X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42548
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rozmowa na temat soków owocowych, jak i z jakich owoców się je robi. Wprowadzenie litery s, S

Scenariusz wprowadzenie litery „s”
Krąg tematyczny- Sok owocowy
Temat dnia: Rozmowa na temat soków owocowych, jak i z jakich owoców się je robi. Wprowadzenie litery „s, S”.

Czas trwania: 45 minut
Cele ogólne:
- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej wyrazów z głoską s
- nauka czytania sylab wyrazów i zdań z literą s, S
- dbanie o poziom graficzny pisma – pisanie liter w izolacji i w połączeniach
- wzbogacania słownictwa czynnego
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- formułuje w formie zdania odpowiedź na pytanie nauczyciela
- zna nazwy owoców i produktów spożywczych
- rozróżnia literę s, S spośród poznanych liter
- poprawnie pisze poznaną literę zachowując: kierunek, kształt, liniaturę i dba o poziom graficzny pisma
- czyta jedno lub dwu sylabowe wyrazy z literą s
- wyszukuje w tekście wyrazów z nową literą
- tworzy kreatywne przekształcanie litery s, S przez dorysowanie różnych elementów graficznych
Metody:
- metody czynne:
Metoda zadań stawianych dziecku – odkrywanie nowych zjawisk i praktyka określonych umiejętności
Metoda ćwiczeń – powtarzanie różnych czynności
Metoda samodzielnych doświadczeń – stwarzanie warunków do spontanicznej zabawy
Metoda kierowania własna aktywnością dziecka – poprzez zachętę, sugestie, radę
-metody oglądowe:
Metoda obserwacji i pokazu – zjawisk, przedmiotów i czynności
- metody słowne:
Objaśnieni i instrukcje
Sposoby społecznego porozumiewania się – umowy, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty, upomnienie, tłumaczenie, przekonywanie, sugestie w postaci zakazów lub nakazów
Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna
Środki Dydaktyczne:
- świeże owoce, mleko, cukier, sól, gotowe soki, woda
- mikser
- ilustracje, podpisy

Przebieg zajęć:

1.Rozpoznawanie i rozmowa na temat różnych owoców. Uczniowie podchodzą do stolika biorą owoce do ręki i nazywają je.
2.Uczniowie w sposób swobodny wypowiadają się na temat ulubionych owoców, koktajli, deserów, soków oraz sposobu ich przyrządzania. Następnie dzieci próbują odgadnąć po przez nazwy podanych produktów żywnościowych przez nauczyciela. Rozmowa na temat różnych soków ich smaków, konsystencji.
3. Zabawa ruchowa mikser
Przy dźwięku muzyki dzieci swobodnie biegają . Na przerwę w muzyce nauczyciel wypowiada różne wyrazy. Gdy dzieci usłyszą wyraz związany z sokiem, stają i kręcą się w kółko naśladując mikser miksujący owoce na sok.
4. Na tablicy nauczycielka wiesza ilustracje z historyjką: „Z skąd się bierze sok?” Dzieci mają ułożyć ilustracje w odpowiedniej kolejności i dopasować do nich podpisy. Opowiedzieć co na danych ilustracjach jest przedstawione. Dzieci odpowiadają na pytania: Co robi mama? Co robi Sylwia? Z czego i w jaki sposób robią sok?
5.Wyszukiwanie na tablicy wyrazu podstawowego – sok
-Wypowiadanie całego wyrazu , wybrzmiewanie głosek, wyróżnianie samogłoski
- wyklaskiwanie sylab
- określanie miejsca samogłoski i spółgłosek
– ułożenie pod wyrazem kartoników w kolorach czerwonym – samogłoska, niebieskim – spółgłoska (nazwanie litery s –spółgłoską)
- budowanie struktury dźwiękowej wyrazu
- określenie miejsca litery - s
5. Demonstrowanie litery drukowanej małej i wielkiej- wyszukiwanie wyrazów w jakich ta litera występuje.
6. Demonstrowanie litery pisanej małej i dużej porównanie z literą drukowaną wskazać różnice między nimi
7. Nauka pisania
-pisanie palcem w powietrzu litery s
- pisanie na ławce
- pisanie palcem po piasku
-ćwiczenia w pisaniu na papierze w poszerzonej liniaturze po śladzie i samodzielnie
- pisanie małej i wielkiej litery w izolacji po śladzie i samodzielnie w znormalizowanej liniaturze
- pisanie litery w połączeniu z innymi literami
- przepisywanie wyrazów , zwrócenie uwagi na pisownię wielką literą
8. przedstawienie pisanej litery małej i wielkiej „ s „ pod różnymi postaciami.
Uczniowie wybierają literę zaznaczoną na kartce kropkami, poprawiają ją po śladzie
i dorysowują różne elementy.
Nauczyciel omawia prace
9. Moje ulubionym soku – wypowiedzi w kręgu
- uczniowie przekazują sobie zabawkę. Kto ją trzyma , opowiada o ulubionym soku , uzasadnia dlaczego, z czym mu się kojarzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.