X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42436
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Rządy dzieci czy dziecinne rządy? Scenariusz zajęć bibliotecznych przeprowadzonych w klasie 5

Temat: Rządy dzieci czy dziecinne rządy?

Czas trwania:45 minut

Cele operacyjne:
Po zakończonych zajęciach uczeń:

• zna najważniejsze fakty z życia Janusza Korczaka;
• wie, jak wyszukać terminy „rząd”, „dziecko” w słowniku, encyklopedii;
• potrafi podać znaczenie ww. terminów;
• potrafi wymienić wady i zalety równouprawnienia dzieci;

Metody i techniki pracy:
opowiadanie, pogadanka, drzewko decyzyjne, okienko informacyjne, praca z książką,

Środki dydaktyczne:
Tablica, pisaki, słowniki, encyklopedie,

Przebieg:

Część wstępna:

Nauczyciel wita uczniów w bibliotece. Prosi o zajęcie miejsc w ławkach. Podaje temat zajęć.

Część właściwa:

Nauczyciel przybliża uczniom postać Janusza Korczaka. Podaje najważniejsze fakty z jego życia, jego dokonania i dążenia – w postaci przygotowanego na tablicy kalendarium.
Wyjaśnia, że Korczak działał na rzecz praw dziecka i równouprawnienia dzieci. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców.
Prosi uczniów, aby zastanowili się czy w dzisiejszych czasach możliwe byłoby, żeby nieletni rządzili państwem. Pyta o cechy charakterystyczne typowego dziecka oraz czym wg uczniów jest rząd. Następnie prosi, aby przy pomocy słowników lub encyklopedii dostępnych w bibliotece podali definicje terminów „dziecko” i „rząd”, a następnie wypełnili okienko informacyjne. Chętni uczniowie (1-3) odczytują swoje definicje.
Następnie pokazuje dzieciom narysowane na tablicy drzewko decyzyjne. Wyjaśnia, na czym polega jego wypełnienie. Prosi uczniów, aby podali dotyczące rządów dzieci argumenty przemawiające za lub przeciw nim i wpisuje je w schemat drzewka.
Uczniowie po zebraniu argumentów poprzez głosowanie aprobują lub odrzucają rządy dzieci.

Część podsumowująca:

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy: będących za rządami dzieci i będących im przeciwni. Prosi, aby uczniowie według ustalonego podziału pisemnie w swoich zeszytach szkolnych (lub na kartkach) odpowiedzieli na pytanie oraz uargumentowali swoją opinię. Chętni uczniowie (2-3) odczytuje swoją pracę.

Ewaluacja:

Uczniowie czytają swoje odpowiedzi, które napisali na kartkach. Po przeczytaniu nauczyciel prosi pozostałych uczniów o uwagi dotyczące treści, stylistyki itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.