X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42732
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Liczymy zwierzęta. Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji matematycznej

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji matematycznej
przeprowadzonego przez Annę Andrychowską
w grupie dzieci 4-letnich
w dniu 05.03.2019r. godz. 9:00

Temat tygodnia: „Poznajemy zwierzęta”

Temat dnia: „Liczymy zwierzęta”

Cele ogólne:
rozwijanie umiejętności liczenia;
doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania zbiorów;
rozwijanie kreatywności poprzez stosowanie technik twórczego myślenia
oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji werbalnej, ruchowej, plastycznej;
usprawnianie pamięci słuchowej oraz spostrzegawczości wzrokowej;
Cele szczegółowe (operacyjne):
Dziecko:

potrafi poprawnie policzyć minimum 4 przedmioty;
liczy w zakresie 4 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty;
dobiera przedmioty tak, żeby tworzyć kolekcje według jednej lub kilku cech;
wzbogaca słownictwo związane z tematyką zwierząt;
poprawnie klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium;
potrafi rozwiązać zagadki przyporządkowując cechy do określonego zwierzęcia;
łączy ilustracje ze słownym opisem;
prawidłowo reaguje na sygnały nauczyciela;
potrafi aktywnie słuchać muzyki;
wykonuje pracę według instrukcji podanej przez nauczyciela.
Cele wychowawcze:
aktywnie uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość;
potrafi integrować się z grupą;
współdziała z innymi dziećmi w sytuacjach zadaniowych.

Metody pracy:

1. Tradycyjne:
czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dzieciom do wykonania;
słowna: rozmowa, wypowiedzi, objaśnienie;
oglądowa: pokaz.
2. Aktywizujące:
elementy pedagogiki zabawy;
elementy muzykoterapii.

Formy pracy:

indywidualna;
zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
CD z wybranym utworem muzycznym, zakryte ilustracje zwierząt, treść słownych zagadek umieszczonych w kopertach, ilustracje będące odpowiedziami zagadek, krążki/obręcze gimnastyczne,obrazki zwierząt w różnej ilości, ściany kostek z odpowiednią liczbą oczek (1-4), liczmany (np. klocki), karteczki z wybranymi figurami geometrycznymi, obrazki przedstawiające 1,2,3,4 sztuki zwierząt dla każdego dziecka, naklejki motywacyjne dla każdego dziecka.
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Miejsce zajęcia: sala przedszkolna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Zabawa przy piosence U.Pakuły „Powitalna piosenka” sygnalizująca rozpoczęcie zajęć.
Dzieci wraz z nauczycielem tworzą koło. Nauczyciel włącza piosenkę i wspólnie z dziećmi ilustruje ruchem jej treść. Następnie wszyscy siadają w utworzonym na dywanie kole.
2. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Co to za zwierzę?”
Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazki trzech zwierząt (lisa, jeża oraz wiewiórkę), zakryte kartkami, na których są wycięte po trzy otwory w kształcie kół. Nauczyciel odsłania koło
i kieruje do dzieci pytanie: Co to za zwierzę? Jeśli któreś z dzieci odpowie prawidłowo dostaje naklejkę. Gdy dzieci nie rozpoznają ukrytego zwierzęcia odsłania kolejne koła, powtarzając to samo pytanie. Analogicznie postępuje przy pozostałych ilustracjach.
3. Zabawa „Kim i gdzie jestem?”
Rozwiązywanie zagadek i przyporządkowanie ich do odpowiedniej ilustracji.
Nauczyciel umieszcza w sali ilustracje zwierząt. Podaje dzieciom zagadki w postaci wymienionych cech danego osobnika. Dzieci nazywają zwierzęta o których jest mowa
i odszukują ich zdjęcia.Osoba, która odgadnie dostaje naklejkę.
ZAGADKI:
* najczęściej jest zielona, mała. Spotkacie ją na łące lub w stawie (ŻABA);
* nie chodzi, a sunie po trawie lub ziemi, sycząc przy tym (WĄŻ);
* zabierają nektar z kwiatów i zanoszą go do ula. Bzyczą i robią miód (PSZCZOŁA)
* jest lekarzem w lesie, stuka w korę chorych drzew wyjadając korniki (DZIĘCIOŁ)
* jest ruda, zwinnie skacze po drzewach, zbiera orzeszki a spotkać ją można również
w parku (WIEWIÓRKA)
* jest niewielki i na grzbiecie ma kolce, gdy się boi lub śpi zwija się w kolczastą kuleczkę (JEŻ).
4. Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”
* Nauczyciel gromadzi w czterech obreczach/krążkach gimnastycznych różną liczbę obrazków zwierząt (od jednego do czterech). Dzieci przeliczają obrazki i układają przed obręczami kostkę z odpowiednią liczbą oczek.
* Dzieci dokładają do obręczy tyle obrazków zwierząt, aby w każdej było ich cztery
i układają pod nimi odpowiednią liczbę liczmanów. Określają, czy w każdej obręczy
są cztery obrazki zwierząt, i ile tych obrazków dołożyły.
* Nauczyciel przyporządkowuje zwierzętom określone figury geometryczne (dzieci nie nazywają figur).Następnie układa wzór złożony z figur geometrycznych. Zadaniem dzieci jest ułożenie pod spodem odpowiednich obrazków zwierząt (odkodowanie wzoru)
5. Zabawa ruchowa „Zwierzęta do zwierząt”
Dzieci zwierzeta poruszają się parami po sali przy dźwięku tamburynu. Podczas przerwy
w grze nauczyciel wydaje polecenia np. ręce do rąk, plecy do pleców, łokcie
do łokci...Dzieci w parach stykają się tymi częściami ciała. Na hasło:„zwierzęta
do zwierząt” następuje zmiana partnerów.
6. Zabawa liczbowa „Pokaż obrazek”
Dzieci siadają przy stolikach i otrzymują obrazki przedstawiające 1,2,3,4 sztuki zwierząt. Nauczyciel recytuje wyliczanki-rymowanki, a dzieci odnajdują właściwy obrazek i unoszą go do góry :
- były sobie świnki trzy,
- mały kotek wlazł na płotek,
- pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę,
- obok zagrody pasą się cztery krowy (można też nucić te wyliczanki).
Każde dziecko, które wykona poprawnie zadanie dostaje naklejkę.
7. „Ewaluacja zajęć”.
- przyznanie wszystkim dzieciom naklejek motywacyjnych za aktywną postawę podczas zajęć oraz zachęcenie do dalszej aktywności.
8. Pożegnanie.

Scenariusz opracowała
mgr Anna Andrychowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.