X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 4267
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Test z chemii nieorganicznej

SPRAWDZIAN Z CHEMII NIEORGANICZNEJ W KLASIE II GIMNAZJUM

Imię i nazwisko........................... Klasa ..................

Liczba uzyskanych punktów ................ Ocena ................

Tekst do zadań: 1-4

Pojęcie atomu jako najmniejszej cząstki materii pojawiło się w starożytnej Grecji w IV wieku p.n.e. Twórcą atomistycznej teorii materii był filozof Demokryt. Stan ówczesnej wiedzy jednak nie pozwalał na udowodnienie tej teorii.
Teoria atomistyczno-cząsteczkowa budowy materii odżyła na początku XIX wieku, znając potwierdzenie w faktach doświadczalnych i prawach z nich wynikających. Teorię tę opracował w 1808 roku John Dalton. Ogromny postęp w rozwoju pojęcia atomu nastąpił po odkryciu zjawiska promieniotwórczości oraz otrzymaniu pierwiastków promieniotwórczych, polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie i Pierre’a Curie.
Model atomu, uwzględniający złożoność budowy atomu opracował w 1911 roku Ernest Rutherford. Sformułował on teorię budowy atomu, przedstawiając atom jako układ planetarny, w środku którego znajduje się jądro, a wokół niego krążą elektrony.
Rozwój działu fizyki, zwanego mechaniką kwantową, spowodował powstanie współczesnej teorii budowy atomu. Jednym z twórców mechaniki kwantowej był Niels Henrik Bohr, który w 1913 roku sformułował teorię budowy atomu.
(Źródło Podręcznik Nowej Ery)

1. Odkrywcą dwóch pierwiastków promieniotwórczych radu i polonu jest (1pkt):
a) Demokryt.
b) N.H. Bohr.
c) M. Skłodowska-Curie
d) E. Rutherford.
2. Uczony, który opracował podstawy mechaniki to (1pkt):
a) E. Rutherford.
b) N.H. Bohr.
c) Demokryt.
d) J. Dalton.
3. Atom zbudowany jest z (1pkt) :
a) Jądra znajdującego się w środku atomu i krążących wokół niego elektronów.
b) Elektronów znajdujących się w jądrze atomu.
c) Tylko z jądra.
d) Tylko z elektronów.
4. Opracował planetarny model budowy atomu (1pkt).
a) N.H. Bohr
b) E. Rutherford.
c) Demokryt.
d) J. Dalton.
Informacja do zadania 4
Kwas siarkowy (VI) ma wzór strukturalny:

5. Wartościowość poszczególnych pierwiastków w kwasie siarkowym (VI) wynosi (1pkt):
a) S-IV, O-II, H-II.
b) S-VI, O-II, H-I
c) S-II, O-I, H-I.
d) S-I, O-II, H-I

6. Na podstawie układu okresowego wybierz zdanie prawdziwe dotyczące sodu (1pkt):
a) W jadrze atomu sodu jest 11 neutronów.
b) Liczba masowa sodu równa się 12.
c) W jądrze sodu jest 11 protonów.
d) W jądrze sodu są 23 elektrony.
7. W atomie glinu znajduje się (1pkt):
a) 13 protonów, 14 neutronów i 13 elektronów.
b) 14 protonów, 14 neutronów i 14 elektronów.
c) 13 protonów, 13 neutronów i 13 elektronów.
d) 13 protonów, 13 neutronów i 14 elektronów.

8. Wybierz zdanie prawdziwe (skorzystaj z szeregu aktywności metali) (1pkt):
a) Sód reaguje z wodą
b) W reakcji srebra (Ag) z ZnCl2 wydzieli się cynk (Zn)
c) Złoto (Au) jest bardziej aktywne niż potas.
d) W reakcji złota (Au) z kwasem siarkowym (VI) wydzieli się wodór.
9. Wybierz reakcję, która nie zajdzie (skorzystaj z szeregu aktywności metali (1pkt):
a) Kwas siarkowy + magnez (Mg).
b) kwas siarkowy + żelazo (Fe).
c) Kwas siarkowy + potas (K).
d) Kwas siarkowy + platyna (Pt).
Tabela do zadania 10 i 11.

Tabela do zadania 10 i 11.
Roztwór pH
Woda sodowa 5,5
Sok pomarańczowy 3,5
Coca-cola 3,0
Mleko 6,5
Woda destylowana 7,0
Amoniak 11,5
Preparat do udrożniania rur 14,0

10. Który z podanych roztworów ma najbardziej kwasowy roztwór (1pkt):
a) Mleko.
b) Coca-cola.
c) Woda sodowa.
d) Sok pomarańczowy.
11. Wybierz zdanie prawdziwe (1pkt).
a) Woda sodowa ma odczyn zasadowy.
b) Woda destylowana ma odczyn obojętny.
c) Roztwór amoniaku ma odczyn kwasowy.
d) Preparat do udrażniania rur ma właściwości silnego kwasu.
12. Do kiszenia ogórków przygotowano roztwór soli kamiennej i stwierdzono, że jest on 8%. Oznacza to, że (1pkt):
a) w roztworze tym znajduje się 80g soli c) 8g soli przypada na 100g roztworu
b) 8g soli przypada na 8kg wody d) 8g soli przypada na 100g wody

13. Wybierz równanie reakcji syntezy (1pkt):
a) S + Fe  FeS
b) 2 H2O  2 H2 + O2
c) 2 Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2
d) HgOg + O2
14. Do herbaty wsypano cukier. Wskaż zdanie informujące, kiedy cukier rozpuści się najszybciej (1pkt).
a) Po wsypaniu do gorącej herbaty drobnych kryształów cukru i zmieszaniu.
b) Po wsypaniu do gorącej herbaty grubych kryształów cukru i zmieszaniu.
c) Podczas mieszania cukru drobnokrystalicznego w herbacie o temperaturze pokojowej.
d) Podczas mieszania cukru grubokrystalicznego w zimnej herbacie.
15. Woda to jedna z bardzo ważnych substancji potrzebnych do życia. Może ona występować (1pkt):
a) Tylko w stanie ciekłym.
b) Tylko w stanie stałym.
c) Tylko w stanie gazowym.
d) We wszystkich stanach skupienia.

16. Uzupełnij równania reakcji chemicznych: (4pkt)
a) Ca + H2SO4 → ..........+ ..............
b) Mg(OH)2 + ......HNO3 → ..............+ ...................

17. Napisz równania opisujące proces rozpadu następujących związków chemicznych na jony w roztworze wodnym (6pkt):
a) Mg(NO3)2
b) HNO3
c) NaOH

18. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych (6pkt):
a) chlorek miedzi (II) ....................
b) kwas fosforowy (V) .....................
c) wodorotlenek wapnia ..................

19. Oblicz ile substancji znajduje się w 250g roztworu 25% (3pkt).

20. Podaj nazwę następujących związków (2pkt):
a) Na2O ......................................
b) KOH .......................................

21. Oblicz masę cząsteczkową H2SO3. Wyraź ją w odpowiednich jednostkach. (H-1u, S-32u, O-16u) (2pkt)

22. Oblicz w jakim stosunku wagowym połączone są ze sobą pierwiastki w tlenku siarki (VI) – SO3 (S-32u, O-16u). (2pkt)


40pkt-39pkt- celujący
38pkt-37pkt- bardzo dobry
36pkt-29pkt- dobry
28pkt-21pkt- dostateczny
20pkt- 12pkt- dopuszczający

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.