X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42718
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Każdy ma swoje tajemnice - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich
„Każdy ma swoje tajemnice”.

Temat: Każdy ma swoje tajemnice
Cele ogólne:
• Wyjaśnienie znaczenia określenia: tajemnica,
• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ich praw,
• Kształtowanie postawy poszanowania dla sekretów innych osób,
• Uświadamianie, że w wyjątkowych sytuacjach człowiek może ujawnić tajemnicę, jeżeli zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.
Cele szczegółowe operacyjne (dziecko):
• Potrafi wyjaśnić, czym jest tajemnica,
• Uważnie słucha czytanego tekstu i odpowiada na proste pytania,
• Szanuje prywatność innych osób: wie, że nie należy czytać cudzych listów, SMS-ów, pamiętników oraz zdradzać tajemnic,
• Potrafi wskazać sytuacje, w których należy ujawnić swoją lub czyjąś tajemnicę,
• Wie do kogo może zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych,

Metody:
- słowna: opowiadanie, rozmowa z dziećmi,
- czynna: działania plastyczne, metoda zadań stawianych do wykonania
- oglądowa: oglądanie ilustracji, portretów,
Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: pluszowy miś; ilustracje przedstawiające przekreśloną: kopertę, dzieci szepcące sobie do ucha, komórkę z wyświetloną wiadomością tekstową; tekst i ilustracje do opowiadania A. Czerwińskiej – Rydel, R. Piątkowskiej „Komórka”; ilustracje przedstawiające osoby, do których możemy zwrócić się o pomoc; kartki A4; wstążeczka; szablony pudełka i telefonu komórkowego; przybory plastyczne; karteczki z napisami: „Pamiętnik” i „Pudełko tajemnic”.
Literatura: Anna Czerwińska – Rydel, Renata Piątkowska „Moje prawa - ważna sprawa!” Wydawnictwo Literatura. Łódź. 2018.

Przebieg zajęć:
1. Powitanka – zabawa ruchowa.
Uczestnicy ustawiają się parami, twarzami do siebie (powstaje koło zewnętrzne i wewnętrzne) i śpiewają tekst powitanki:

Wszyscy są! - klaśniecie w swoje ręce, klaśnięcie prawą dłonią w prawą dłoń partnera
Witam was ! - klaśnięcie w swoje ręce, klaśnięcie lewą dłonią w lewą dłoń partnera
Zaczynamy, już czas. - powtórzenie
Jestem ja, - pokazujemy oburącz na siebie
Jesteś ty, - pokazujemy oburącz na partnera
Raz, dwa, - 2 klaśnięcia oburącz w dłonie partnera
Trzy. - klaśnięcie w dłonie następnego partnera stojącego po prawej stronie, koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo.
Zabawę powtarzamy kilka razy.
2. Wspólny śpiew piosenki „Miś pluszowy”.

I. Kiedy mama była mała

pluszowego misia miała,

był jej wielkim przyjacielem,

opowiada o nim wiele.

Ref.: Miś, miś, miś pluszowy zawsze cię wysłucha,

o swoich kłopotach szepnij mu do ucha. X2

II. Przedszkolakiem był mój tata,

miał też misia pluszowego,

zawsze nosił go w plecaku,

nigdzie nie chciał iść bez niego.

Ref.: Miś, miś, miś pluszowy zawsze cię wysłucha,

o swoich kłopotach szepnij mu do ucha. X2

III. .Ja mam też swojego misia,

wiem, że zawsze na mnie czeka,

chętnie mówię mu o wszystkim,

mogę przed nim ponarzekać.

Ref.: Miś, miś, miś pluszowy zawsze cię wysłucha,

o swoich kłopotach szepnij mu do ucha. X2

Nauczyciel umieszcza maskotkę misia w kręgu, między dziećmi.

3. Przedstawienie tematu zajęć, mini quiz dla dzieci – „Czym jest tajemnica?”
Nauczyciel odczytuje pytanie i pięć przyporządkowanych do niego odpowiedzi A, B, C, D i E. Następnie dzieci, wskazują te właściwe. Poznaną w ten sposób definicję tajemnicy nauczyciel umieszcza na tablicy w postaci przygotowanych wcześniej ilustracji. Następnie zachęca dzieci do wypowiedzi Czy mają sekrety? Kiedy je ujawniają? Komu?

Dochowuję tajemnicy, gdy:

A nie otwieram cudzych listów,
B zachowuję dla siebie sekret przyjaciela,
C powtarzam innym usłyszaną przez przypadek ważną rozmowę,
D oglądam bez pozwolenia cudzy pamiętnik,
E nie czytam po kryjomu SMS- ów z cudzego telefonu.

4. Słuchanie opowiadania A. Czerwińskiej – Rydel, R. Piątkowskiej „Komórka”.
5. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania. Pytania do dzieci:
- Kto jest bohaterem opowiadania?
- Dlaczego Bartek zabrał na obóz telefon komórkowy?
- Czy regulamin obozu przygody pozwalał na używanie telefonów komórkowych przez dzieci?
- Co zrobili chłopcy, kiedy Bartek brał prysznic?
- Czy koledzy zachowali się właściwie?
- Jak poczuł się Bartek, kiedy odkrył, że chłopcy śmieją się z jego SMS-ów do rodziców?
- Dokąd uciekł Bartek?
- Jak zakończyła się ta historia?
- Czego nauczyła się mama Bartka?

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że są takie wyjątkowe sytuacje, kiedy trzeba ujawnić czyjąś lub swoją tajemnicę. Powinniśmy tak postąpić w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w sytuacji, gdy komuś dzieje się krzywda, bądź grozi nam niebezpieczeństwo. Nauczyciel podaje przykłady takich wyjątkowych sytuacji:
• Dzieci umówiły się, że pójdą bez opieki rodziców nad rzekę. Czy w tej sytuacji dziecko powinno powiedzieć o wszystkim komuś dorosłemu?
• Chłopcy od pewnego czasu dokuczają Bartkowi, przezywają go, wyśmiewają się z niego, a nawet oskarżają go, że ukradł koledze zegarek. Bartek jest niewinny, lecz grozi mu kara. Chłopcy zabronili mówić o tym nauczycielowi. Czy w tej sytuacji należy ujawnić prawdę?
6. Zabawa ruchowa „Śmieszna wędrówka”.
Dzieci ustawiają się w szeregu. Na samym początku staje nauczyciel. Wyjaśnia dzieciom, że wszyscy razem odbędą śmieszną wędrówkę i, że powinny naśladować jego ruchy. Razem wyruszają i idą po: ostrych kamieniach, miękkim mchu, wodzie, piasku, lepkim podłożu. Wraz z grupą można tworzyć różne inne warianty zabawy.
7. Zabawa dydaktyczna „Do kogo możemy zwrócić się o pomóc w trudnych sytuacjach?”
Dzieci otrzymują od nauczyciela ilustracje przedstawiające różne osoby mogące udzielić pomocy (policjant, pedagog, wychowawca, tata, mama, dyrektor).
Nauczyciel przypina na tablicy słoneczko, a dzieci przyczepiają w odpowiednie miejsce osobę, do której zwróciłyby się o pomoc. W jaki sposób poszczególne osoby mogą pomóc w zaprezentowanych wcześniej sytuacjach? – wypowiedzi dzieci.
8. Praca plastyczna w grupach
Grupa I: Wykonanie pamiętnika – każde dziecko dostaje 2-3 kartki A4 i składa je na pół, dziurkaczem robi dziurki na brzegu pamiętnika. Na koniec dzieci wiążą kartki wstążeczką i ozdabiają okładkę pamiętnika za pomocą kredek i papieru kolorowego. Na koniec przyklejają karteczkę z napisem PAMIĘTNIK.
Grupa II: Wykonanie pudełka na skarby – każde dziecko otrzymuje szablon pudełka, wycina, dekoruje je i skleja. Na wieczku przykleja karteczkę z napisem PUDELKO TAJEMNIC.
Grupa III: Wykonanie telefonu komórkowego - każde dziecko otrzymuje szablon telefonu, wycina, koloruje go i skleja.
9. Podsumowanie zajęć
Przy oglądaniu prac nauczyciel jeszcze raz przypomina o prawie do tajemnicy. Podkreśla, że tylko właściciel pudełka tajemnic, pamiętnika i telefonu decyduje o tym, komu go pokaże i kto może go oglądać. Następnie dzieci umieszczają swoje wytwory w „Kąciku prawa do tajemnicy”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.