. W którym warszawskim kościele ksiądz Twardowski głosił kazania dla dzieci?
Od 1960 r. był rektorem kościoła sióstr wizytek w Warszawie. Głosił tam kazania dla dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.